Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Konferencia Kresťanského spoločenstva Milosť v Košiciach

 konferencia-kosice-1.jpg

Veď čo môže človeka naštartovať viac ako požehnané bohoslužby, živé chvály a kázne, ktoré triafajú presne do čierneho? 

Na úvod nás vo chválach viedla banskobystrická kapela Olivy, ako vždy s perfektnými chválami, ktoré rozozvučali celú sálu a všetci naplno uctievali Boha. Bolo úžasné užívať si Božiu prítomnosť v tejto atmosfére. Potom nastal čas na kolekciu troch kázní od troch pastorov, ktoré ponúkli pohľad na Ducha Svätého a jeho pôsobenie z rôznych uhlov.

Prvým rečníkom bol pastor zo Spišskej Novej Vsi – Zbyněk Drlík. Venoval sa pomerne známej téme, ktorá sa však nikdy nestane klišé, lebo práve to, o čom hovoril, je základom našich životov – Letnice a Duch Svätý. Pridal aj zopár zaujímavostí, ktoré si človek pri čítaní len tak nevšimne. Napríklad počet ľudí, ktorí na Letnice prijali Ducha Svätého, bolo 120, čo do tej doby bol najvyšší počet ľudí, ktorí mali túto skúsenosť. Ani súčet všetkých biblických postáv Starej zmluvy, ktorí prúdili v Duchu, sa nerovnal  tomuto číslu.

Ďalej dostal slovo popradský pastor Peter Minárik, ktorý hovoril o pôsobení Ducha Svätého, najmä za čias apoštolov. Spomenul aj evanjelizáciu – ľudia sa obrátia, lebo Duch Svätý nás uschopní a vloží nám do úst presne tie správne slová. Takisto pripomenul starý známy fakt, ktorý si je však vždy dobré obnoviť a upevniť vo svojom živote – Božie zasľúbenia sú istota a hneď, ako sa my odvrátime od hriechov, Ježiš nám dobrorečí z neba a hovorí na nás požehnania. 

Východniarske trio uzavrel pastor Mario Ovčar, ktorý vedie zbor v Liptovskom Mikuláši, Košiciach a Michalovciach. Predmetom jeho kázne bola RADOSŤ. Keďže stav našej duše ovplyvní náš život, je nesmierne dôležité, ako na tom sme. Pri negatívnych nastaveniach môžeme minúť veľmi veľa vecí, ktoré má Boh pre nás pripravené. Takisto nás povzbudzoval k vykoreneniu strachu zo života, lebo inak nemôže prísť prielom. Je podstatné sa aj v ťažkých chvíľach oprieť o Božie slovo a zostávať v radosti.

Popri kázňach sa, samozrejme, nezabudlo ani na tých najmenších, pre ktorých boli pripravené besiedky s na mieru ušitým programom podľa veku. Ich aktivity boli plné hier, diskusií, vyrábania, či biblických príbehov.

Na večernom zhromaždení po chválach a v ešte lepšej atmosfére sa k mikrofónu postavil senior pastor Jaroslav Kříž. Jeho kázeň kládla dôraz na získanie charakteru Baránka. V dnešnom dravom svete, plnom egocentrizmu a pýchy, sa môže zdať, že pokora a obeť tu už dnes nemajú miesto. Je viac biblických veršov, ktoré zdôrazňujú pokoru ako jeden z najpotrebnejších atribútov pre kresťanský život. „Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku.“(1Pt 2,1-2) Je teda potrebné vedome budovať charakter Baránka a strániť sa vplyvov šelmy, pretože pokorný a krotký nakoniec vždy víťazí – rovnako ako Ježiš.

Máme za sebou naozaj veľmi požehnanú konferenciu, ktorá bola určite jedným z míľnikov pre mnohých kresťanov z východu. Verím, že semienko Božieho slova zostane kvalitne zakorenené a už čoskoro uvidíme výsledky a progres vo všetkých zboroch na východe! 

Záznamy z jednotlivých zhromaždení si môžete pozrieť na stránke milost.tv.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

 Súvisiace články

NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
NF Milost|Logos 8 / 2021 | Jaroslava Marcienková |Reportáž
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
Marcová konferencia Kresťanského spoločenstva|Logos 4 / 2011 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
25 rokov Kresťanského spoločenstva |Logos 9 / 2016 | Redakcia |Zo života cirkvi