Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Marilyn Hickey

marilyn-opt.jpegMarilyn Hickey je v súčasnosti jednou z najznámejších služobníčok evanjelia v letnično-charizmatickom hnutí. Hovorí o sebe, že vo svojich 76-rokoch má viacej energie, ako keď mala 30. Je to potrebné, lebo ako prezidentka misijnej organizácie Marilyn Hickey Ministries trávi asi 60 percent svojho času cestovaním, keď vedie uzdravujúce evanjelizačné kampane najmä v moslimských krajinách, a zvyšný čas trávi službou v rôznych zboroch a na konferenciách. Tomuto sa venuje, keď práve nenakrúca vlastnú televíznu reláciu, ktorá sa vysiela každý týždeň. Túto reláciu uvádza spolu so svojou dcérou Sarah Bowlingovou.

Marilyn spolu s manželom Wallym, založili zbor Orchard Road Christian Center na predmestí Denveru. Pred piatimi rokmi odovzdali vedenie zboru Sarah a jej manželovi Reeceovi. Marilyn s Wallym však zostali v podpornej službe.

Marilyn je od svojich mladých rokov vášnivou milovníčkou Božieho slova. Bola vychovávaná ako liberálna metodistka. Keď mala desať rokov, začala čítať Bibliu a učiť sa naspamäť rôzne verše, čo viedlo k tomu, že svoj život odovzdala Pánovi. Na univerzite študovala španielčinu a zamýšľala sa stať stredoškolskou učiteľkou. Zoznámila sa s Wallacem Hickeym, svojím neskorším manželom. Ten ju veľmi povzbudzoval k väčšej oddanosti Pánovi a uviedol ju do letnično-charizmatického hnutia. Potom, ako sa s Wallym zobrali a založili zbor, túžbou Marilyn bolo dostať aj ostatných ľudí do hlbín Slova, preto začala s vedením skupín domáceho biblického štúdia.

„Bolo to práve na začiatku charizmatického hnutia. Prichádzali ku nám mnohí ľudia z tradičných denominácií, ktorí sa znovuzrodili, naplnili Duchom a boli uzdravení,“ hovorí Marilyn. Ľudia, ktorí navštevovali jej stretnutia, ju presvedčili, aby vstúpila do rozhlasového vysielania. Zaplatili jej každodenný päťminútový spot, ktorý sa rýchlo rozrástol na pätnásť minút. Neskôr, v roku 1970, začala s vlastným televíznym programom, vysielaným v nedeľu ráno.

Aj keď mala Marilyn tieto príležitosti k službe, až do svojich 42 rokov nevedela o svojom povolaní. „To bol deň, kedy ma Boh povolal naplniť zem Slovom“, hovorí o tom, ako jej Boh odpovedal, keď sa ho opýtala, čo chce, aby robila.

Marilyn Hickey pracuje v Spojených štátoch aj v zahraničí na tom, aby tento mandát od Boha naplnila. Slúži prostredníctvom televíznej služby, kníh, nahrávok s vyučovaniami, skrze CD aj DVD a internet. Usporadúva veľké evanjelizačné kampane, semináre, distribuuje potraviny a Biblie chudobným národom. Pravidelne býva hosťom v budapeštianskom Zbore Viery a v septembri tohto roku navštívila tiež Zbor Viery v Salgótarjáne, maďarskom meste neďaleko slovenských hraníc. Na jej výzvu k obráteniu ku Kristovi reagovalo vyše 100 doposiaľ neveriacich hostí, ktorí boli prítomní na tomto zhromaždení.

Návšteva zhromaždenias Marilyn Hickey na regionálnej konferencii v Salgótarjáne

marilyn2-opt.jpeg20.septembra 2008 v sobotu o 16:00 hod. sme navštívili s pastorom Jaroslavom Křížom, s jeho manželkou a spolu aj s niektorými pastormi, bratmi a sestrami zhromaždenie v maďarskom mestečku Salgótarján, v miestnom Zbore Viery s celosvetovo známou učiteľkou Biblie z USA, Marilyn Hickey. Keď sme vstúpili do areálu Zboru Viery, hneď na nás príjemne zapôsobila krásna budova školy a k nej pristavená čerstvo dokončená hala. Po vstupe do budovy sme uvideli veľa zhromaždených ľudí. Okolo 300 ľudí bolo zhromaždených vo vedľajšej menšej hale, kde sledovali bohoslužbu cez projekciu a v hlavnej hale sa nachádzalo okolo 1300 ľudí. Spomedzi tohoto veľkého množstva som stretol aj niekoľko svojich známych bratov, s ktorými som sa kedysi spoločne zúčastňoval na bohoslužbách v tomto miestnom zbore. Pastorom Zboru Viery v Salgótarjáne je Kornel Illés, ktorého sme mali možnosť spoznať a viackrát zažiť jeho službu aj v niekoľkých našich zboroch na Slovensku. Je to veľmi dynamický a húževnatý kazateľ, ktorý svojím kázaním Božieho slova dokáže silno a dlhotrvajúco zasiahnuť životy ľudí, ale zároveň je to aj veľmi príjemný človek, ktorý oplýva vždy občerstvujúcim humorom. Som vďačný Pánovi za jeho život, že som mohol určitý čas byť pod jeho pastoračnou službou a prijať veľa požehnania do svojho života a do svojej služby.

marilyn3-opt.jpegV hale bola vynikajúca atmosféra očakávajúcich ľudí na to, čo bude dnes Boh robiť, a keď začali typické maďarské chvály v temperamentnom štýle, celá hala sa hneď dostala do varu. Všetci sme hlasno a v tanci chválili nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Čoskoro sa začalo prejavovať pomazanie Svätého Ducha a všetci sme boli napĺňaní Jeho prítomnosťou. Po zhruba hodinových chválach nastúpila na scénu Marilyn, ktorá aj napriek svojmu vysokému veku 76 rokov, hneď upútala našu pozornosť svojím mladým duchom a dynamickým prejavom. Je úžasné vidieť takúto sviežu „babku“, ktorá slúži Bohu a Boh si ju mocne používa po celom svete, a hlavne v moslimských a hinduistických krajinách. Jej hlavné posolstvo bolo o polnočných zázrakoch, ktoré sa udiali v histórii podľa biblických príbehov. Poukázala na to, že polnoc je obrazom ťažkých a temných chvíľ v živote človeka, ale Boh je taký mocný, že vie nadprirodzene zasiahnuť aj v takýchto situáciách a urobiť zázrak. Jej vyučovanie malo hneď silný dopad a odozvu u poslucháčov, lebo po každom polnočnom zázraku, ktorý prečítala z Biblie dala výzvu a viacero ľudí sa postavilo a ona sa za nich s vierou modlila v mene Ježiša Krista, a hneď niektorí dávali znamenie mávaním ruky, že boli oslobodení alebo uzdravení. Potom, na záver sa Marilyn pomodlila za všetkých pastorov (a ich manželky) zo Slovenska a za Božiu prácu na Slovensku.

marilyn5-opt.jpegSom vďačný Bohu, že sme tu mohli byť a vidieť, ako v Salgótarjáne a v okolí tohoto regiónu mocne prebieha Božia práca. Na výzvu prijatia Ježiša Krista a obnovenia vzťahu s Ním, prišlo vyše 100 ľudí, a mnohí prišli aj na výzvu krstu vo Svätom Duchu, kde nechýbali ani tínedžeri. Bolo to veľmi povzbudivé zažiť prebudeneckú atmosféru v tomto zbore a vidieť to, že Boh vie aj v takom 60-tisícovom meste ako je Salgótarján vybudovať veľký, vplyvný a silný zbor s vlastnou školou. Som rád, že som tam mohol byť a aj poslúžiť prekladom.

Prajem všetkým čitateľom tohoto článku, aby to povzbudilo víziu a vieru každého vo veľké zbory a v mocné prebudenecké zhromaždenia aj na Slovensku. Nech Vás Pán mocne požehná.Súvisiace články

Marilyn Hickey v Šoproni|Logos 11 / 2007 | Radovan Kapusta |Reportáž
Marilyn Neubauer v Plzni|Logos 4 / 2017 | Robert Štěpán|Zo života cirkvi
Rozhovor s Marilyn Neubauer|Logos 10 / 2007 | Daniel Šobr |Rozhovor
Pokračujeme|Logos 7 / 2011 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Kornel Illés v Banskej Bystrici|Logos 2 / 2009 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi