Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Kresťanská konferencia Košice

logos-04-05-konferencia-ke-1.jpg

26. apríla 2014 sa v metropole východného Slovenska uskutočnila už tretia regionálna konferencia.

Tentokrát bola Kresťanská konferencia situovaná v nádherných priestoroch Spoločenského pavilónu, čo ešte umocnilo celkovú atmosféru. BOŽIE KRÁĽOVSTVO – nebola len hlavná téma, lebo realita tohto kráľovstva sa manifestovala uprostred nás rôznymi spôsobmi. Nielenže sme boli vyučovaní princípom Božieho kráľovstva, ale zakúsili sme aj jeho moc, keď viacerí veriaci boli vyslobodení od démonov a naplňovaní Svätým Duchom. Toto patrí k podstatným prejavom Kráľovstva v novozmluvnej dobe.

Dopoludnia senior pastor Jaroslav Kříž zdôraznil, že hoci je aj cirkev súčasťou tohto kráľovstva, ono samotné je omnoho väčšie a je večné. Bolo tu už dávno pred nami, a preto by sme ako veriaci mali pochopiť, že to nie je o nás a našich potrebách na prvom mieste, ale hlavne o Kráľovi, Jeho kráľovstve, o Jeho zámeroch a plánoch. No keď na prvom mieste hľadáme toto, On sa postará o naše životy a naplní naše potreby. Toto zhromaždenie nám pomohlo zamerať sa na to najdôležitejšie. Na to, čo je hore na nebi a nie na to, čo je tu na zemi. Pastor taktiež podčiarkol hodnotu a dôležitosť lásky, ktorá je samotnou podstatou kráľovstva. Preto je chodenie v láske nevyhnutné. Pastor Peter Minárik hovoril o pôsobení Božieho kráľovstva v dobe Starej zmluvy.

Konferencia bola skvelá a znovu nás povzbudila verne slúžiť Pánovi.

Na večernom zhromaždení sme sa venovali novozmluvným prienikom Nebeského kráľovstva. Najväčším prienikom v dnešnej dobe je vyliatie Svätého Ducha, lebo práve vtedy sa uvoľňuje Božia sila, ktorá pôsobí v človeku pokánie, vieru, vyslobodenie, uzdravenie a produkuje v človeku ovocie Ducha. Ďalej pastor zdôraznil, že nie je dobré mať premrštené a nerealistické očakávania, ktoré v konečnom dôsledku prinesú sklamanie, lebo Božie kráľovstvo prichádza postupne a nečakane, ale stále rastie a rastie, až dokiaľ nenaplní celú zem, ako čítame v prorokovi Danielovi. A preto sme boli povzbudení k tomu, aby sme nepohŕdali dňom malých začiatkov, ale aby sme boli vďační za to, čo sme už dosiahli a neustále vo všetkom napredovali. Netreba sa pohoršovať, keď cirkev nie je dokonalá, lebo v kráľovstve nie je len pšenica, ale aj kúkoľ. Ak cirkev má rásť, bude rásť aj kúkoľ a netreba urobiť tú chybu, že v snahe o dokonalosť povytrhávame s kúkoľom aj pšenicu. Je potrebné, aby sme k slabším vo viere boli milosrdní a zhovievaví.

Pastor Zbyňo Drlík nás povzbudil, aby sme sa zbavili predsudkov, tradícií a vychodených cestičiek v kázaní evanjelia, lebo tieto veci by mohli zastaviť kráľovstvo v jeho postupe vpred. Pastor Daniel Šobr hovoril o tom, ako je potrebné mnohokrát až nasilu uchopiť realitu kráľovstva. Konferenciu ukončil miestny pastor Mário Ovčar, ktorý pripomenul, že ak si nás má Pán použiť pri kázaní evanjelia, vyháňaní démonov a uzdravovaní, musíme byť smelí a odvážni ľudia a nesmieme sa nechať ničím zastrašiť. Na záver bola výzva na spasenie, Pánova večera a modlitby za potreby veriacich. Konferencia bola skvelá a znovu nás povzbudila verne slúžiť Pánovi. Takže: Pokračujeme.Súvisiace články

Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Júlová Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia október 2012|Logos 12 / 2012 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 12 / 2022 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi