A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Keď Duch Svätý formuje národ

Evanjelista Randy Clark rozpráva o mocnom prebudení v Brazílii, ktoré naďalej mení kultúru tohto juhoamerického štátu

logos-02-2013-charizma.jpg

Pred viac ako 10 rokmi som hľadal ohniská prebudenia. Roky predtým som videl horieť prebudeneckým ohňom Argentínu, ale po návrate odtiaľ som sa v roku 2001 vydal do Brazílie. Hlad po Božej prítomnosti na mňa zapôsobil tak mocne, že som asistentovi, ktorý so mnou cestoval, povedal: „Vlna prebudenia v Argentíne končí, ale v Brazílii ešte len začína. Chcem tú vlnu zachytiť a viezť sa na nej.“ Odvtedy sa na nej veziem: cestujem do Brazílie v priemere na 50 až 60 dní v roku a kážem v mnohých denomináciách a nových cirkvách po celej krajine.

Okolo 90 % Brazílčanov sa dnes hlási k náboženstvu, 83 % z nich považuje náboženské vierovyznanie za veľmi dôležité. Toto percento je vyššie než v Spojených štátoch a jedno z najvyšších spomedzi všetkých krajín sveta. Mnoho brazílskych pastorov verí, že úlohou brazílskej cirkvi je stať sa v 21. storočí tým, čím bola Amerika v 19. storočí, teda krajinou číslo jeden vo vysielaní misionárov. Toto by nás však nemalo prekvapiť, pretože aj dejiny dokazujú, že kde je prebudenie najsilnejšie, tam je i priamoúmerná zodpovednosť za misie.

V brazílskych zboroch, kde som kázal, som zistil dôraz na tri oblasti:

  1. dôraz na nadprirodzeno, uzdravovanie a vyslobodzovanie, ktoré sú v značnej miere prítomné v živote zborov a ich členov,
  2. dôraz na mocné uctievanie (s chválami, ktoré zložili Brazílčania, nie Severoameričania),
  3. a dôraz na skupiny, v ktorých prebieha evanjelizovanie, začleňovanie a vyučovanie ľudí.

Súčasťou budovania učeníkov prostredníctvom skupín je aj víkend strávený mimo priestorov zboru – je to čas pre novoobrátených, kedy môžu zažiť vnútorné uzdravenie, vyslobodenie a pokrstenie v Duchu Svätom. Je to pre nich tiež príležitosť dozvedieť sa viac o vízii cirkvi a o tom, že každý obrátený človek sa stáva učiteľom druhých. Tieto víkendy, nazývané aj „Stretnutia“, kladú dôraz na dôležitosť spirituálneho zážitku v živote každého veriaceho.

Ovocie prebudenia v Brazílii

Každé ozajstné prebudenie nesie trvalé ovocie. V prípade prebiehajúceho hnutia Ducha Svätého v Brazílii vidím štyri zreteľne identifikovateľné ovocia, ktoré boli zjavné ihneď.

Po prvé, všeobecná otvorenosť voči darom Ducha Svätého a očakávanie na ne, prejavujúce sa najmä u mladšej generácie.

Po druhé, dramaticky sa zmenilo percento protestantov. Brazília je krajina, kde je najviac na svete rozšírený rímsky katolicizmus. Napriek tomu, počet evanjelikálov za niekoľko málo rokov vzrástol tak, že predstavuje väčšinovú časť populácie. Uznávaná kresťanská organizácia SEPAL (Servicio Evangelizador Para America Latina) udáva, že minulý rok bolo v Brazílii 57,4 miliónov aktívnych evanjelikálnych kresťanov, čo by predstavovalo ročný nárast o 7,42 %. Prebudenie takto ovplyvnilo nárast cirkvi v Brazílii. Výskumníci organizácie SEPAL veria, že do roku 2020 budú 52 % populácie Brazílie predstavovať aktívni evanjelikálni kresťania, resp. 109,3 miliónov z celkového počtu 209,3 mil. obyvateľov budú evanjelikáli.

Exponenciálny rast: Evanjelikálni kresťania by do roku 2020 mohli tvoriť až 52 % brazílskej populácie.

Tretím ovocím je zmena v tom, ako médiá predstavujú prebudenie. Médiá, ktoré kedysi voči evanjelikálom vystupovali kriticky, sú teraz viac naklonené interpretovať veci vhodnejšie, najmä čo sa týka televízie. Brazílska hlavná televízna stanica Rede Globo nedávno vo svojom hlavnom vysielacom čase spustila prebudenecký worship festival nazvaný Zasľúbenia, v ktorom účinkujú iba prominentní kresťanskí brazílski umelci a ktorý sa bude vysielať každý mesiac. Toto je krok, ktorý v histórii Brazílie nemá obdoby.

A nakoniec, vplyv evanjelikálov na politiku krajiny neustále rastie. Vyvíja sa tlak na politické procesy v zmysle neprijímania zákonov, ktoré by boli nespravodlivé a podporovali by nemorálnosť. Hoci Brazília v roku 2011 legalizovala zväzky ľudí rovnakého pohlavia a pokračujú diskusie o potratoch, hlas evanjelikálov je silnejší než kedykoľvek predtým a je ho počuť už aj v parlamente. Začiatkom tohto roka sa v Brazílii zhromaždili tisíce evanjelikálov, aby vyjadrili svoj nesúhlas s legalizáciou potratov a homosexuálnych manželstiev. Pochod viac než 250 tisíc ľudí v Riu de Janeiro v máji tohto roku bol aj protestom proti návrhu zákona, podľa ktorého by bolo protizákonné vyjadrovať sa proti homosexualite. V júli sa vyše 1 milióna ľudí zúčastnilo Pochodu pre Ježiša v Sao Paulo. Po tom, ako sme zmienili dva vplyvy na sekulárnu oblasť, vráťme sa k prvým dvom, ktoré sa viac viažu k cirkvi v Brazílii.

Rast prostredníctvom uzdravenia

V roku 2002 som navštívil Água Viva, baptistický zbor s počtom 300 ľudí v meste Mauá. Prebehlo tam mocné vyliatie Ducha Svätého so stovkami uzdravení, ktoré zasiahli aj zamestnancov zboru. Dnes má 4 000 členov a 20 dcérskych zborov, ktoré navštevuje spolu viac než 14 000 ľudí.

Keď sa ostatné baptistické zbory pýtali pastora Silvia Galliho na tento rapídny rast, odpovedal im: „Viete, práve tie veci, čo sa vám nepáčia, sú jeho príčinou.“ „Tie veci“, o ktorých hovoril, boli dary Ducha Svätého – najmä uzdravovanie.

V meste Belo Horizonte vedie pastor Márcio Valadăo 50-tisícčlenný baptistický zbor Igreja Batista da Lagoinha, ktorý založil. V budove, kde sa schádzajú, je možné naraz usadiť „iba“ 7 000 ľudí, a tak má zbor v nedeľu sedem bohoslužieb. Cieľom je postaviť budovu, kde bude možné usadiť 50 000 ľudí. Niekoľkokrát som v tomto zbore a v jeho škole kázal. Zažívajú mnoho uzdravení a ich chvály sú také populárne, že vyše miliónový dav zvykne zaplniť priestory zboru a okolité ulice.

V tom istom meste vedie pastor Paulo Mazoni zbor Igreja Batista Central (Central Baptist Church). Keď som tam bol s tímom po prvýkrát, boli tam v priemere stovky zúčastnených; dnes majú viac než 4 000 členov. Je to zbor, kde sú veľmi vzdelaní ľudia z vyšších vrstiev spoločnosti, a aj napriek tomu je otvorený darom Ducha Svätého. Kladú dôraz na službu uzdravenia, uctievania a naplnenia ľudí Duchom Svätým. Pastorova sestra je psychologička. Bola svedkom toľkých uzdravení, ktoré sa udiali počas prvej návštevy nášho tímu, že ukončila svoju prácu psychologičky a založila službu uzdravovania v miestnej cirkvi. Povedala mi, že omnoho viac ľudí je uzdravených, keď aplikujú učenie nášho Tréningového manuálu pre službu (Ministry Team Training Manual).

Pred asi 12 rokmi som navštívil Igreja Videira (cirkev Vineyard/Vinica, aj keď nie je súčasťou hnutia Vineyard USA) v meste Goiania. Tri roky predtým tam pastor Aluízio A. Silva založil trojtisícový zbor. Dnes majú 20 000 členov a ďalšie pridružené zbory. Pred niekoľkými mesiacmi zorganizoval zbor celomestské zhromaždenie, kde som mal tú česť kázať publiku s počtom 20 500 ľudí. Videli sme mnoho ľudí uzdravených a spasených.

Ľudia paralyzovaní mŕtvicou boli uzdravení. Asi 12 ľudí, ktorí mali kovové implantáty v tele, sa zrazu mohlo slobodne a bezbolestne hýbať. Tento zbor kladie pri evanjelizácii veľký dôraz na Božiu prítomnosť, Božie dary. Pastor Silva vyžaduje, aby všetkých vyše 3000 vedúcich skupín prešlo školením, ktoré zahŕňa aj Tréningový manuál pre službu.

Hýbať davom

logos-02-2013-clark.jpgMesto Belém leží blízko ústia rieky Amazon. V tomto meste má Igreja Do Evangelho Quadrangulares (Foursquare Gospel Church) sieť zborov, ktoré majú spolu 30 000 členov. Paulo Bengtson, syn pastora, ktorý založil tento zbor, sa nám zveril s dvoma dôvodmi fenomenálneho rastu ich zboru: návštevy našich tímov Global Awakening (Svetové prebudenie) a ich systém skupín. Keď naše tímy organizovali misie v Beléme, štadión zaplnilo 25 000 ľudí, pričom zostali len miesta na státie. Ľudia museli prejsť pomedzi tritisíc modlitebníkov, aby sa tam dostali – a počas bohoslužby modlitebníci obkolesili všetkých ľudí a modlili sa za moc Ducha Svätého uzdraviť, vyslobodiť a spasiť ich. Zišli sme sa so stovkami pastorov z celého mesta a modlili sme sa za ich naplnenie Duchom Svätým, aktivizovanie darov uzdravovania a slova známosti.

Na severe Brazílie leží mesto Imperatriz. Zbor Associaçăo das Assembléias de Deus de Imperatriz (Association of Assemblies of God in Imperatriz) má 50 000 členov, čo predstavuje asi 20 % populácie mesta. Najväčší podiel na raste zboru mali uzdravenia. Predseda denominácie si uvedomuje dôležitosť uschopnenia ľudí hýbať sa v daroch Ducha. Takisto rozumie efektívnosti misií pod holým nebom, kde niekoľko uzdravení môže pohnúť celým davom, ktorý následne reaguje na kázanie evanjelia.

Pred tromi rokmi prišla jedna mladá žena na podujatie, z ktorého sa stala najväčšia udalosť našej trojtýždňovej cesty. Žena mala niečo vyše dvadsať rokov a bola taká zoslabnutá rakovinou, že iba ležala na lavici. Ale keď sme sa za ňu modlili, cítila, ako Boží oheň vstúpil do jej tela. Po niekoľkých minútach, kým sme pokračovali v modlitbe, bola schopná vstať a spievať.

Táto mladá žena, profesionálna speváčka, mala rakovinu hrudníka. Než sme sa za ňu modlili, nemala dosť dychu, aby mohla spievať. Napriek tomu mala sen o spievaní a uzdravovaní ľudí. V ten večer som mal prehovoriť ja, ale Boh ma viedol k tomu, aby som ju nechal spievať a podeliť sa s ľuďmi o jej sen. Nakoniec spievala skoro hodinu, s niekoľkými prestávkami, počas ktorých sa modlila za chorých ľudí a vyzývala k obráteniu.

Ona nebola kazateľkou, ani vedúcou osobnosťou v zbore, ale bola uzdravená z rakoviny a zažila nadprirodzené posilnenie. Stovky ľudí bolo uzdravených a zachránených prostredníctvom jej svedectva, spevu a výziev. Sedel som bokom a pozoroval som, ako si Duch Svätý používa túto nevyučenú ženu. Jej sen bol skutočne od Boha.

Mocné uzdravenie

Jedna z našich prvých návštev v Brazílii bola hlboko v amazonskom dažďovom pralese v meste Manaus. Tamojší zbor vedený pastorom Renêm Terra Novom sa za sedem rokov rozrástol zo 700 na 25 000 členov po tom, ako bol pastor i so zborom vylúčený z tradičnej baptistickej denominácie. Dnes majú 70 000 členov. Naše pracovné tímy ich mnohokrát navštívili a zažili niektoré z najmocnejších zhromaždení, na ktorých sme sa v Brazílii zúčastnili. Tu sme po prvýkrát videli ľudí uzdravených z AIDS a tu sme zažili aj prvý prielom s uzdravením hluchoty. Jeden večer bolo v priebehu 15 minút z tejto choroby uzdravených osem ľudí. V čase našej návštevy nemala budova steny; iba podlahu, strop a stĺpy, ktoré ho podopierali. Práve sme sa modlili, aby začala prúdiť rieka uzdravenia do budovy, keď začalo prudko pršať. Zafúkal vietor a odvial dážď do časti, kde boli hluchí ľudia.

Na inej akcii sme videli, ako si Boh použil člena nášho tímu, ktorý sa za chorých nikdy predtým nemodlil, pre náš najväčší zázrak. Pri jeho modlitbe 25-ročný ochrnutý muž vstal z invalidného vozíka. Išlo o policajta, ktorého dva mesiace predtým postrelili do brucha. Guľka mu poškodila miechu, ale Boh ho v ten deň úplne uzdravil.

Pri inej návšteve v tomto zbore (keď už boli postavené aj steny budovy), začal vietor fúkať tak silno, že popadali zadné stoličky. Niektorí muži vybehli von, ale zistili, že vonku vietor nefúka – iba vnútri. V tomto zbore sa stalo tak veľa zázrakov, že naše tímy dostali prezývku „činitelia zázrakov“.

Spomenuté cirkvi predstavujú iba malú časť spomedzi tých, ktoré zažívajú obrovské prebudenie. Všetky tie zbory kladú veľký dôraz na skupiny a dynamické chvály. Modlia sa za chorých a veľké percento ich členov má menej ako 40 rokov. Všetky zažívajú dynamické prebudenie, tisíce ľudí prichádzajú k Pánovi. Ak chceme na každom kontinente vidieť rovnaké prebudenie, aké je v Brazílii za posledných 12 rokov, musíme otvoriť dvere darom Ducha Svätého a nechať Boha voľne konať. Jeho túžbou je zaviať do každého národa!

 

Zdroj: Charisma
Preklad: Tereza ThompsonSúvisiace články

Dokonalý, svätý|Logos 1 / 2012 | Jack Hayford|Vyučovanie
Duch Jezábel|Logos 8 / 2017 | Németh Sándor |Vyučovanie
Kresťan a duch doby|Logos 2 / 2017 | Jaroslav Kříž |Téma
Cirkev a duch doby|Logos 12 / 2006 | Tibor Ruff |Prevzaté z Új Exodus
Keď kamene rozprávajú I.|Logos 1 / 2010 | Daniel Šobr |Aktuálne