Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Mládežnícka konferencia v Keszthely

logos-08-kezsthely.jpg

Uprostred júla sa konal ďalší ročník mládežníckej konferencie v Keszthely pri Balatone pod vedením senior pastora Zboru Viery v Budapešti, Šándora Németha. Tento rok priestory miestnej zborovej budovy a priľahlého stanu zaplnilo 1200 účastníkov z viacerých krajín, pričom okrem solídnej zostavy zo Slovenska a Čiech medzi zahraničnými hosťami boli aj mladí ľudia z Nemecka, Rumunska, či z Burkiny Faso.

Bolo príjemné vidieť, že aj popri takom počte ľudí mohli všetky presuny, či už na spoločné obedy, alebo len využívanie spoločných priestorov a spoločenských hier, prebiehať pokojne. Napriek vysokým teplotám a teplu, ktoré sa ešte znásobovalo preplnenosťou hlavnej sály, ľudia dokázali sedieť a počúvať, pretože témy prednášok boli priam vzrušujúce.

Pred rannými prednáškami vždy prebiehali spoločné modlitby a chvály, vďaka čomu sme vedeli vstúpiť do jednoty a určite to požehnalo priebeh celej konferencie. V poobedňajších hodinách bol priestor na športové aktivity a prechádzky, kedy mohli ľudia budovať vzťahy a oddýchnuť si. Maďarskí bratia boli veľmi priateľskí, organizácia bola tradične na perfektnej úrovni a v ponuke bolo mnoho možností, ako skupinovo využiť voľný čas, či už rôznymi výletmi, filmami alebo súťažami.

Podobne ako každý rok išlo o veľmi vydarenú akciu, z ktorej každý odchádzal požehnaný a múdrejší.

Konferencia sa začala dvomi prednáškami Roba Allmana, riaditeľa spravodajstva z americkej kresťanskej televízie CBN (Christian Broadcasting Network). Rob v predchádzajúcom týždni prednášal na Szent Pál Academy v Budapešti a časť svojich rád z mediálneho sveta sprostredkoval aj účastníkom konferencie. Dával dôraz na objektivitu a dôveryhodnosť zdrojov, ktoré v spravodajstve využívame alebo ktoré zdieľame na sociálnych sieťach, tiež na aktuálnosť a pravidelnosť nových príspevkov, s ktorou novinár získa seriózny profil a trvalú návštevnosť čitateľov. Cieľom má byť, aby sa novinár stal osobným novinárom čitateľa, ktorého pravidelne vyhľadáva, aby získal nové, pravdivé a hodnotné informácie.

Značnú pozornosť venoval uverejňovaniu správ na sociálnych sieťach či blogoch. Podľa Roba majú byť správy správne dlhé (resp. krátke), vždy je potrebné uverejniť kvalitné a zaujímavé fotografie, nadpisy a články majú obsahovať emócie, lebo tak sa vieme dostať k srdcu čitateľa. Stále je potrebné prinášať nové podnety a s čitateľmi je potrebné s láskou a pochopením komunikovať.

Pastor Šándor Németh začal svoje prednášky v druhý deň konferencie a už od začiatku si získal našu pozornosť témami, ktoré sú pre nás pomerne alebo úplne nové a aktuálne. Pomáhajú vysvetliť dobu, v ktorej žijeme, ako aj obdobie, ktoré príde. Na základe biblických veršov, ale aj iných historických zdrojov odhaľoval málo známe súvislosti a okolnosti z dôb minulých, pretože, ako povedal, musíme poznať minulosť, aby sme chápali, ako sa mení dnešná spoločnosť a boli pripravení na budúcnosť.

Na začiatku a na konci konferencie sa Šándor modlil za všetkých účastníkov skladaním rúk, čo bolo okrem samotných prednášok pre nás veľkým prínosom. Podobne ako každý rok išlo o veľmi vydarenú akciu, z ktorej každý odchádzal požehnaný a múdrejší. Naše poďakovanie okrem Šándorovi a organizátorom, patrí aj našim prekladateľom, bez ktorých by sa väčšina z nás konferencie nemohla zúčastniť.Súvisiace články

Dvojdňová mládežnícka konferencia|Logos 3 / 2014 | Martina Šafaříková|Zo života cirkvi
Veľkonočná konferencia|Logos 5 / 2009 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Septembrová konferencia|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi