Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Ian McCORMACK na Slovensku

mccormack-opt.jpegV dňoch 11. až 13. júla 2008 zažili zbory KS Milosť dlhoočakávanú udalosť. Slovensko navštívil Ian McCormack, Novozélanďan žijúci v Anglicku známy svojím svedectvom o vlastnej smrti a vzkriesení.

Už 26 rokov obchádza svet a rozpráva ľuďom o realite neba a pekla, o Božej láske a spasení v Ježišovi Kristovi. Počas jeho návštevy zaznamenali všetky zbory, v ktorých kázal, rekordnú návštevnosť a významné množstvo ľudí reagovalo na výzvu k prijatiu Ježiša Krista ako svojho osobného Záchrancu a Pána. Prinášame svedectvá o službe Iana McCormacka tak, ako ich opísali spravodajcovia z jednotlivých miest.

Na jar tohto roku sme mohli po prvýkrát vidieť DVD so svedectvom Iana McCormacka. Keďže má svoju stránku, náš pastor Rasťo Bravčok ma požiadal, aby som ho pozvala na Slovensko. Začiatkom apríla som napísala prvý mail. Ian odpísal ihneď. Po dvoch dňoch navrhol dátum a ešte v ten večer si rezervoval letenku. Kto už niekedy navštívil Ianovu stránku a nahliadol do jeho kalendára, ten vie, že naozaj cestuje po celom svete. V minulosti už kázal v susednom Česku, ale Slovensko navštívil prvý raz.

Už počas našej komunikácie prostredníctvom mailov bol Ian milo prekvapený, že počas troch dní máme záujem až o päť zhromaždení. Tešil sa, že máme v úmysle pozvať ľudí, ktorí ešte nepočuli Evanjelium a že to v modlitbách predkladáme Pánovi už od prvého momentu.

Ani hodinové meškanie letu a tropická horúčava neskazili prvý deň Ianovej návštevy. Od prvej chvíle pôsobil dojmom pokorného človeka, ktorého túžbou je prostredníctvom svojho zážitku s Bohom tlmočiť Jeho nekonečnú lásku, dobrotu a súcit s človekom.

Viera Rajnohová

Banská Bystrica

Sála Robotníckeho domu bola zaplnená do posledného miesta. Množstvo známych, ale aj nových ľudí prišlo, aby na vlastné oči videli človeka, ktorého Boh zázračne vzkriesil z mŕtvych. Večer, ako obvykle, začal chválami. Viac ako 300 ľudí s nadšením spievalo a tlieskalo na slávu živého Boha. Po takomto dynamickom a zvučnom začiatku sa za kazateľnicu postavil Ian McCormack a jeho prekladateľ Daniel Šobr. Hneď ako začal rozprávať, bolo vidno, že to nie je obyčajný človek, ale človek dotknutý Božou lásku a milosťou. Videli sme, ako aj po 26 rokoch stále intenzívne prežíva realitu Božieho kráľovstva, a že ani po toľkých rokoch ani raz nezapochyboval o tom, čo pre neho Boh vykonal.

Jeho svedectvo nás upevnilo v tom, že kráčame po správnej ceste, že Evanjelium nie je iba rozprávka, ale že je to skutočnosť. Na konci tejto cesty nás čaká Pán a večný život s Ním v Nebeskom kráľovstve. Tiež sme mohli vnímať vlny pomazania a Božej uzdravujúcej moci, vnímať to, ako nás Boh veľmi miluje a chce nás uzdraviť, vyslobodiť a naplniť náš život dobrými vecami. Na záver sa Ian modlil aj za tých, ktorí chcú odovzdať svoj život Ježišovi a na túto výzvu zareagovalo množstvo nových ľudí. Vďaka Pánovi!

V tento večer sme boli dotknutí večnosťou, realitou Božieho kráľovstva, a verím, že si to tak ako Ian nikdy nedáme vziať a s ešte väčším odhodlaním sa budeme hnať do cieľa, ktorým je večný život.

Alena Filipková

Žilina

O svojom stretnutí s Pánom, ktoré navždy naplnilo jeho život, svedčil Ian McCormack aj v Žiline. Svoje srdce Ježišovi vydalo trinásť ľudí. Všetci sme boli skutočne pohnutí veľkosťou Božej lásky.

Matej Štefaňák

Žiar nad Hronom

Aj napriek tomu, že bola slnečná sobota - čas stvorený na ničnerobenie a leňošenie, tanečná sála, v ktorej mávame nedeľné bohoslužby, zažila rekordy a Božie požehnanie. Na stretnutí s Ianom sme očakávali nadštandardnú účasť, preto sme pristavili navyše asi tridsať stoličiek, spolu mohlo byť pripravených okolo 115 miest na sedenie.

Ešte ani chvály nezačali skúšať a bolo jasné, že ešte treba minimálne tridsať stoličiek priložiť. Po otvorení zhromaždenia som sa už viac nestaral o miesta na sedenie, ale bratia museli priebežne dokladať ďalšie stoličky. Nakoniec sa číslo účastníkov mohlo dostať niekde nad stopäťdesiat dospelých ľudí, čo bolo na naše pomery nevídané a veľmi povzbudzujúce. Avšak cieľom nebolo len zhromaždiť ľudí, lebo docestovali tiež súrodenci z Nitry, zo Šale, Prievidze či z Partizánskeho, ale v prvom rade, aby sa obrátili hriešnici a aby sme zakúsili nebeskú atmosféru zo svedectva Iana. Musím konštatovať, že sme zažili obidve veci. Ľudia vyšli na výzvu, približne ôsmi, a aj očakávania veriacich sa naplnili, keď hlavne po kázaní sa Ian modlil takmer za všetkých. Zhromaždenie skončilo neskoro v noci a my sme odchádzali v povznesenej nálade, ako dobre je byť v Pánovej prítomnosti.

Rastislav Bravčok

Brezno

Celkový počet prítomných ľudí bol okolo 150. Všetci ľudia v sále boli dojatí z Božej dobroty a lásky, a mnohí z nich so slzami v očiach prišli aj dopredu na výzvu. Škoda, že sa neodvážili všetci, lebo tam bolo veľa nespasených rodinných príslušníkov. Vďaka Bohu, za všetkých tých, ktorí otvorili svoje srdcia Ježišovi. Bolo ich do tridsať.

Bol to úžasný deň, ktorý sa nám všetkým nezmazateľne vryl do pamäti. Aj po vyčerpávajúcej službe nám Ian neodoprel odfotiť sa s ním. Prajeme mu, nech ho Boh požehná, a nech mu dá milosť, aby mohol naplniť ciele, ktoré v živote ešte má.

My v Brezne veríme, že po jeho návšteve prišiel prielom do mnohých životov aj dlhšie obrátených kresťanov. Jeho posolstvo nás tiež povzbudilo v ešte väčšej miere kázať evanjelium. Všetka sláva a vďaka za to patrí Bohu.

Matej Štugner

Martin

Zhromaždenie malo naplánovaný začiatok o 16,00 hodine, ale už o 15,45 hod. si nebolo kde sadnúť, a ľudia stále prichádzali. Použili sme všetky stoličky, ktoré sa v zborových priestoroch nachádzali, dokonca aj tie z detskej besiedky. Napriek tomu to stále nestačilo. Museli sme teda požiadať mladých ľudí, aby uvoľnili miesta starším a posadili sa na zem. Ani to nestačilo, stále zostali ľudia, ktorí museli sledovať zhromaždenie z chodby cez otvorené dvere. Asi prvýkrát v histórii sme zažili závan prebudeneckého zhromaždenia, ako o nich čítame v časopisoch. Plná miestnosť, ľudia sediaci na zemi, stojaci popri stenách a nazerajúci cez otvorené dvere. Skrátka - Afrika. Ešte aj teplota v miestnosti bola africká, určite nad 30 stupňov, takže sme radi, že sa nikomu nič nestalo.

Po chválach a zbierke sa dostal ku slovu Ian. Zoznámil nás so svojou rodinou a porozprával príbeh, ktorý snáď už všetci poznáme, no napriek tomu by sa dal počúvať znova a znova. Previedol nás svojím znovuzrodením, následnou smrťou, peklom, nebom a vzkriesením z mŕtvych. Jeho rozprávanie bolo veľmi emotívne a naliehavé a určite malo šancu dotknúť sa ľudí. Na výzvu, ktorá po tomto rozprávaní nasledovala, vyšli dopredu ľudia. Po tomto sa Ian modlil za potreby ľudí, uzdravenie a krst Svätým Duchom. Stále vychádzali dopredu ľudia, ktorí chceli, aby na nich Ian položil ruky. Po modlitbách, ktoré trvali možno aj tak dlho ako samotná kázeň, sa zhromaždenie skončilo.

Bohuslav Šlichtík

 

Rozhovor s Ianom o jeho návšteve Slovenska

mccormack-1-opt.jpegMáte za sebou trojdňovú službu na Slovensku, navštívili ste päť zborov KS Milosť. Aké sú vaše dojmy z tejto návštevy?

Je mi tu veľmi dobre. Musím povedať, že som si zamiloval srdcia tunajších ľudí. Zamiloval som si tento národ a myslím si, že Boh tu naozaj koná. Isto tu prebehne veľká žatva duší. Cirkev je tu skvelá, kázanie je tu veľmi dobré, jednoznačne založené na Biblii. V zboroch som tiež zažil veľmi silnú prítomnosť Svätého Ducha. To, čo vo mne zanechalo naozaj veľmi silný dojem je kaliber vodcovstva vo vašej cirkvi a hlavne otvorené srdcia ľudí.

Vaše posolstvo je naozaj veľmi silné a zasahuje ľudské srdcia. Mohli by ste stručne opísať jadro vašej zvesti, s ktorou obchádzate celý svet?

Mojím hlavným posolstvom je, že Boh chce, aby bol každý človek spasený. Dôvod, prečo ma vzkriesil z mŕtvych a navrátil mi život je, že chce zachrániť čo najviac duší. Myslím, že kľúčom ku všetkému, čo som videl, je láska. Videl som Božiu slávu, zakúsil jeho pokoj a zľutovanie, Božiu svätosť a čistotu. Tá najdôležitejšia vec, ktorú som spoznal, je láska - Božia láska. Mojím najväčším posolstvom teda je: Boh vás miluje a vy už tu na zemi môžete zakúšať jeho lásku. Nemusíte čakať až zomriete, môžete ju zakúsiť vo vašom živote. Viete, existuje nebo a existuje tiež peklo. Ježiš Kristus je tou jedinou cestou. Už viacej nevisí na kríži, bol vzkriesený z mŕtvych a je oslávený.

Vedeli by ste nám opísať, aké je to v nebi? Túto otázku vám kladiem, aj keď si uvedomujem, že na toto sú ľudské slová veľmi obmedzené?

Božia sláva je veľkolepá, je to svetlo, ktoré žiari okolo Ježiša, Svätý Duch, ktorý oslavuje Syna. Svätý Duch v sebe nesie všetko ovocie Ducha podľa epištoly Galaťanom 5: lásku, pokoj, radosť... Takže, to čo som videl, bola neuveriteľná prítomnosť Svätého Ducha okolo Ježiša. A keď som prešiel skrz túto oponu Svätého Ducha, cez tento oblak Božej slávy, stál tam Ježiš, svätý Izraela, Ješua Hamašijach. Stál tam a ja som videl podobné veci, aké videl apoštol Ján v knihe Zjavenia 1:13-18. Ježišova tvár žiarila ako slnko, bol oblečený do šiat zo svetla a jeho vlasy boli biele ako sneh. On je ten, ktorý drží kľúče od smrti a pekla, on je Alfa i Omega. Ježišova svätosť a čistota vás zmení. Bol som v úžase, keď Ježiš ustúpil bokom a povedal mi, že on je dvermi k životu (Ján 10:7-9). Za ním sa objavila nová zem. Neexistuje iba nové nebo, ale tiež nová zem. Ľudia si väčšinou myslia, že po smrti budú v nebi, v nebeských oblastiach, ale existuje nádherná nová zem. Tečie tam rieka života, sú tam prekrásne polia. Presne to videl Ján na ostrove Patmos. V Zjavení 21:1 hovorí, že videl nové nebo a novú zem. Bol som užasnutý z toho, že je to skutočné a že je to pre nás pripravené a už sa nemôžem dočkať, až sa tam vrátim. Odísť z tela pre mňa znamená byť s Pánom. Najskvelejšou vecou na svete je veriť v Ježiša. On je vzkriesenie a život (Ján 11. kap.). Keď v neho veríte, aj keby ste zomreli, budete žiť - žiť naveky. Nebo je naším skutočným domovom, na tomto svete sme iba pútnikmi, ktorí majú občianstvo v nebesiach. Sme na ceste do neba, kde raz budeme tráviť večnosť s Bohom.

Ďakujeme za rozhovor.

-dš-Súvisiace články

Ian McCormack opäť na Slovensku|Logos 12 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž
Ian McCormack|Logos 7 / 2011 | Redakcia |Zo života cirkvi
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Z histórie
Navštívil nás Ian McCormack|Logos 10 / 2009 | Redakcia |Zo života cirkvi
Kresťanstvo v USA a na Slovensku|Logos 4 / 2008 | Radovan Kapusta |Reportáž