Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Kresťanská konferencia Bratislava marec 2013

Kresťanská konferencia Bratislava

Počas tohtoročnej veľkonočnej nedele sa slovenské a české zbory Kresťanských spoločenstiev a Cirkvi viery stretli v Bratislave na konferencii, ktorá bola oslavou veľkonočných udalostí, predovšetkým slávneho zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista. Napriek tomu, že „sviatky jari“ nás prekvapili zimnými teplotami a výdatným snežením, do bratislavskej športovej haly Elán sa zišli veriaci z celého bývalého Československa.

Pomerne dobre zaplnená hala sa už počas rannej bohoslužby rozozvučala radostnou oslavou Mesiáša a Jeho víťazstva nad smrťou. Táto téma rezonovala tiež vo všetkých príhovoroch konferenčných rečníkov. Veľmi silný a povzbudivý odkaz predniesol senior pastor Jaroslav Kříž, keď na dopoludňajšom stretnutí hovoril o tom, čo pre nás znamená stotožnenie sa s Kristovou smrťou a večer svoje posolstvo dokončil tým, že vyzdvihol praktický význam vzkriesenia pre naše životy.

Nanovo sme mali príležitosť rozmýšľať o tom, že sme – slovami apoštola Pavla – „zomreli spolu s Kristom“. Konkrétne sme zomreli sebe samým a moc nášho starého ja už nad nami nevládne, zomreli sme hriechu, ktorý nad nami stratil moc a zomreli sme tiež hriešnemu svetu, ktorého zvodom a vábeniu môžeme vďaka tomu v každej situácii odolať. Spolu s Kristom sme však aj duchovne vstali z mŕtvych a otvoril sa pre nás nový život, život vo vzťahu s Bohom. Tento život je dobrý a môžeme ho intenzívne  prežívať, nakoľko kresťanstvo nie je len formálnou náboženskou záležitosťou, ale aktívnym životom pod priamym vplyvom Božieho slova a Božieho Ducha. S Kristom sme tiež boli posadení po Božej pravici a stali sme sa Božími dedičmi.

Konferenčnú tému vhodne doplnili krsty nových bratov a sestier, ktoré sú podľa Písma symbolickým vyjadrením nášho stotožnenia sa s Kristovou smrťou a vzkriesením.

 

Pozrite si fotogalériu z Kresťanskej konferencia Bratislava marec 2013

 Súvisiace články

Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia január 2013|Logos 2 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia júl 2013|Logos 6 / 2013 | Redakcia |Aktuálne
Kresťanská konferencia Košice|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Zo života cirkvi