Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Historicky prvá výmena stredoškolských študentov medzi Slovenskom a Izraelom

logos-05-2016-zidia.jpg

Po prvýkrát v histórii Slovenska sa v období od 11. do 16. apríla 2016 uskutočnila výmenná návšteva izraelských stredoškolských študentov na našich stredných školách. Organizátori projektu Východokarpatské združenie cestovného ruchu v Snine a súkromná izraelská firma Jordan Eshel pokladajú za úspech, že sa podarilo zorganizovať túto recipročnú výmenu študentských pobytov medzi Izraelom a Slovenskom.

Podľa organizátorov je to pilotný projekt, ktorý bolo možné zorganizovať len za pomoci štedrej podpory sponzorov. Jedným z nich bolo aj Kresťanské spoločenstvo Milosť v Bratislave.

Osem študentov a dvaja pedagógovia Strednej školy Kirijat Chaim z Izraela strávili jeden týždeň so svojimi rovesníkmi v slovenských rodinách v Humennom a  Snine. Do projektu sa za slovenskú stranu zapojili Obchodná akadémia v Humennom a Stredná priemyselná škola v Snine.

Okrem toho, že sa izraelskí študenti zúčastnili vyučovacieho procesu na našich školách, naši študenti im ukázali zaujímavosti východného Slovenska ako napríklad Národný park Poloniny, Starinskú priehradu, skanzen v Humennom, drevené kostolíky, Múzeum Andyho Warhola, židovské pamiatky v okolí a aj synagógu v Košiciach a v Prešove.

logos-05-2016-zidia2.jpgVrcholom celého programu bola spoločná návšteva slovenských a izraelských študentov koncentračného tábora v Osvienčime. Aj napriek tomu, že počasie bolo veľmi daždivé, slávnostný ceremoniál kladenia červených ruží na pamiatku obetí holokaustu sa odohral s celou vážnosťou. Bolo úchvatné vidieť izraelských a slovenských študentov, ako čítajú spomienky napísané jedným z bývalých väzňov, ktorý prežil Osvienčim a svoje slová adresoval bývalému SS veliteľovi v Birkenau. Na záver textu bývalý väzeň prehlasuje, že to, čo prežil, je takmer neuveriteľné, ale vydržal bojovať až do konca. Zostal väzňom do konca vojny, ale teraz, keď vidí, že jeho vnúčatá hrdo kráčajú po miestach, kde neľudsky trpel, vie, že zvíťazil. Jeho víťazstvom sú jeho potomkovia – mladí Izraelčania.

Mladí ľudia z dvoch tak odlišných svetov, ako sú Izrael a Slovensko, veľmi rýchlo nadviazali medzi sebou priateľstvá a zvedavo sa zaujímali o život na Slovensku. A naši študenti sa už tešia na návštevu krajiny, ktorú médiá označujú ako pomerne rizikovú oblasť Blízkeho východu, ale zato s najviac rozvinutou demokraciou v danej oblasti. Pravdupovediac, rodičia našich študentov chvíľu aj váhali, či majú svojim deťom dovoliť zúčastniť sa tohto projektu hlavne kvôli recipročnej návšteve Izraela, keďže väčšina ľudí má informácie o tejto krajine len sprostredkovane cez televíziu a tlač, ktoré nie vždy informujú objektívne o tom, čo sa v Izraeli deje. Uvidíme, s akými dojmami sa vrátia späť.

Zaujímavé je aj to, že do celej akcie sa zapojila aj lokálna komunita v Snine, Humennom a okolí. Podarilo sa zaangažovať aj miestnu samosprávu a podnikateľov, a tým nenútenou formou informovať širokú verejnosť o tom, že Izrael nie je iba o bojoch medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi. Izraelská delegácia bola prijatá aj obidvoma primátormi miest Sniny a Humenného. Za všetko možno hovorí aj počet sponzorov, z ktorých drvivá väčšina je práve z regiónu, ktorý Izraelčania navštívili. Na záver by sme ich radi spomenuli a zapriali im „mazal tov“ za ich podporu.

 • Židovská náboženská obec Prešov,
 • Slovensko-izraelská obchodná komora,
 • Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo v Jeruzaleme,
 • Human Dynamic s.r.o., Bratislava,
 • PhDr. Jana Vaľová, primátorka mesta Humenné,
 • R.M.R., Snina, Betpres, s.r.o., Vranov n. T.,
 • Block company, s.r.o., Bratislava,
 • Kresťanské spoločenstvo Milosť Bratislava,
 • Peter Majerovič, Kanada,
 • JUDr. Peter Frajt, honorárny konzul Izraela na Slovensku,
 • International medicine studies, Košice,
 • Židovská náboženská obec Košice,
 • Juraj Levický – Židovská komunita Humenné,
 • Marcinek Univerzál s.r.o., Snina,
 • Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné,
 • Veľkosklad potravín GVP, Humenné,
 • Mgr. Peter Nízky – podnikateľ Humenné,
 • OVO centrum – Mária Čaklošová, Humenné,
 • Silvia Šimová – UNIQUA poisťovňa, a.s., Snina,
 • Hvezdáreň Humenné,
 • A-typ, architektonický ateliér, s.r.o., Prešov.

Napísala: Jaroslava Marcineková,
Východokarpatské združenie cestovného ruchu Snina
Foto: Jozef NovákSúvisiace články

Spravodliví medzi národmi |Logos 2 / 2011 | Rastislav Bravčok |Reportáž
Spravodliví medzi národmi|Logos 2 / 2012 | Rastislav Bravčok |Reportáž
Ježiš medzi svojím ľuďom|Logos 10 / 2010 | Redakcia |Izrael
Neznámi hrdinovia medzi nami|Logos 3 / 2010 | S A|Aktuálne
Božie kráľovstvo medzi nami|Logos 7 / 2019 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi