Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Ifjusági konferencia 2013

logos-2013-07-08-tabor-v-madarsku.jpg

Človek by mal spoznať minulosť, tvrdí vedúca osobnosť maďarského zboru viery, Sándor Németh, ináč nebude schopný predpokladať vývin udalostí v budúcnosti. Napokon, ak človek nevie a nechápe, akým smerom sa bude uberať svet, nebude schopný nájsť si svoje miesto v budúcom dianí.

Je napísané, že Duch Boží nám zjaví budúce veci. Na základe toho teda vieme, že Bohu je milé, ak je kresťan múdry, rozumný a vie sa na budúce veci pripraviť. Nie raz Sándor zdôraznil, že kresťania musia byť futuristi, čím, prirodzene, mal na mysli snahu kresťanov poznávať budúce veci – na základe Biblie.

Je škoda, že s takou nechuťou a ignoranciou sa veľká časť mládeže stavia k histórii ako takej. Nie je totiž správne v histórii sa vŕtať, ale treba ju dobre poznať. Veď už Šalamún vo svojej dobe povedal, a to bolo o poznanie dávnejšie, že na svete nič nie je nové, všetko tu už raz bolo (o čom Sándor vtipne poznamenal, že čaká, kedy nejaký vedec alebo historik príde s tým, že internet nie je nič nové a v podstate už niečo obdobné existovalo pred mnohými rokmi...). Svet, ktorý stvoril Boh, funguje na princípoch paralel; Starý zákon je predobrazom (alebo ináč povedané) paralelou Nového zákona a udalosti, ktoré sa už odohrali, nájdu opäť svoje paralelné zrkadlo aj na konci vekov.

Áno, veľká časť biblických prednášok nezostala pri duchovnej histórii sveta, a teda najmä pri dejinách Izraela, ale kontinuálne sa preniesla do doby, ktorá sa takými míľovými krokmi blíži k svojmu záveru. Je zrejmé, že o posledných vekoch počúvame stále veľmi veľa (a počuť ešte budeme), ale je úžasné brať faktografické údaje zo známej minulosti a dosadiť ich do biblického vzorca budúcich udalostí. Aj to bolo totiž súčasťou Sándorových prednášok. Veď kto by bez poznania Biblie a zároveň histórie vedel, že tak, ako bol prvý antikrist Antiochius Epifanesôsmym kráľom v starovekej Rímskej ríši, aj v súvislosti s moderným antikristom môžeme s vysokou mierou pravdepodobnosti očakávať, že bude ôsmym vedúcim obnovenej Rímskej ríše...

Počúvať hodiny a hodiny o týchto veciach, o najrôznejších historických súvislostiach sa niekomu môže zdať zbytočné a unavujúce, vedenie maďarskej prebudeneckej cirkvi však chápe, že mládež sa v tomto svete nezorientuje, kým nepochopí svoje dejiny a najmä otázky spojené s Izraelom, keďže to je ten hlavný ukazovateľ na hodinách, ktoré odpočítavajú koniec doby milosti. Sándorovi Némethovi veľmi záleží na tom, aby mládež v Zbore viery bola absolútne rozhľadená, informovaná, inteligentná, múdra, predvídavá a zbehlá v Písme. Zdá sa, že zatiaľ sa táto vízia plní; svedčia o tom stovky mladých, ktorí sa v zbore zaujímajú o politiku, Izrael, dianie vo svete, ale aj o pozície kazateľov či služobníkov.

Skvelé prednášky miestami oživili prestížni hostia. Aj keď väčšina z hostí, ktorých Sándor pravidelne pozýva na konferencie pre mládež, otvorene priznávajú, že nie sú kresťania a nie sú ani len veriaci, majú čo povedať k rôznym otázkam týkajúcich sa Izraela. Výnimkou nebol ani tohtoročný hosť, Ilan Mor – izraelský veľvyslanec pre Maďarsko a Arie Yom-Tov, miliardár židovského pôvodu, ktorý sa prišiel podeliť o svoje „recepty“ pre budúcich mladých businessmanov. Ako pán Yom-Tov povedal: „Hlavne si zaobstarajte učiteľa. Musíte sa učiť. Bez učenia ste stratení, svet vás pošliape. Musíte sa učiť a musíte sa mať od koho učiť.“

Konferenciu v Keszthely navštívili aj neznámi hrdinovia, ktorí sa aktívne venujú boju proti terorizmu v Európe. Aktívne porozprávali o reálnom stave islamizácie Európy, čo neskôr Sándor opäť zapracoval do svojich prednášok o stave sveta v posledných dňoch.

Judit Némethová si vybrala jeden z večerov, aby porozprávala mládeži o vytrhnutí. Po chvíli však bolo zrejmé, že sa zameriava skôr na to, ako sa do tohto „prvého spoja“ dostať, a teda hovorila najmä o posvätení, špeciálne o posvätení cirkví. Veľmi aktuálne sa venovala otázke imidžových cirkví vyprázdnených od hlbokého hutného Božieho Slova (v prednáške spomínala aj cirkev Hillsong a iné konkrétne cirkvi, ktoré vraj začali s liberalizáciou homosexuálnych vzťahov), otázke charizmatických cirkví, ktoré prepadli propagande sveta a zanechali prísny postoj voči hriechu, najmä homosexualite. Ako ináč, nemohla nespomenúť uctievanie a jeho dôležitosť pri hľadaní Boha a pri evanjelizácii. Je potrebné byť obozretný aj voči piesňam a produktom, ktoré síce nesú kresťanskú nálepku, ale skrýva sa za nimi teológia, ktorá vybočila z biblického vnímania vecí. V americkom slovníku možno povedať, že bolo naozaj vzrušujúce vypočuť si pravdy, na ktoré sa tak ľahko zabúda, keď žijeme v premedializovanom svete internetu a televízie. (Ani Judit, ani Sándor nevedeli nájsť mnoho pochvalných slov na istú sociálnu sieť, v ktorej Sándor dokonca vidí budúci nástroj antikristovej centralizovanej kontroly ľudstva. Čo k tomu dodať... Big brother watches you.).

Okrem dobrých prednášok, dobrého jedla, dobrej spoločnosti, dobrej organizácie a dobrého počasia ma v neposlednom rade zaujal aj istý „fenomén“, a síce pluralita medzi maďarskou mládežou. Akoby títo mladí našli spôsob, akým prijímať všetko nové, trendy, imidžové, svetové, no zároveň s tým neprijímať ideológiu hriechu a kult tela. Svätá pluralita je asi najvýstižnejší spôsob, akým by som charakterizovala štýlové odlišnosti a ich odvahu experimentovať (na rovine imidžu).

Dni prednášok, ktoré by sa pokojne dali zhrnúť názvom Od Adama po druhý príchod posledného Adama, boli veľmi vyčerpávajúce (a najmä pre tlmočníkov – za čo im opäť patrí obrovská vďaka!), ale bezpochyby je to požehnanie pre všetkých, ktorí vytrvali. Nech Pán dá, aby sme pochopili dobu, ktorú máme na dosah ruky a našli v nej svoje miesto.Súvisiace články

Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia január 2013|Logos 2 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Veľkonočná konferencia|Logos 5 / 2009 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Septembrová konferencia|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi