Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Nová tvár sionizmu

logos-leto2012-vlajka.jpgJeho silný stisk ruky protirečil ľahkosti, akou nám druhou rukou pokynul, aby sme sa posadili. Užíval som si svoju prvú cestu do Izraela v spoločnosti prorockého učiteľa Biblie a podporovateľa Izraela Davida Allena Lewisa. Prechádzali sme touto malou krajinou obrovského významu a zhromažďovali sme materiál pre Lewisovu novú knihu. A hľa, potriasame si rukou s Arielom Šaronom, legendárnym izraelským generálom, neskôr politikom, a sedíme v jeho kancelárii v Tel Avive.

Pre jedných hrozivá, brutálna postava, pre druhých záchranca. Šaron viedol v októbri 1973 odvážny prechod cez Suezský prieplav, čo zachránilo Izrael pred deštrukciou zo strany Sýrie a Egypta. Prefíkaný generál, teraz už starší štátnik, sa zoširoka usmieval, keď nám vykresľoval svoju prvú spomienku na Lewisa.

„Bojovali sme s hrozným nepriateľom v Libanone (1982–1983) a medzinárodná verejnosť nás odsudzovala,“ opisuje vojnu Izraela proti silám Organizácie pre oslobodenie Palestíny, „a keď sme zdvihli zrak, zbadali sme toho veľkého muža z Assemblies of God (protestantské charizmatické hnutie v Amerike) ako behá hore-dole pozdĺž hraníc a podáva správy do Ameriky o tom, čo sa vlastne deje.“

Bol som udivený. Títo dvaja muži – izraelský vojak a kresťanský evanjelista – mali veľmi rozdielne pozadie, no predsa ich navzájom spájala láska k Sionu. Lewisove oči iskrili, keď sa zapojil do uvoľnenej debaty s „Buldozérom“, ako prezývali Šarona, ktorý vtedy sedel v novozvolenej vláde izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Predo mnou sa vynáral obraz Davida Allena Lewisa, môjho priateľa a mentora, v úlohe priekopníka pro-izraelskej práce medzi kresťanmi. So všetkými sa dokázal zhovárať s úplnou ľahkosťou, či bol v prítomnosti moderného židovského bojovníka alebo jednoduchej palestínskej rodiny. Jeho úsilie nebolo obmedzené evanjelikálnym svetom. Ale to, že značne ovplyvnil kresťanský sionizmus v evanjelikálnom svete, je neodškriepiteľné.

Lewis odišiel k Pánovi v roku 2007, ale jeho služba pokračuje prostredníctvom práce jeho rodiny. A rodiace sa kresťanské sionistické hnutie, ktorého bol priekopníkom, sa rýchlo rozširuje.

Lewisova spolupráca zo sedemdesiatych rokov minulého storočia s Národnou kresťanskou konferenciou vodcov pre Izrael (NCLCI), jednou z mála životaschopných pro-izraelsky orientovaných skupín z denominácií hlavného prúdu, bola neúnavná. Snahy NCLCI sa rozšírili do viacerých aliancií, ako Liga americko-izraelského priateľstva (AIFL) a iné skupiny, a otázky ako sovietske židovstvo sa stali hlavnými témami.

Lewisov kolega Rev. William Harter sa stal jedným z prvých „ľudských mostov“ medzi skupinami ako NCLCI a AIFL. Dnes Harter predstavuje v hlavnom prúde silu, ktorá bojuje proti kampani za rozdelenie Izraela. Nedávno sa venoval ďalšej delegácii, ktorá navštívila krajinu v rámci projektu AIFL, ktorý podporuje zmierenie medzi Arabmi a Izraelčanmi a židmi a kresťanmi.

Táto pozoruhodná práca spojila evanjelikálne duchovenstvo s takými ľuďmi, akým je aj predseda AIFL Kenneth Bialkin, veľmi vplyvná osobnosť a lobista vo Washingtone D.C., New Yorku i Jeruzaleme. Bialkina veľmi teší úsilie, ktoré prináša aspoň trochu úľavy do tejto tak sužovanej časti sveta.

Keď prezident AIFL Harley Lippmann nedávno v rámci programu „Heroes to Heroes“ (Hrdinovia hrdinom) hostil amerických vojnových veteránov, ktorým umožnil stretnúť sa so svojimi náprotivkami z izraelskej armády, Bialkin vysoko ocenil takýto druh nadväzovania vzťahov.

„Americkí aj izraelskí vojnoví veteráni, ktorí sa zúčastnili tohto programu, utrpeli rôzne zranenia v boji za slobodu a proti terorizmu,“ vysvetľuje Bialkin. „To vytvára základ pre ich vzájomné väzby, ktoré sa posilnili počas 10 dní, ktoré spolu strávili.“

Prostredníctvom takýchto rozvíjajúcich sa vzťahov si začali židia a kresťania navzájom lepšie rozumieť, keď spoločne stoja za Izraelom. Prostredníctvom počiatočných kontaktov spred niekoľkých desaťročí si rôzne komunity vybudovali hlboké vzťahy. Ich spoločným menovateľom je sionizmus.

1 milión zjednotených veriacich

Ako je to s väčšinou nadprirodzených vzťahov, semienka, ktoré Lewis a ostatní sadili, priniesli ovocie oveľa neskôr, v podstate založením organizácie Christians United for Israel (Kresťania zjednotení za Izrael, CUFI), čo je silná lobistická skupina, ktorá podporuje Izrael a ktorú vedie John Hagee, senior pastor zboru Cornerstone Church v San Antoniu. Založenie CUFI sa stalo ďalším krokom v dramatickom zvýšení podpory pre štát Izrael medzi americkými evanjelikálnymi kresťanmi.

Lewis založil CUFI v roku 1992. Keď Hagee požiadal a aj dostal povolenie od tohto ohnivého evanjelistu použiť jeho názov pre svoju novú organizáciu, tak sa v roku 2006 zrodila nová verzia CUFI.

Na jar roku 2012, CUFI prekonala hranicu 1 milióna členov a stala sa najväčšou pro-izraelsky orientovanou skupinou v USA. V súčasnosti má svoje pobočky na 225 školách a univerzitách.

Victor Styrsky, pastor a dlhodobo pro-izraelsky orientovaný aktivista zo severnej Kalifornie, je regionálnym riaditeľom CUFI. Dobre rozumie dôležitosti toho, proti čomu sa organizácia zasadzuje.

„Väčšina Američanov nemá ani potuchy o tom, čo sa na školách o Izraeli učí,“ hovorí. „Ak to nenapravíme, tak za 10 rokov mladí ľudia, ktorí budú viesť krajinu, na Izrael úplne zabudnú. Potom to budeme môcť zabaliť, čo sa týka Izraela.“

Organizácia má značný vplyv, keď spojí všetky sily, čo sa ukázalo v prípade, keď americká televízia CBS v rámci programu 60 Minutes v nedeľu 22. apríla odvysielala to, čo mnohí považovali za ovplyvňovanie verejnej mienky proti Izraelu. Program vykresľoval situáciu palestínskych kresťanov, ale producenti tejto show v podstate obviňovali Izrael za údajný exodus arabských kresťanov zo Svätej zeme. Styrsky hovorí, že členovia CUFI sa zmobilizovali na protest proti jednostrannosti programu a televízii CBS poslali 32 000 emailov.

Jednotné vedenie

Sieť so širokou členskou základňou, ktorú Hagee vybudoval, je pravdepodobne najsilnejšou zbraňou CUFI v jej napredovaní. Pastor v San Antoniu urobil smelý ťah a naverboval do služieb advokáta z Washingtonu D. C. Davida Broga ako výkonného riaditeľa CUFI. Brog si spomína, že ich prvé stretnutie bolo fascinujúce.

„Najprv som si nebol istý, či ako žid budem plne akceptovaný naším kresťanským vedením a radovými členmi,“ vysvetľuje. „Ale pastor Hagee veľmi pevne veril, že súčasťou našej misie je vytváranie mostov so židovskou komunitou a že moja viera bude dobre demonštrovať jadro tohto zmierenia. Dobre vedel, čo robí. Je to úžasné partnerstvo.“

Brog hovorí, že všetky počiatočné pochybnosti, ktoré mal voči tejto únii, sú dávno preč. „Nevnímam to tak, že by som pracoval s ľuďmi, ktorí sa odo mňa odlišujú,“ hovorí, „ale s ľuďmi, ktorí zdieľajú moje najhlbšie hodnoty: moju lásku k Bohu, moju lásku k Amerike a moju oddanosť Izraelu. Cítim, že spolupracujem so vzácnymi bratmi.“

Hovorí, že CUFI spája solídne posolstvo z Písma s najnovšími poznatkami v oblasti neziskového sektora a politického marketingu na to, aby dosiahla a udržala vysokú mieru rastu. Verí, že kresťania si uvedomujú, že budúcnosť Ameriky a Izraela je určitým spôsobom prepojená, a zároveň považujú veriacich židov a kresťanov za prirodzených spojencov. Brog verí, že dosiahnutie hranice 1 milióna členov bolo pre CUFI len začiatok.

Svojím angažovaním v tejto záležitosti bol dotknutý aj na osobnej úrovni. „Som v CUFI len 6 rokov, ale keď si predstavím ľudí, ktorých mám na svete naozaj rád, musím povedať, že väčšinu z nich som stretol prostredníctvom tejto organizácie,“ dodáva.

Patrí k nim aj Robert Stearns, riaditeľ Eagles’ Wings Ministry (Služba Orlie krídla) a relatívne nový líder v kresťanskom sionistickom hnutí. Vo svojom článku „Nový sionizmus“, ktorý bol publikovaný v časopise Ministry Today Marec/apríl 2012, Stearns načrtol smelú stratégiu, ako zaangažovať novú generáciu.

„Nová generácia kresťanov objavuje dôležitosť Izraela, a to nielen z perspektívy biblických proroctiev, ale aj kvôli tomu, že Izrael stojí v prvej línii základných hodnôt, za ktoré my bojujeme,“ pokračuje Stearns, ktorý pomáha ďalej vytvárať mosty v línii Davida Allena Lewisa.

Ako regionálny riaditeľ CUFI, Stearns neochvejne stojí za tým, že mladých ľudí treba zapájať do podpory Izraela inovatívnym spôsobom.

„Byť orientovaný pro-izraelsky znamená byť orientovaný na ľudské práva, sociálnu spravodlivosť, na náboženskú slobodu,“ poznamenáva. „Neznamená to len byť za Izrael, znamená to stáť za všetkými týmito myšlienkami – ktoré Izrael ako taký mikrosvet predstavuje.“

Stearns reprezentuje novú generáciu, ktorá si cení autenticitu a pravdu nad všetko ostatné. Tiež sa nebojí čeliť prevažujúcim argumentom proti Izraelu, ktoré – podľa niektorých – hraničia s propagandou, ako napr. záležitosť palestínskych kresťanov vo Svätej zemi.

„Izrael je jediný národ na Blízkom východe, kde kresťanská populácia rastie. Je to jediná krajina, kde je sloboda aj pre náboženské menšiny,“ zdôrazňuje. „Izrael nie je dokonalá krajina, ale predstavuje to najlepšie, v čo dúfame z hľadiska základných ľudských práv a spravodlivosti.“

Hoci boj pokračuje, je zrejmé, že odkaz kresťanských sionistov, ktorí v počiatkoch slúžili ako priekopníci, je pre rok 2012 i ďalšiu budúcnosť v dobrých rukách.

Jim Fletcher je členom výkonného výboru National Christian Leadership Conference for Israel. Každý týždeň prispieva na svoj blog „Israel Watch“ na stránke raptureready.com.

 

Preklad: Jaroslava Marcineková, Lenka Dunajská
Zdroj: CharismaSúvisiace články

Nová zmluva je lepšia|Logos 3 / 2014 | Jaroslav Kříž |Téma
Misijná skupina Spišská Nová Ves|Logos 11 / 2006 | Redakcia |Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Spišská Nová Ves|Logos 4 / 2020 | Zdenka Beck|Predstavujeme
Nová škola v Ugande pre 450 detí|Logos 5 / 2019 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
Návšteva vo väznici v Nitre|Logos 5 / 2017 | Redakcia |Zo života cirkvi