Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Léto s Davidovou družinou

logos-09-2016-tabor1.jpg

Jedna neděle uprostřed prázdnin se pro mnoho dětí a mládežníků ze všech koutů České republiky stala dnem výjimečným. Opustili pohodlí svých domovů a výdobytky moderních technologií včetně telefonního signálu, aby strávili týden ve spacáku a v chatce v Horním Žlebu u Šternberka.

Osvědčený tým vedoucích s některými novými posilami se staral nejen o zábavu, ale také o to, aby životy dětí nabraly jiný směr, s cílem přiblížit jejich srdce k srdci Davidovu.

Děti byly rozděleny do dvou věkových skupin s vlastním programem, který se čas od času prolínal. Ráno samozřejmě musela zahájit vždy velmi „oblíbená“ rozcvička. Větší děti si po snídani poslechli svědectví svých vedoucích a pak se věnovali workshopům a kolektivním sportům.

Menší si první den vyzkoušeli, co obnáší práce pastýře, když se snažily spočítat stovky oveček rozběhaných po celém táboře, aby si nakonec vyzkoušely, jak moc jim záleží na životě jediné ztracené ovečky. Odpoledne si malí i velcí mohli zahrát běhací hru „Podpisovku“. Od prvního večera se zakončoval den společnou chválou Bohu a pak odděleně podle věku i zamyšlením nad Jeho Slovem a modlitbami.

Druhý den si menší mohli vyzkoušet nefalšované Davidovské olympijské hry, ve kterých to nandali lvu, medvědu a nakonec i Goliáši. Disciplíny proběhly s použitím všech dostupných bodných, sečných i střelných zbraní (např. vzduchovky a kamínků). Vše bylo zakončeno večerním heslem „Kdo se bojí, nesmí do lesa“. Děti se tak popraly s tmou, vlastním strachem i hroudami bláta na teniskách.

Středa byla pro naše svěřence o přátelství. Tak jako David měl Jonatána, i děti si ráno vylosovaly svého anonymního chráněnce s úkolem nenápadně projevovat přátelství, radost a náklonnost svému příteli. Vzniklo mnoho zajímavých nápadů a děti si celý den lámaly hlavu tím, jak svého chráněnce potěšit. Někteří chráněnci na konci dne ani netušili, že jim někdo projevoval přátelství J. Těm se děti omluvily a čestně slíbily, že to zkusí druhý den napravit.

logos-09-2016-tabor2.jpg

Každý večer byl také plný napětí, protože zakončením dne bylo vždy tajné hlasování, kdo byl pro svůj oddíl ten den „úplně Nej David“.

Další den jsme strávili celý výletem na hrad Šternberk. Mnozí měli možnost se více poznat a skamarádit, mimo jiné i při hraní hry „pétanque“ v hradním parku a při trochu divokém skotačení ve fontáně na náměstí ospalého městečka.

V pátek menší nejdříve ráno prchali před Saulem, aby pak o poledním klidu drželi bobříka mlčení, s úkolem neprozradit se před Saulem v jeskyni. Tušíte správně, že mnohé z našich dětí byly pro Saula lehkou kořistí J.

Odpoledne si velcí i malí na vlastní kůži vyzkoušeli, co znamená běhání po úřadech v oblíbené hře Byrokracie, ve které se vyřádili všichni včetně vedoucích. Zadáním bylo získat povolení ke stavbě chrámu, a přestože získaly osvědčení o morální způsobilosti, povolení k lesní těžbě, schválení statiků a snad kaž­dé potřebné razítko, na konci jim Mgr. Povolenka Zamítnutá vše jednoduše zamítla. Jak je to možné? Mládež zjistila, že povolení dostane až jejich potomek Šalamoun.

Večer si naši broučci vyslechly přednášku opravdického „koleopterologa“ (broukologa), samozřejmě i s množstvím praktických ukázek.

V sobotu byl pro drobotinu čas přesunout schránu smlouvy pouští do Davidova domu. Děti hledali indicie a večer vše skončilo divadlem v podání vedoucích a všem bylo dobře, když vedoucí, po vzoru Davida při přenesení schrány, vyhlásili požehnání nad každým dítětem do dalšího života.

Teenageři si mohli vyzkoušet natáčení kamerou, získali přehled o reklamě na Facebooku (FB) a o FB obecně. Učili se, jak prezentovat téma před tabulí, prošli si veledůležitým workshopem o etiketě jako skutečné dámy a gentlemani. Samozřejmě nemohly chybět turnaje v různých míčových hrách se skoro profesionálními roztleskávačkami. I když často teens bojovali nejdříve s vlastními hormony, pak se většinou do míčových her vysloveně zakousli. Urputně se vedl i boj o vlajku, či ringo.

Protože mladí nejsou žádná „másla“, vyzkoušeli si i nácvik sebeobrany a mnozí prokázali bojovného ducha za hledáčkem vzduchovky. V úterý si prošli svoji náročnější stezku odvahy.

logos-09-2016-tabor3.jpg

Odvahu si mohli dále budovat na nočních hlídkách, přestože ty občas sloužily jako vítané protáhnutí večerky.

Mladé slečny si prošly seminářem kosmetických rad a mnozí si společně mohli vyzkoušet hry, ve kterých se dozvěděli něco sami o sobě.

Kromě dopoledních, často velmi zajímavých, svědectví vedoucích, měli naši mladí každý večer bohoslužbu. V první polovině tábora byla témata zaměřená na potřebu čistého života mladého člověka. Ve čtvrtek se večer dostali ke slovu dva nadějní kazatelé z řad mládežníků. Budeme sledovat jejich další kariéru J.

V pátek nás kromě broukologa navštívili také manželé Hasovi. Majka předala náctiletým poselství o zdravém sebevědomí a důležitosti slov. V sobotu večer se někteří rozhodli prohloubit svůj vztah s Bohem a po bohoslužbě zůstali ještě delší čas na modlitbách a uctívání.

Tábor byl zakončen pro větší i menší velkým rozdáváním všemožných odměn.

Za hladké plynutí nabitého týdne vděčíme Bohu, technickému týmu, ochrance, zdravotníkovi, ale také šikovným rukám kuchařek a jejich pomocnic, bez nichž, by rozhodně nemělo vše tak pohodový průběh.

Kristýna Bugárová
Tomáš a Jana Kubovi
Radka DudováSúvisiace články

Pokračujeme|Logos 5 / 2017 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Migranti|Logos 9 / 2015 | rcs |Aktuálne
Pokračujeme|Logos 6 / 2020 | Daniel Šobr |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 8 / 2015 | Daniel Šobr |Pokračujeme