Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Mládežnícky tábor – Vršatské podhradie

logos-07-08-2016-mladeznicky-tabor-1-1.jpg

Ak si niekto myslí, že mládežnícky tábor je len veselá „dovolenka“ pre mladých ľudí, tak si myslí naozaj veľmi zle. Mládežnícky tábor je jedna z najkľúčovejších letných udalostí v životoch mnohých mladých. Prečo? Máme celý týždeň na to, aby naše životy mohli byť kontinuálne menené Božím slovom. A týždenná dávka Božej blízkosti – to človeka nenechá chladným!

Myšlienky a verše, ktoré boli kázané, boli v mnohých smeroch „revolučné“, ukazovali na nový uhol pohľadu, konfrontovali a zároveň dávali priestor pre zmenu. Hneď na prvé zhromaždenie prišiel senior pastor Jaroslav Kříž, ktorý na pilotný večer priniesol, možno trochu netypickú, ale o to zaujímavejšiu tému – Kristológia. Myslím, že vtedy sme sa na osobu Ježiša začali pozerať úplne inak. Ako povedal senior pastor – „bez náboženských okuliarov“. Nasledujúce, ranné zhromaždenie mal slovo hlavný organizátor tábora, pastor Mario Ovčar. Reč bola o povolaní. A nešlo o žiadne frázy! Zaujímavý bol fakt, že podľa Inštitútu Billyho Grahama sa 95% všetkých kresťanov na svete obrátilo do svojho 20. roku života. Takže, máme čo robiť! Teraz je ťah na nás! Nik nemá k mladým taký prístup ako my a je našou úlohou, aby aj táto podstatná masa mladých ľudí bola zachránená. Nemusíme čakať do nášho stredného veku, aby sme to naplno „rozbalili“. Naše školy sú najväčšie a najprístupnejšie misijné polia, kde je škoda minúť príležitosti. Pretože nik iný sa nevie k našim spolužiakom priblížiť lepšie ako my. Ak nemal niekto sebavedomie, po tejto kázni ho musel nabrať, lebo pastor nám dal dôkazy aj z Biblie aj zo životopisov kazateľov, že Boh robí veľké veci cez mladých. Potom bol čas na otázky, všetci sme mohli napísať, čo nás zaujíma, v čom máme nejasnosti a pastor odpovedal. A poobede boli pripravené outdoorové hry pre hracie tímy. Smiech, ktorý sa ozýval spod hotela, musela počuť snáď celá dedina. Veď kto by sa nesmial, keď bežal s plávacími plutvami a vodou na hlave? Alebo keď musel tancovať s popcornom na chrbte?

logos-07-08-2016-mladeznicky-tabor-2.jpg

Ďalším táborovým hosťom bol pastor z Nitry, Milan Dupan. Hovoril o Jonášovi. Celá kázeň začala tým, že prečítal príbeh Jonáša. Asi všetci sme boli z Jonáša trochu pobúrení… veď tú story poznáte. A vedeli ste, že význam mena Jonáš je holub??? Pastor postupne porovnával život človeka s holubom. Holub sa zlučuje do kŕdľov, niekedy pôsobí ako škodca, ktorý špiní okolie, prenáša choroby, plaší sa a uteká, keď cíti riziko a nebezpečenstvo, a tiež sa používa na poštové (aj gastronomické) účely. A toto všetko, v kontexte Jonášovho počínania a bežnej reality nášho života v spojení s dôrazom na vedenie Duchom Svätým v nás zanechalo hlbokú stopu, ktorá sa podľa viacerých radí medzi tie kľúčové, životne dôležité, ktoré môžu určiť smer nášho života. Cieľom nášho pobytu na zemi nemá byť to, aby bol Boh naším „animátorom“, aby nám plnil naše priania, a aby sme si my mohli vyberať, ktorá Božia vôľa je tým pravým orechovým pre náš život. Hoci sa možno mnohokrát modlíme, aby nám Boh zjavil Jeho vôľu, keď ju naozaj zjaví, utekáme. Presne ako ten holub.

Mladý temperament vniesol do série kázní a vyučovaní vedúci košickej mládeže, Ondrej Palkoci. Porovnával falošnú pokoru s pokorou, ktorá sa opiera o Bibliu a zároveň o našej zodpovednosti posúvať veci dopredu. Položil jednu otázku, ktorá sa iste vryla do pamäti. Aký je najväčší rozdiel medzi Tebou a Ježišom? Máme toho istého Ducha Svätého, ale Ježiš robil NAOZAJ to, čo Mu Duch povedal. To je ten rozdiel – snažíme sa „vtesnať“ Božiu vôľu do našej vôle. A vtedy to začína viaznuť… Čo s tým? Podobne ako Ježiš, On išiel tiež až na doraz, úplne sa vložil do Božej vôle a veľmi intenzívne komunikoval s Duchom Svätým.

Ďalšie kázania sa hýbali okolo témy charakter služobníka, kedy boli pomenované konkrétne vlastnosti, ako sú vernosť, usilovnosť, milovanie ľudí a poučiteľnosť, ktoré by nemali chýbať v arzenáli žiadneho človeka, ktorý má akúkoľvek službu. Všetko zaklincoval každoročný táborový hosť, pastor Martin Mazúch. Téma jeho kázne mala jednoduchý názov – Identita, démoni, láska. Všetci sme čakali, čo nám pastor namixuje z týchto troch oblastí. Odkaz bol veľmi silný, nútil nás prehodnotiť naše postoje a aktuálny duchovný stav. Taký má byť koniec tábora!

Väčšina z nás hodnotí tento tábor ako najlepší, ale nielen z pohľadu zábavy, turistiky či krásneho okolia. Mozaika záverov z kázaní, ktorá sa po tábore ukázala, hovorí jednoznačne o tom, že sa postupne začína nová éra… A my, mladí, sme tá nasledujúca generácia, ktorá sa musí reálne pozbierať, pretože my budeme tvoriť cirkev nasledujúcich rokov.Súvisiace články

Mládežnícky tábor|Logos 8 / 2015 | Alžbeta Zemančíková|Reportáž
Mládežnícky tábor|Logos 8 / 2017 | Alžbeta Palkoci|Zo života cirkvi
Mládežnícky tábor – Párnica|Logos 7 / 2019 | Alžbeta Palkoci|Zo života cirkvi
Mládežnícky tábor Donovaly 2010|Logos 9 / 2010 | Lusi Gertliová |Aktuálne
Mládežnícky tábor 2018|Logos 8 / 2018 | Alžbeta Palkoci|Zo života cirkvi