A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Kresťanské spoločenstvo Milosť Martin

mato-opt.jpegDostal som za úlohu zhrnúť rok 2008 v KS Milosť Martin. Pár slovami sa teda o to pokúsim. Dám tiež priestor ďalším bratom a sestrám, aby obraz roka 2008 bol čo najpestrejší.

Rok 2008 bol pre martinské zhromaždenie naozaj veľmi, veľmi dobrým rokom. Po asi dvoch ťažších rokoch sa nám podarilo dostať sa kdesi ďalej. Veľmi narástla chuť a ochota slúžiť. Omnoho viac ľudí sa začalo pravidelne zúčastňovať evanjelizácií. Upokojili sa niektoré vnútorné vzťahy, a tiež modlitebné zhromaždenia sa takmer zdvojnásobili. Myslím, že všetky oblasti práce zboru kontinuálne narástli, vrátane chvál a práce s mládežou. Začali sme oveľa viac ako doteraz podporovať prácu v okolitých mestách. Evanjelizovali sme v Ružomberku, Dolnom Kubíne, Námestove, Liptovskom Mikuláši a v Dubnici nad Váhom. Ružomberok a Dubnica nad Váhom je v pozícii misijných skupiniek a majú pravidelné, vlastné týždňové stretnutia. V poslednom štvrťroku sme tiež mali viaceré rekordné účasti na bohoslužbách a mimoriadne vydarená bola aj evanjelizácia s Ianom McCormakom. Na začiatku roka sme mali tiež dôležité stretnutie služobníkov, na ktoré bol pozvaný pastor Jaroslav Kříž a možno mnohé veci začali už tu. Asi najčastejšou kazateľskou návštevou u nás bol pastor Daniel Šobr, ktorého som poprosil o jeho dojmy.

Daniel Šobr

Banská Bystrica

V priebehu minulého roka som mal príležitosť martinský zbor KS Milosť niekoľkokrát navštíviť, kázať tu a vyučovať. Môj dojem z tohto spoločenstva je veľmi pozitívny. Počas mojich návštev som vždy videl nejaké nové tváre, čo potvrdzuje kontinuálny rast tohto zboru. Atmosféra bola vždy plná očakávania a hladu po Božom slove a dotyku Svätého Ducha. Jednoducho ide o nadšený, dynamický a rastúci zbor.

Požiadal som tiež o svoj pohľad rodiny Kutlíkovcov a Kučerovcov, ktoré sú dlhoročnými oporami martinského zhromaždenia.

Róbert a Ľubica Kutlíkovci

Martin

martin2-opt.jpegRok 2008 nebol jednoduchý, no i napriek tomu dopadol veľmi dobre. Po novoročnom pôste sme sa znovu povzbudili do ďalších cieľov ohľadne rastu cirkvi, úrovni pomazania. Prvý polrok, tak ako keď má prísť posun dopredu, veci akoby zastali. Nič mimoriadne sa nedialo, ani žiadny nárast, skôr akoby malý pokles. No neprestávali sa robiť evanjelizácie, premietania a Boh sa k tomu samozrejme pridal. V druhom polroku sa začalo ukazovať ovocie zo všetkého vynaloženého úsilia. Pridali sa ľudia z viacerých okolitých miest. Veľmi sa vydarila evanjelizácia s Ianom McCormackom, na ktorej sme videli veľké množstvo ľudí. Povzbudilo sa v nás videnie, že je možné naplniť miestnosť ľuďmi. V októbri sme začali pravidelné zhromaždenie v Dubnici, kde je veľký potenciál mladých horlivých ľudí. Žehnáme im, aby ich horlivosť stále rástla. Na konci roku sa vedelo v Dubnici zísť do 15 ľudí. Títo mladí ľudia prichádzajú pravidelne na nedeľňajšie bohoslužby (1-2 autá). Účasť na zhromaždeniach viditeľne vzrástla.

Čo nás veľmi povzbudzuje je, že medzi mládežou nastal viditeľný posun dopredu. Sami sme zažili, ako sa aj naše dcéry viac upli k Bohu. Celkovo sa mládež v Martine začala veľmi pozitívne formovať a povstali tam dobré vzťahy a spolupatričnosť.

Koniec roka hodnotíme ako požehnaný. Ďakujeme pastorovi Adrianovi za vždy povzbudivé kázania a jeho nadhľad.

Alexander a Evka Kučerovci

Martin

martin3-opt.jpegSme nadšení z toho, aké zmeny sa udiali s našou mládežou oproti minulým rokom. Sú fakt iní. Chcú spolu tráviť čas, mať spoločné ciele, tvoriť vzťahy, zaujímať sa o seba a privádzať aj svojich neveriacich priateľov ku Kristovi. Lebo vedia, že to má zmysel, že je to úžasné takto žiť. Aj deti v nedeľnej škole urobili pokroky. Hlavne v modlitbách. Od nesmelých „Pane, ďakujem Ti za mamu, otca, hračku“ a „prosím Ťa, daj, aby som dostala dobrú známku“, sme sa postupne posunuli k modlitbám za iných ľudí, ich potreby, a aj za Božie ciele. Modliť sa s nimi je naozaj úžasné.

Tešíme sa, že koncom roku 2008 sa výrazne zmenila atmosféra v zhromaždení. Kázne nášho pastora o posvätení a charaktere Kristovom nás oslobodili k láske a prijatiu navzájom. Nech je to svedectvom pre neveriacich, že je Boh medzi nami.

Do chvál prišla huslistka Barborka, ktorá obohatila chvály týmto krásnym nástrojom. A tak Boh posúva chváliacu skupinu na vyššiu úroveň a napĺňa túžbu mnohých, ľahko nás priviesť do Božej prítomnosti. Vďaka Bohu za rok 2008. Zmeny, ktoré nastali, nás držia v dobrej nádeji, že o rok budeme ďakovať za tento prebiehajúci, ktorý Boh urobí ešte lepším, lebo On sám je tou najlepšou zárukou vývoja, vývoja k lepšiemu.

A tiež naši spolubojovníci z okolitých miest.

 

Milan Kopča

Ružomberok

Najväčšími aktivitami v Ružomberku boli v letných mesiacoch pravidelné pouličné evanjelizácie spojené so zhromaždeniami. Od jesene prebiehajú bohoslužby, na ktorých sú bratia a sestry formovaní Božím slovom. Dá sa pozorovať väčšia odvaha modliť sa, zápasiť o mesto, odtrhnúť čas pre hľadanie Pána. Podľa všetkých ohlasov sa zlepšili aj chvály a podarilo sa obnoviť pravidelné modlitby. Stále však potrebujeme posilniť dravosť a úprimnú ochotu urobiť všetko pre to, aby sa veci pohli. Vytýčili sme si cieľ postaviť v tomto roku také zhromaždenie, ktoré by dokázalo v meste uskutočniť Božie plány a efektívne slúžiť. Modlíme sa, aby nás Boh napravil, zbudoval a posilnil. Chcem poďakovať aj všetkým bratom a sestrám z Martina, ktorí u nás slúžili a obetovali svoj čas, energiu aj samých seba, aby prišli a požehnali naše mesto. Ďakujeme!

Peter Fačko

Dolný Kubín

Dlhšiu dobu sme pozorovali prácu KS Milosť cez časopis Logos, počúvali sme kázne pastora Jaroslava Kříža a dvakrát sme navštívili konferenciu v Banskej Bystrici. Nedokázali sme ignorovať funkčnosť, pomazanie a ovocie tejto (teraz už našej) cirkvi. Veľmi silno nás to povzbudzovalo, formovalo a priťahovalo. Čím ďalej sme si viac uvedomovali rozdiel medzi cirkvou, ktorá je pod vplyvom daru služobnosti a medzi „malocirkevným“ prostredím. Toto všetko vyvrcholilo do rozhodnutia pridať sa ku KS Milosť. Najbližšie nám bol zbor v Martine, kde sme sa rozhodli chodiť a pôsobiť. V zbore je veľmi dobrá atmosféra, cítiť pomazanie a súdržnosť ľudí idúcich za cieľom. Najsilnejšie je pre nás kázané slovo, ktoré k nám prichádza v zjavení, v sile a veľmi nás povzbudzuje. Verím, že pomazanie Ducha Svätého nás ešte viac oslobodí a posilní a budeme môcť slúžiť Pánovi omnoho efektívnejšie.

Nech vás Pán požehná.Súvisiace články

NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
NF Milost|Logos 8 / 2021 | Jaroslava Marcienková |Reportáž
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
Kresťanské spoločenstvo Martin|Logos 5 / 2017 | Lucia Šlichtíková|Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Predstavujeme