Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Nigérie – pro spásu připraven i trpět

Berle, obvazy i způsob chůze pacientů v křesťanském rehabilitačním sanatoriu v nigerijském městě Gboko (stát Benue) jasně poukazovaly na druh zranění, která jim způsobili muslimští extrémisté svými mačetami.

logos-10-2016-nigeria-01.jpgZranění pětadvacetiletého Solomona Samaily, která utržil při útoku na rodnou vesnici v nigerijském státě Tarabada, nebyla na první pohled takto očividná. Avšak poté, co nám Solomon tiše odvyprávěl svůj příběh, svlékl tričko a ukázal nám záda pokrytá jizvami a puchýři od rozsáhlých popálenin. Jeho léčba dosud neskončila a stále ještě potřebuje kožní transplantáty. Tyto popáleniny jsou cenou za to, že odmítl zapřít svoji víru v Krista. „Kristus sám trpěl,“ prohlašuje Solomon. „Spasení, které jsem od něho obdržel, nebylo bez oběti, a proto i já musím něco obětovat. Jsem připraven snášet pro Ježíše pronásledování, nechci se mu vyhýbat.“

Útok sousedů

Útok na vesnici Solomona nepřišel od severu, od povstalců z teroristické skupiny Boko Haram, ani od fulských muslimských pastýřů, kteří zde rovněž napadají křesťanské vesnice. Stáli za ním Solomonovi muslimští sousedé, z nichž některé dokonce osobně znal.

Tragický Solomonův příběh má tak i důvěrný rozměr. Vyprávěl nám, že když s otcem uslyšeli střelbu, snažili se uprchnout z vesnice. Avšak záhy zjistili, že jsou neprostupně obklíčeni rozzuřeným davem. Útočníci jim předložili ultimátum: „Jste křesťané, kam chcete jít? Tohle je konec cesty. Zbyla vám už jediná volba – přijmout islám.“

Následně jeden z útočníků napadl Solomonova otce mačetou a ubil ho k smrti. „Pak se obrátil ke mně a řekl mi, že jestli přijmu islám, nechají mě naživu. Odpověděl jsem mu, že Krista rozhodně nezapřu.“

Následně útočníci Solomona polili benzínem a ještě jednou se ho zeptali, zda je hotov přijmout islám. Solomon jim znovu odpověděl, že se své víry nevzdá.

Pak ho útočníci povalili na zem a udeřili ho mačetou do hlavy, načež Solomon ztratil vědomí. Jiný útočník přitlačil ukradenou motorku, nastartoval ji a položil na Solomona. Od běžícího motoru se vznítil benzín, kterým byl Solomon potřísněn, zatímco váha motorky ho tlačila k zemi. Solomon nevěděl, jak dlouho byl v bezvědomí, ale domnívá se, že přišel k sobě až když mu oheň začal pálit záda. „Odvalil jsem od sebe motorku a odplazil se do škarpy, kde jsem zůstal ležet,“ popisoval situaci Solomon. „Asi po půl hodině jsem zaslechl hlasy policistů. Snažil jsem se na sebe nějak upozornit, ale dokázal jsem jen mávat rukou. Naštěstí mě zahlédli, naložili do auta a odvezli do nemocnice.“

Silnější vztah s Bohem

logos-10-2016-nigeria-02.jpgTřebaže Solomon přišel o otce a utrpěl hrozivé popáleniny, prohlásil, že ho nikdy ani nenapadlo, aby Ježíše zapřel. „Víra v Krista má v mém životě natolik zásadní význam, že jsem připraven ji bránit za každou cenu,“ prohlašuje Solomon.

Solomon se snaží dívat duchovním pohledem i na tuto ránu, která ho postihla, protože jejím prostřednictvím se velmi prohloubil jeho vztah k Bohu. To mu mnohem více otevřelo oči pro Boží působení v celém jeho životě. „Pronásledování můj vztah k Bohu upevnilo, protože si uvědomuji, že moje přežití je vlastně zázrakem,“ uvedl Solomon. „Nyní vím, že celý můj život je v Božích rukách, a to mě naplňuje vděčností a odvahou.“

Působením Boží milosti byl Solomon rovněž vysvobozen od nenávisti k lidem, kteří mu tolik ublížili. „Kdybych měl někdy příležitost se s nimi znovu potkat, řekl bych jen to, co prohlásil Ježíš na kříži: „Otče, odpusť jim,“ prohlašuje Solomon. „Odpouštím jim.“

Solomon je tesař a zranění jsou pro něj značnou komplikací i v práci. Kvůli popáleninám je méně pohyblivý v ramenou. „Velice prosím všechny laskavé křesťany o modlitby, abych znovu získal sílu, byl schopen pracovat rukama a mohl tak nadále živit sebe a do budoucna i svoji rodinu,“ uvedl Solomon, který byl v době incidentu zasnouben, ale jeho dívka ho kvůli úrazu opustila, neboť nabyla přesvědčení, že Solomon nemá žádnou budoucnost.

Solomon byl velmi dojat skutečností, že jsou ve světě křesťané, kteří mu prostřednictvím Hlasu mučedníků pomáhají. „Nechápu, čím jsem si zasloužil, že se ke mně Kristova láska sklonila i touto cestou, nemám slova, kterými bych to mohl opravdově vyjádřit,“ prohlásil Solomon na závěr našeho rozhovoru.

Hlas mučedníku 1/2016
www.hlas-mucedniku.cz

logos-10-2016-nigeria-03.jpgSúvisiace články

„Zemřeme jen jednou. Můžeme zemřít také pro Krista.“|Logos 6 / 2015 | Redakcia |Aktuálne
Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje|Logos 12 / 2010 | Daniel Šobr |Vyučovanie
Tři nevidomé děti prohlédly|Logos 12 / 2008 | Redakcia |Skutočný príbeh
NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
Biblická olympiáda 2017|Logos 3 / 2017 | Silvia Kozoňová|Zo života cirkvi