Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Oheň Ducha Svätého v Južnej Amerike

V roku 2009 sa naplnilo 100 rokov letničného prebudenia v Chile. Celé sa to začalo v meste Valparaíso pôsobením Willisa C. Hoovera, pastora zo Severnej Ameriky. Vďaka tomuto prebudeniu sa vybudovali silné a vplyvné letničné cirkvi, ktoré ovplyvnili a premenili Chile na požehnaný a stabilný štát.

logos-12-hoover.jpgPrebudenie sa začalo v Baptistickej cirkvi vo Valparaíso v Chile cez pastora Hoovera. Pastor Willis C. Hoover sa narodil v roku 1858 v štáte Illinois. Pochádzal z váženej kresťanskej metodistickej rodiny a bol vychovaný medzi uznávanými učiteľmi. Vyštudoval medicínu a chirurgiu na univerzite v Chicagu. Tomuto odboru sa venoval šesť rokov, keď začal prežívať Božie povolanie pre Jeho prácu. Uprostred svojich najlepších rokov, s plným uvedomením si svojej profesionálnej spôsobilosti a závideniahodného spoločenského postavenia, neváhal odsunúť svoju kariéru bokom a rozhodol sa priniesť do Chile posolstvo oslobodenia a vykúpenia.

Spolu so svojou manželkou Mary Anne Hilton vybudovali školu a štyri kresťanské centrá. Pastor Hoover bol známy svojou veľkou horlivosťou a mentalitou služobníka. Často sa spomína udalosť, kedy bolo potrebné premiestniť tri lavice do novej zborovej budovy. Jeho spolupracovník navrhol vyhľadať brata, ktorý by to urobil, na čo pastor Hoover odpovedal: A kto sme my? Zobral lavicu na plece a sám ju odniesol na miesto.

Jeho odovzdanosť Božiemu dielu vidno aj v jednej z jeho posledných modlitieb, ktorá znela nasledovne: „Pane, daj nám ďalšie prebudenie, také, ako si nám dal, ale bez tých chýb a bláznovstiev, ktoré ho sprevádzali teraz. V každom prípade, daj ďalšie prebudenie.“

Začiatkom 20. storočia sa šírila vlna pomazania a obnovy po viacerých miestach vo svete. Pastora Hoovera motivovali správy o krste Duchom Svätým v Spojených štátoch, Škandinávii, Južnej Afrike a Indii a rozhodol sa pýtať ho od Boha aj pre Chile.

Zo začiatočnej etapy prebudenia, okolo roku 1909, existujú fascinujúce a inšpirujúce svedectvá. Toto je historický záznam jedného z nich:

V tých dňoch jeden brat, zamestnaný ako nočný strážnik, prišiel za pastorom a povedal mu: Pastor, bol som doma a spal som, keď ku mne prišiel Pán a povedal mi: Vstaň, chcem s tebou hovoriť. Odpovedal som: Dobre, Pane. On mi povedal: Choď za svojím pastorom a povedz mu, aby zavolal ďalších služobníkov, aby sa neprestajne horlivo modlili, pretože ich chcem pokrstiť ohnivými jazykmi a použiť ich na svoje dielo. Odvetil som: Dobre, Pane, môžem byť jedným z nich? Jeho odpoveď bola „áno“, a tak som okamžite vstal a bežal sem.

„Spomínam si na ten deň,“ napísal pastor Hoover, „uvedomili sme si, že je to Božia odpoveď na naše modlitby a začiatok niečoho veľkého. Od toho dňa sme sa s ďalšími piatimi služobníkmi začali stretávať každý deň o piatej hodine poobede a volali sme k Bohu o prielom.“

V Chile je asi 14 000 zborov s tromi miliónmi členov, čo je 15% z celkového počtu obyvateľstva.

Postupne počet ľudí túžiacich po Duchu Svätom začal narastať. Z piatich na tridsať, potom na sto a nakoniec až na dvestopäťdesiat osôb, ktoré sa každodenne stretávali, boli pokrstení Duchom Svätým a hovorili novými jazykmi. Vtedy začali do cirkvi prichádzať davy ľudí hladných a smädných po Bohu. Obrovský nárast veriacich po celom štáte prekvapil aj samotných priekopníkov tohoto prebudenia. Bolo tam obrovské požehnanie, ale zároveň aj veľké prenasledovanie. Vodcovia a pastori boli zadržiavaní políciou a často zatváraní do väzení, no v celách spievali, tancovali, hovorili v jazykoch a prorokovali strážnikom. Boli prenasledovaní zo všetkých strán – vyhadzovali ich z metodistických zborov, lebo metodisti nechceli akceptovať takúto formu prebudenia.

Počas tejto takzvanej „letničnej explózie“ uverili v Krista takmer tri milióny ľudí a bolo to mocné znamenie Božej intervencie. Istý historický zápis to opisuje nasledovne: Bola to prekvapujúca scéna, aká sa nikdy predtým v Chile nevidela. Ľudia tancovali od radosti, mali duchovné vízie, hovorili anjelskými jazykmi a prorokovali o tomto veľkom prebudení.

Desať rokov od začiatku prebudenia mala Baptistická cirkev zbory po celom štáte a spolu asi 10 000 registrovaných členov. Počas ďalších päťdesiatich rokov počet členov narástol na takmer 400 000. Teraz, 100 rokov od začiatku prebudenia je v Chile asi 14 000 zborov s tromi miliónmi členov, čo je 15% z celkového počtu obyvateľstva. Letničná cirkev je veľká a silná, a to nielen počtom veriacich a pastorov, ale aj svojou duchovnou mocou a plnosťou Ducha Svätého. Na bohoslužbách sa dejú uzdravenia, zázraky, manifestácie Božej moci a prejavujú sa duchovné dary. Boh hovorí k národu cez svoje Slovo a cirkev. Ďalším ovocím, ktoré dokazuje vitalitu a dynamizmus cirkvi sú veľké projekty – množstvá nových cirkevných budov, výstavby škôl a založenie prvej kresťanskej univerzity v krajine.

logos-12-chile.jpgNielen Chile zažívalo v 20. storočí veľké Božie navštívenie, ale aj ostatné časti sveta. Počnúc svetoznámym prebudením na Azusa Street v Los Angeles sa vlna Ducha Svätého rozliala do celej Južnej Ameriky. Atmosféru týchto vzrušujúcich časov zachytáva Boží služobník, autor viacerých kníh, pastor Fernando Sosa z Mexika:

„Prvé správy z diania na Azusa Street boli senzačné. Dokonca aj sekulárna tlač informovala o žartovnej a povznesenej nálade v spoločnosti. Bolo to ako za čias Ježiša Krista. Démoni vychádzali, chorí boli uzdravovaní, mnohí boli slávne zachránení, obnovení a pokrstení Duchom Svätým a mocou.

Formovali sa hrdinovia viery, slabí boli posilňovaní v Pánovi, srdcia boli skúšané. Bol to zvláštny, hrozný čas preskúšavania, nielen skutkov, ale aj vnútorných a tajných motívov. Nič nemohlo ujsť pred prenikavým Božím okom. Uctievalo sa Ježišovo meno, vyvyšovala sa Jeho krv a ctil sa Duch Svätý. Všade boli veľké prejavy moci, ktorá spôsobovala, že aj silní muži padali na zem a dlhé hodiny zostávali pod úžasnou Božou mocou.

Bolo isté, že prebudenie bude mať celosvetový dopad. Mnohí, keď počuli správy o navštívení Ducha Svätého, rozmýšľali a pochybovali, či je to naozaj od Boha. Ja som pevne uveril, že je a že tento oheň zapáli celú Latinskú Ameriku. Každú hodinu odovzdalo svoj život Bohu približne 400 ľudí.

Prišli šesťdesiate roky. Veľmi sa ma dotýkalo, že som mohol žiť medzi tými ľuďmi, rozprávať sa s nimi, vidieť smäd a hlad po Bohu. Uzdravenia a zázraky sa diali jeden za druhým, krst Duchom Svätým s hovorením v cudzích jazykoch sa rozšíril ako oheň. Toto spôsobilo neuveriteľný hlad po Božom slove. Najviac sa rozšíril z hlavného mesta Mexika, Mexico City.

Ľudia sa začali venovať Slovu, ich oči sa začali otvárať a uvideli, že mnohé veci, ktoré robili, neboli dobré. Na základe tohoto veriaci otvárali svoje domy a vytvárali sa skupiny na štúdium Biblie, ktoré sa začali enormne rozrastať a vznikli z nich päť až desaťtisícové mega zbory, ktoré doteraz existujú.

Na bohoslužbách sa dejú uzdravenia, zázraky, manifestácie Božej moci...

Otvárali sa kresťanské kaviarne, ľudia sa stretávali v domoch a sprevádzaní gitarami spievali nové a svieže chválospevy. Väčšina ich pochádzala z Kalifornie od skupín mladých, ktorí sa obrátili z prostredia drog a hippies. Božia prítomnosť bola nádherná, a preto sa niektorí kresťania z tradičných cirkví oddelili a začali navštevovať domáce skupiny. Tradičné cirkvi začali kvôli tomu závidieť a kritizovať toto nové hnutie, ktoré so sebou nieslo krst v Duchu Svätom.

Boli to dojemné časy pre celý národ. Bolo to ako malý plameň, ktorý každým dňom rastie a pohlcuje všetko. Vznikala nová hudba, nové chvály, ktoré sa čoskoro dostali za hranice Mexika a najviac sa hrali v osemdesiatych rokoch.

V deväťdesiatych rokoch znovu silno zafúkal vietor Ducha Svätého. V Kolumbii bol obrovský hlad a chudoba, a v takom prostredí začali vyrastať nové veľké cirkvi. V Argentíne sa dialo to isté. V Salvadore zbory nezvyčajne vyrástli z menších skupín. V Kostarike bolo tiež silné hnutie Ducha Svätého, cez televízne vysielanie zasahovali dvadsaťdva štátov Latinskej Ameriky.“

Zdroj:

alexsalgadocentenariopentecostal.blogspot.com
reformadoreformandome.wordpress.com
www.angelfire.comSúvisiace články

S mocou Ducha Svätého|Logos 10 / 2013 | Ferenc Szlazsánszky|Rozhovor
Letničné prebudenie v Južnej Amerike|Logos 3 / 2012 | Lucia Žaťková|Zo sveta
Priniesli oheň|Logos 6 / 2013 | Tibor Szöllősi|Z histórie
Století Ducha Svatého II.|Logos 6 / 2008 | Daniel Šobr |Vyučovanie
Biblický spôsob ako prijať Ducha Svätého|Logos 12 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučovanie