Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Ježišov spôsob služby mladým

logos-04-2013-sluzba.jpg

Kázať evanjelium mladým ľuďom po celom svete, Barrymu St. Clairovi nestačí. Budúcich lídrov chce vystrojiť aj na to, aby dokázali svetu zvestovať Ježiša.

Zakladateľ a prezident misie Reach Out Youth Solutions, Barry St. Clair, sa už 30 rokov venuje misii, ktorá prebieha v 30-tich krajinách prostredníctvom organizácie Jesus-Focused Youth Ministry (JFYM – Mládežnícka misia zameraná na Ježiša). Program sa snaží meniť ľudské životy
a pripraviť ďalších, aby sa tiež podieľali na týchto zmenách.

„Musíme sa radikálne navrátiť k Ježišovi a k Jeho spôsobu misie,“ hovorí St. Clair. „Uchopiť Jeho princípy a použiť ich v našom programe, pretože to fungovalo doteraz po celom svete. Musí tam byť osobné spojenie. Potrebujeme, aby sa miestne zbory vrátili k učeníctvu.“

Trinásť afrických krajín už zažilo misiu JFYM v praxi. Fóra misie JFYM sa zameriavajú na jednodňové kurzy o Ježišovom jednoduchom prístupe k životu a službe a pomáhajú v jednotlivých zboroch presadiť výnimočný akčný plán, ktorý by každý rok oslovil zhruba 80 000 detí a vychoval okolo 150 nových misionárov pre detskú a mládežnícku misiu.

„Barry už má zoznam niekoľkých stoviek mladých lídrov, ktorí momentálne získavajú svet pre Ježiša,“ hovorí J. Lee Grady, zakladateľ misie Mordecai Project (Mordochajov projekt), ktorá sa venuje predovšetkým utláčaným ženám.

Barry St. Clair, veterán v službe mládeži, vedie mladých vedúcich k tomu, aby vedeli vo svojom okolí slúžiť tak radikálne ako Kristus.

„Z osobnej skúsenosti viem, že Barryho odkaz efektívne oslovuje mládež a mladých lídrov a upevňuje ich v Písme. Bol som jedným z Barryho „pokusných králikov“, ak to tak môžem povedať. A to vo mne spustilo celý koncept učeníctva.“

Barry St. Clair vychoval za posledné tri dekády stovky takýchto „pokusných králikov“. Niekdajší moslim, Kenyan Charles Juma, prijal spasenie ako pätnásťročný a prišiel do Spojených štátov pred desiatimi rokmi, aby pokračoval vo svojom kresťanskom vzdelávaní. Neskôr sa vrátil do Afriky, kde každý rok vyučoval a trénoval afrických pastorov, ktorí sa potom prostredníctvom mládežníckej misie (JFYM) zameriavali na svojich mladých v zbore.

Lídrov mládežníckej misie JFYM patrične pripravili a vyškolili tak, aby dokázali preniknúť do kultúry mladých, vedeli vytvoriť misijné príležitosti a pracovali so zachránenými. „Toto,“ hovorí Juma, „viedlo k zmysluplnému rastu počtu mladých v zboroch, s ktorými sme pracovali.“ Juma sa špecializoval na dve oblasti misie: na
evanjelizáciu vo verejných školách a na vyučovanie lídrov.

„75 % populácie východnej Afriky je pod vekovou hranicou 25 rokov,“ hovorí Juma. „Väčšina detí je už sirotami, pretože životné tragédie ako choroba AIDS, kmeňové vojny, hlad alebo niečo iné im zobrali
rodičov. Ak do tejto situácie nevstúpi cirkev a neponúkne im nádej v Kristovi, biblickú nádej na život, mnoho z týchto osirotených detí veľmi skoro skončí podobne ako ich rodičia.“

St. Clair konštatuje, že programy JFYM boli prijímané lepšie v zahraničí ako v Spojených štátoch. Aj napriek tomu sa programy dotkli životov mnohých amerických detí a mládežníckych lídrov – a program prekračuje denominačné línie.

„Službe Jesus-Focused Youth Ministry (JFYM) vďačím za veľké zmeny, či v službe v miestnej cirkvi alebo aj ako medzinárodného mládežníckeho lídra,“ hovorí Steve Maltempi, stratég študentskej misie v Southern Baptist Conservatives of Virginia (Virgínski baptistickí konzervatívci, pozn. prekl.). „To sa dostáva do sŕdc študentskej misie.“

Zdroj: Charisma
Preklad: Zuzana HladkáSúvisiace články

Ježišov posledný príkaz|Logos 3 / 2011 | Tibor Ruff |Vyučovanie
Fenomén Reinhard Bonnke|Logos 2 / 2010 | Daniel Šobr |Aktuálne
Biblický spôsob ako prijať Ducha Svätého|Logos 12 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučovanie
Operácia Mladá jar|Logos 4 / 2018 | rcs |Izrael
Prečo jazyky?|Logos 6 / 2010 | E. Hagin Kenneth |Vyučovanie