A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Misijná skupina Zvolen

zvolen-opt.jpegPo našom príchode do KS Milosť v roku 1999, sme sa s manželkou aktívne zapojili do zboru v B. Bystrici.

V tom čase už bola misijná skupina aj vo Zvolene, zložená zo študentov vysokej školy, ktorú viedol M. Mazúch. Stretávali sme sa v priestoroch reštaurácie Centrum a spoločne sme urobili viacero evanjelizácií - stan na sídlisku Sekier, Zvolen Západ a obrátilo sa k Bohu niekoľko ľudí. Keď študenti skončili VŠ, išli do svojich miest, zapojili sa do práce v zboroch v Martine, v Žiline, v B. Bystrici. Maťo išiel ako misionár do Čiech a nás zostalo zopár Zvolenčanov. Prácu vo Zvolene prevzal R. Bravčok, stretávali sme sa v priestoroch divadelnej reštaurácie. Premietli sme veľa evanjelizačných filmov a urobili pouličné evanjelizácie na zvolenskom námestí a na sídlisku Zvolen Západ. Aj keď náš počet nenarástol, zotrvávali sme na modlitbách. V marci 2007 sme zorganizovali premietanie filmu Smrť a čo ďalej?, na ktorý prišlo sto ľudí. To nás povzbudilo k tomu, že sme premietli ďalšie filmy a hovorili evanjelium. Modlili sme sa za desať nových ľudí do konca roku 2007 a Pán nám ich pridal. Haleluja! V súčasnej dobe sa stretávame v DK ŽSR, pripravujeme evanjelizácie a veríme, že Pán bude pridávať ďalších učeníkov a misijná skupina bude rásť na Jeho Slávu.

VLADO

O Bohu som počul, keď som mal pätnásť rokov. Moji rodičia boli tradiční veriaci, ale mňa otázka viery dovtedy nezaujímala. Žil som priemerný život a športoval som aktívne gymnastiku, chodil do ľudovej školy na kreslenie a brnkal na gitare. Až na pohrebe môjho brata som si uvedomil, že aj ja raz zomriem. Jeden priateľ mi hovoril o Ježišovi, dal mi Bibliu a po večeroch som čítal Nový zákon. V 18 rokoch som sa oženil, a keďže som bol 2 roky na základnej vojenskej službe, moje manželstvo sa rozpadlo. Začal som hrávať v rôznych hudobných skupinách a druhýkrát som sa oženil. Ale aj toto manželstvo bolo blízko rozvodu, pretože som veľa hral a bol stále mimo domova. Chcel som zmeniť svoj život, ale nevedel som ako. Moja žena Evka začala hľadať Boha a modliť sa za mňa. Viacero ľudí mi hovorilo o Ježišovi a pochopil som, že mi môže pomôcť len On. V modlitbe som vyznal svoje hriechy a odovzdal som Ježišovi život. Opustil som hudobné skupiny, priateľov a spolu s Evkou sme prišli do cirkvi a po čase som začal hrať chvály v skupine Olivy. Boh nám uzdravil manželstvo, dal nám večný život, preto sme Mu veľmi vďační.

EVKA

Píše sa rok 1989 a bilancia môjho 25-ročného života bola - 2,5-ročný syn, rozpadnuté manželstvo, prázdne a strašne boľavé srdce. Tento strašný sen, či vlastne skutočnosť, prešpikovala otázka môjho terajšieho manžela: Vieš o tom, že Boh žije? Táto otázka ma zasiahla priamo do srdca! Začala som intenzívne hľadať Boha, ale nie v kostole. Tam nie! Spomenula som si na hádku z môjho detstva, kedy ma starý otec presviedčal, že tá bucľatá bábika v jasličkách je Ježiško. Boli Vianoce a starký mi chcel ukázať Ježiška, ktorý vraj je v kostole, no ja som tvrdila svoje, že je to bábika z hračkárne. Bola som veľmi sklamaná. Ale vrátim sa do roku 1989. Tak teda som sa obklopila nejakými knihami, prečítala som niečo od Kafku, Baghavatgítu, počúvala New Age, bola som pozvaná na film Ježiš. Tam v kine som odovzdala svoj život Ježišovi, tam som ho pozvala do svojho srdca a prijala za svojho Pána a Spasiteľa. Veľmi som túžila mať také srdce ako On - Ježiš. Moje kolegyne a kolegovia nechápali, čo sa to so mnou deje. Zmena zvonka aj zvnútra. Jeden kolega mi dokonca daroval Nový zákon so žalmami, vraj je mu to nanič, ale vidí, že mne sa to zíde... A veru sa mi to zišlo. Prostredníctvom žalmov som volala k Bohu. To boli moje modlitby, lebo ja som sa nevedela vôbec modliť. Do spoločenstva kresťanov som sa bála ísť, aby som neskončila v nejakej sekte. Napokon som sa v sekte aj ocitla, ale Boh ma vyviedol aj odtiaľ a doviedol ma medzi kresťanov, kde máme výborný pokrm pre ducha, kde môžeme rásť v poznaní Boha a rozvíjať sa. Som veľmi vďačná Bohu za milosť, večný život, za duchovnú rodinu, do ktorej nás aj s manželom zasadil, a vôbec za všetko, čo pre nás učinil, činí a ešte učiní!

„...A vám, ktorí hľadáte Boha, ožije vaše srdce.“ (Žalm 69:33)Súvisiace články

Misijná skupina Ružomberok|Logos 12 / 2016 | Milan Kopča|Predstavujeme
Misijná skupina Praha|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Predstavujeme
Misijná skupina Senica|Logos 9 / 2007 | Ľubomír Senko|Predstavujeme
Misijná skupina Prievidza|Logos 12 / 2018 | Pavel Stotka|Predstavujeme
Misijná skupina Lučenec|Logos 10 / 2009 | Jozef Janek |Predstavujeme