Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Kresťanská konferencia október 2012

Kresťanská konferencia október 2012Tradične odštartovala piatkovým stretnutím mládeže, ktoré bolo skutočne výnimočné. Hlavným rečníkom večera bol riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici PhDr. Stanislav Mičev, ktorý hovoril o osude židovského národa v období 2. svetovej vojny na Slovensku. Veľmi fundovaným spôsobom priblížil atmosféru a politickú i spoločenskú situáciu na Slovensku v období rokov 1939-1945 a mladým ľuďom aspoň „z rýchlika“ načrtol krutosť a neľudskosť, ale zároveň aj odvahu a spolupatričnosť, s akou sa stretával židovský národ v tomto období.

Hlavné konferenčné zhromaždenia sa začínali vždy spoločnými chválami pod vedením hudobnej skupiny Olivy. V sobotu ráno sa k slovu dostali viacerí pastori, aby prítomným priblížili situáciu vo svojich zboroch a aby nás povzbudili v tom, že dielo Božie na Slovensku a v Čechách stále rastie, zbory sa dynamicky rozrastajú a čím ďalej, tým viac je tých, ktorí veria v Pána. Toto sa ukázalo aj medzi sobotnými zhromaždeniami, kedy sa konali krsty a opäť sa krstilo niekoľko desiatok ľudí.

V priebehu konferencie kázali viacerí rečníci, ako napríklad Martin Mazúch, Adrián Šesták a hlavný rečník konferencie senior pastor Jaroslav Kříž. Odznelo množstvo myšlienok, ktoré môžu zásadne zmeniť život človeka a priniesť požehnanie nielen do osobného života, ale aj do medziľudských vzťahov. Pastor Martin Mazúch hovoril o silách, ktoré ničia medziľudské vzťahy. Hovoril o naivite, pýche, chamtivosti a lenivosti, ktoré sú hlavnými deštruktívnymi silami. Potom už hovoril senior pastor Jaroslav Kříž o múdrosti, bez ktorej nie je možné mať úspech v akejkoľvek oblasti života, a o požehnaní, ktoré prichádza do života človeka spolu s ňou. Taktiež hovoril o bázni Hospodinovej, ktorá je počiatkom múdrosti, a o bezbožnosti ako zničujúcej sile vzťahov. Odznelo aj niekoľko myšlienok o lenivosti, ktorej hlavnými znakmi sú pýcha, arogancia, odkladanie, nedbanlivá práca a nedodržanie termínov. Na večernom zhromaždení vyslovil niekoľko myšlienok, ako prekonať lenivosť a stať sa úspešným človekom, ktorý napreduje v každej oblasti života. Večer sa k slovu dostal aj pastor Adrián Šesták, ktorý hovoril o víziách a dôležitosti cieľov v živote človeka.

Kresťanská konferencia október 2012

V nedeľu sme na zhromaždení privítali vzácneho hosťa – pastora maďarského zboru v Nyiregyhaze – Miklósa Virgu, ktorý nám priniesol aktuálne posolstvo od Pána. Hovoril o dôležitosti toho, aby sme neustále nasledovali Krista a boli takými ľuďmi, ktorí sú plní Božieho slova a Svätého Ducha. Aby sme v žiadnom prípade nedovolili, aby nepriateľ priniesol nečistotu do nášho života, ale boli takými ľuďmi, ktorí kráčajú v čistote a vo svätosti.

Na záver konferencie sme si pri Večeri Pánovej pripomenuli, čo pre nás Pán Ježiš Kristus vykonal na kríži, a potom sme už svoje kroky nasmerovali do našich domovov, aby sme pokračovali v práci na diele Pánovom a napredovali v službe Jemu.

 

 Viac fotiek nájdete v našej fotogalérii.


Súvisiace články

Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia Košice|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Zo života cirkvi
Júlová Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 12 / 2022 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi