A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Konference v Praze

logos-2013-05-06-praha.jpg

V pořadí třetí konference Církve víry v Praze proběhla v sobotu dne 11.5.2013 za hojné účasti křesťanů nejen z Prahy, ale z mnoha koutů České republiky od Plzně až po Ostravu, od Šumavy až po Krušné Hory. Sešli se především křesťané hlásící se k Církvi víry, ale i hosté z jiných církví, někteří sympatizanti či nevěřící přátelé a známí, ale i přátelé ze Slovenska. Jak se již stává dobrou tradicí, tak konference proběhla v pražském kongresovém centru TOP HOTEL. Věřím, že nikdo z přítomných nelitoval vynaloženého času, peněz a úsilí, aby mohl strávit celý den v Boží přítomnosti s cílem hledat Boha a Jeho vůli pro naše životy. Toto se Bohu líbí a těm, kteří ve víře Boha hledají, dává i dobrou odplatu. Do uctívání nás uvedla dopoledne i v podvečer dynamickým způsobem chválící skupina z prostějovského sboru.

Hlavním poselstvím, které se neslo celou konferencí, bylo chození s Bohem v praxi tak, jako kdybychom jej viděli. Tento duchovní způsob života na základě Božího Slova s vědomím Boží přítomnosti v našem životě přináší šťastný a úspěšný životní styl bez ohledu na okolnosti. Nejdůležitější je Boží realita v našem životě. Základem je stavět si podobně jako to činil i David Hospodina před svůj obličej (Žalm 16,8) a žít takovým životním stylem, který se líbí Bohu a který zajistí trvale udržitelný rozvoj křesťana. Senior pastor Jaroslav Kříž právě k tomu povzbuzoval v dopoledním bloku kázání = žít tak, jako kdybychom viděli neviditelného a zároveň vidět Pána správně. V odpoledním bloku pak navázal na ostatní pastory a hovořil o významu a podstatě duchovních darů. Pokud chce člověk pomazání, tak základem je dobře znát Boha na základě Božího Slova. To znamená nestavět si před obličej modly či obrazy a nenechat se zaplést do sítí okultismu nebo jiných oblastí, které se Bohu nelíbí. Důležité pak je uctívat Boha správným způsobem, neuctívat Boha falešným způsobem, ale tak, aby se to Bohu líbilo. Úspěch života křesťanů je založen na duchovních darech a na skutečnosti, že Bůh sám se chce projevit v životě každého člověka. V podstatě bez duchovních darů nelze vést opravdový duchovní život. Boží Slovo bylo potvrzováno přítomností a působením Ducha Svatého, který rozděloval Boží pokoj i radost, jak chtěl.

Mezi dopolední a odpolední bohoslužbou proběhli křty nových bratří a sester, kteří své rozhodnutí žít s Bohem potvrdili biblickým způsobem v poslušnosti Božímu Slovu, které jasně hovoří o tom, že „kdo uvěří a pokřtí se, tak bude zachráněn“. Toto je vždy velikou radostí a i tentokrát byli pokřtěni naši noví sourozenci. Součástí konference byla i Večeře Páně. Zároveň na závěr konference proběhly modlitby za všechny, kdo projevili zájem.Súvisiace články

Listopadová konference v Praze|Logos 12 / 2012 | Pavel Novák|Zo života cirkvi
Konference na Moravě|Logos 5 / 2014 | Lenka Škardová|Zo života cirkvi
Bůh jedná v Praze|Logos 11 / 2014 | Redakcia |Zo života cirkvi
Lednová konference v Bánské Bystrici|Logos 1 / 2014 | Lenka Škardová|Zo života cirkvi
Křesťanská konference Banská Bystrica|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Zo života cirkvi