Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Kresťanská konferencia október 2012

Kresťanská konferencia október 2012Tradične odštartovala piatkovým stretnutím mládeže, ktoré bolo skutočne výnimočné. Hlavným rečníkom večera bol riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici PhDr. Stanislav Mičev, ktorý hovoril o osude židovského národa v období 2. svetovej vojny na Slovensku. Veľmi fundovaným spôsobom priblížil atmosféru a politickú i spoločenskú situáciu na Slovensku v období rokov 1939-1945 a mladým ľuďom aspoň „z rýchlika“ načrtol krutosť a neľudskosť, ale zároveň aj odvahu a spolupatričnosť, s akou sa stretával židovský národ v tomto období.

Hlavné konferenčné zhromaždenia sa začínali vždy spoločnými chválami pod vedením hudobnej skupiny Olivy. V sobotu ráno sa k slovu dostali viacerí pastori, aby prítomným priblížili situáciu vo svojich zboroch a aby nás povzbudili v tom, že dielo Božie na Slovensku a v Čechách stále rastie, zbory sa dynamicky rozrastajú a čím ďalej, tým viac je tých, ktorí veria v Pána. Toto sa ukázalo aj medzi sobotnými zhromaždeniami, kedy sa konali krsty a opäť sa krstilo niekoľko desiatok ľudí.

V priebehu konferencie kázali viacerí rečníci, ako napríklad Martin Mazúch, Adrián Šesták a hlavný rečník konferencie senior pastor Jaroslav Kříž. Odznelo množstvo myšlienok, ktoré môžu zásadne zmeniť život človeka a priniesť požehnanie nielen do osobného života, ale aj do medziľudských vzťahov. Pastor Martin Mazúch hovoril o silách, ktoré ničia medziľudské vzťahy. Hovoril o naivite, pýche, chamtivosti a lenivosti, ktoré sú hlavnými deštruktívnymi silami. Potom už hovoril senior pastor Jaroslav Kříž o múdrosti, bez ktorej nie je možné mať úspech v akejkoľvek oblasti života, a o požehnaní, ktoré prichádza do života človeka spolu s ňou. Taktiež hovoril o bázni Hospodinovej, ktorá je počiatkom múdrosti, a o bezbožnosti ako zničujúcej sile vzťahov. Odznelo aj niekoľko myšlienok o lenivosti, ktorej hlavnými znakmi sú pýcha, arogancia, odkladanie, nedbanlivá práca a nedodržanie termínov. Na večernom zhromaždení vyslovil niekoľko myšlienok, ako prekonať lenivosť a stať sa úspešným človekom, ktorý napreduje v každej oblasti života. Večer sa k slovu dostal aj pastor Adrián Šesták, ktorý hovoril o víziách a dôležitosti cieľov v živote človeka.

Kresťanská konferencia október 2012

V nedeľu sme na zhromaždení privítali vzácneho hosťa – pastora maďarského zboru v Nyiregyhaze – Miklósa Virgu, ktorý nám priniesol aktuálne posolstvo od Pána. Hovoril o dôležitosti toho, aby sme neustále nasledovali Krista a boli takými ľuďmi, ktorí sú plní Božieho slova a Svätého Ducha. Aby sme v žiadnom prípade nedovolili, aby nepriateľ priniesol nečistotu do nášho života, ale boli takými ľuďmi, ktorí kráčajú v čistote a vo svätosti.

Na záver konferencie sme si pri Večeri Pánovej pripomenuli, čo pre nás Pán Ježiš Kristus vykonal na kríži, a potom sme už svoje kroky nasmerovali do našich domovov, aby sme pokračovali v práci na diele Pánovom a napredovali v službe Jemu.

 

 Viac fotiek nájdete v našej fotogalérii.


Súvisiace články

Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia Košice|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Zo života cirkvi
Júlová Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 12 / 2022 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi