Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Listopadová konference v Praze

Listopadová konference v Praze

V podzimním období, kdy církev nejvíce pracuje a je v plné síle, se v sobotu 24. listopadu konala v Praze v pořadí již druhá konference Církve víry Milost. Přítomní byli plní očekávání na působení Ducha Svatého, ve kterém se neslo i hlavní téma celé konference. Na konferenci byly dvě pomazané bohoslužby. Mezi shromážděními proběhly křty ve vodě. Do dynamických chval nás vedla chválící skupina z olomouckého sboru.

Prvním řečníkem byl olomoucký pastor Martin Mazúch. Zdůraznil důležitost vedení Duchem Svatým, který je režisérem všeho dění v našem životě i v církvi. Abychom mohli být plni Ducha Svatého, musíme být plni Božího slova. Duch Svatý je v posledních časech velmi důležitý, projeví se v obrovské síle a moci. Několikrát připomněl, že podstatná je osobní zkušenost s Bohem spolu s důrazem na život ve svatosti a nutnosti být žíznivý po Svatém Duchu! „Duchem choďte a žádost těla nedokonáte.“ (List Galatským 5,16)

Na kázání navázal senior pastor Jaroslav Kříž, který vyzdvihl osobu Ježíše Krista. Zdůraznil, že žijeme v období, kdy se už Ježíš zjevil a vysvětlil, co je důležité dělat, abychom se Mu líbili. Je vyloučené žít „svůj“ život, ale je zapotřebí pochopit, že za vším je osoba Ježíše Krista. Církev, která je v dobré kondici, mluví o Ježíši Kristu. Lidé byli během kázání naplňování Duchem Božím, což bylo velmi radostné, povzbuzující a občerstvující.

Ke konci dopolední bohoslužby informoval Martin Petr o založení Česko-slovenského nadačního fondu Milost, který bude sloužit na podporu a pomoc lidem, kteří jsou ve složitých situacích, především pak hladovějícím v Africe, či v případě přírodních katastrof. Senior pastor pak zdůraznil, že je před Bohem dobré a milé uvolňovat peníze na dobré dílo i na pomoc lidem v nouzi. Více informací bude možné najít v Logosu.

Listopadová konference v PrazePo dopolední bohoslužbě byla pauza na oběd a odpočinek. V areálu TOP Hotelu, v němž se konference uskutečnila, se nacházel bazén, ve kterém proběhly křty nově obrácených. Právě sem se přišlo podívat několik desítek lidí, kteří chtěli být svědky této významné události. Ti, kteří byli pokřťeni, se pak představili, jak to již bývá zvykem, na večerní bohoslužbě.

Večerní bohoslužbu opět odstartovaly pomazané a povzbudivé chvály v podání olomoucké skupiny. Poté pokračoval pastor Radek Hasa z Prostějova na téma Duch Svatý a osobní zbožnost. Hovořil o povolání a o tom, že každý z nás má místo v Kristově těle. Zmínil důležitou myšlenku: „Pro člověka je dobré to, o čem Bůh řekne, že je dobré. Nikoliv to, co si myslí člověk.“ 

Pokračoval pastor Jaroslav Kříž v tématu o Svatém Duchu a zvláště o jeho daru rozeznávání duchů. Pročetl známá místa z Listu Galatským, kde je vyjmenováno ovoce Ducha. Dále pokračoval o darech Ducha, především povzbudil církev k hojnému mluvení v jazycích.

Na závěr převzal slovo pastor pražského sboru Peter Kuba. Mluvil o evangelizaci, o moci Ducha Svatého a o pomazání, které je potřebné k úspěšnému kázání evangelia. Bez této moci je to jen informace, filozofie. Boží království se rozšiřuje přes lidi – přes nás. Bez Ducha Svatého není možné probuzení, proto musí být v našich životech a v církvi.

 

Viac fotiek nájdete v našej fotogalérii.Súvisiace články

Konference v Praze|Logos 6 / 2013 | Martin Petr|Reportáž
Konference na Moravě|Logos 5 / 2014 | Lenka Škardová|Zo života cirkvi
Bůh jedná v Praze|Logos 11 / 2014 | Redakcia |Zo života cirkvi
Lednová konference v Bánské Bystrici|Logos 1 / 2014 | Lenka Škardová|Zo života cirkvi
Křesťanská konference Banská Bystrica|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Zo života cirkvi