Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Pochod za Ježiša

logos-07-pochod.jpg

Manifestácia viery v Ježiša nie je nič nové. Takýto spôsob prezentácie kresťanskej viery bol v minulosti bežný. Kresťania pochodovali cez mesto, modlili sa a vyhlasovali Ježiša ako svojho Pána. Pôvodne sa takýto pochod chápal ako súčasť duchovného boja a ako štart duchovného prebudenia v meste. Biblický podklad pre takýto pochod je slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema na osľati pred 2000 rokmi. Ježiša sprevádzal veľký zástup, ktorý prevolával Hosana synovi Dávida. Biblia hovorí, že príchod Ježiša do mesta spôsobil v meste veľké nadšenie a radosť.

Z roku 657 sa zachoval historický zápis z mesta Wessex, kde sa píše, ako nejaký spevák Aldhelm, ktorý vtedy spieval populárne piesne na ulici, dokázal prilákať veľké davy ľudí, ktoré ho počúvali. Keď sa davy zhromaždili, vytiahol Bibliu a kázal evanjelium. Podobne aj stredoveký reformátor Bernard Clavaux (1090-1153) často spieval na ulici a potom kázal evanjelium.

V roku 1869 reportér Armády Spásy písal v novinách The East London Evangelist: „Veľmi nás požehnala misia na uliciach. Išli sme po ulici, spievali sme, okná a dvere domov sa otvárali, my sme sa zastavili, kázali sme evanjelium a potom sme išli ďalej. Tieto procesie zmenili duchovný stav mešťanov. Životy mnohých ľudí sa zmenili. Pijani vytriezveli a začali sa starať o svoje rodiny, prostitútky prestali prevádzkovať svoje remeslo. Ježiš zmenil ich životy.“

Pochod bol verejným vyznaním poľských kresťanov, že Ježiš je ich Spasiteľ a Pán.

V novodobej histórii evidujeme prvý Pochod za Ježiša v Londýne v roku 1987. Vtedy nikto netušil, že to je začiatok celosvetového hnutia. Počet Pochodov za Ježiša dramaticky narástol na celom svete. V roku 1994 sa pochody konali v 170 krajinách sveta a pochodov sa zúčastnilo 10 miliónov ľudí. Veľký duchovný význam mali Pochody za Ježiša v takých krajinách ako je Japonsko, Nepál alebo India.

Najväčší pochod sa odohral v Brazílii v meste Sao Paulo, kde pochodovali 2 milióny kresťanov.

Vo Varšave sa Pochod za Ježiša uskutočnil ako súčasť Festivalu nádeje. Pochodu sa zúčastnilo 4 tisíc kresťanov a my sme boli pri tom. Účastníci pochodu sa zhromaždili na Námestí Pilsudského, kde sa im najskôr prihovoril Artur Pawlovski – hlavný organizátor pochodu. Potom odovzdal slovo jeho excelencii veľvyslancovi Nigérie v Poľsku. Veľvyslanec Nigérie v Poľsku, znovuzrodený kresťan Samuel Wodi Jimba, bol hlavným kazateľom Božieho slova.

Postava Artura Pawlovského je skutočne zaujímavá. Začínal ako poľský emigrant v Kanade, kde prijal Ježiša a začala sa jeho dramatická služba Bohu. V uliciach Calgary kázal nekompromisné Božie slovo. Jeho verejné kázne na uliciach proti potratom, korupcii, homosexualite a pod. vyvolávali kontroverzné reakcie. Desaťkrát bol zatknutý políciou, odsúdený a väznený. Je zakladateľom Cirkvi ulice, cirkvi, ktorá káže evanjelium bezdomovcom, drogovým dílerom či prostitútkam, ľuďom na ulici dávajú jesť a vedú ich von z bezvýchodiskových situácií. Títo ľudia sa mnohokrát obrátia a sami začnú slúžiť Bohu. Artur často kritizuje náboženskú apatiu a nečinnosť. Jeho služba zmenila Kanadu a o jeho živote natočil režisér Tomáš Wiszniewski emotívny dokumentárny film Advokát ulice. V marci ho pozval na stretnutie kanadský pre­miér Sthepen Harper, aby diskutovali o aktuálnych problémoch v Kanade.

Artur Pawlovski organizuje podobné Pochody za Ježiša v Kanade, no stále sa cíti Poliakom, a preto chce burcovať svojich krajanov ku živej a aktívnej viere v Ježiša aj v Poľsku.

Pochod bol verejným vyznaním poľských kresťanov, že Ježiš je ich Spasiteľ a Pán. Pochod bol chápaný aj ako vyjadrenie slobody. Ideme za Ježišom, lebo on nás vyslobodil z otroctva hriechu. Zároveň to bola veľká výzva pre všetkých Poliakov, aby aj oni išli za Ježišom. Poľská televízia vo svojich komentároch vyjadrila názor, že kresťania chceli ukázať, aká je pre nich dôležitá viera v tradičnú rodinu, pretože deň pred Pochodom za Ježiša sa vo Varšave uskutočnil Dúhový pochod.

Artur Pawlowski vyzýval všetkých kresťanov, aby prišli na pochod s ostrým vyhlásením: „Budeš kresťanom len na papieri, kresťanom, ktorý patrí do nejakej denominácie? Alebo sa staneš skutočným nasledovníkom Krista a tak ako On prinesieš Kráľovstvo Božie medzi ľudí svojimi skutkami, nielen slovami?“Súvisiace články

Bojovali za slovo|Logos 2 / 2012 | Árpád Kulcsár|Z histórie
V Ženeve za Izrael|Logos 3 / 2016 | Daniel Šobr |Reportáž
Ako za dní Noacha|Logos 6 / 2014 | Michal Tausk|Téma
Všetci spolu za Jeruzalem|Logos 11 / 2011 | Roman Farkaš|Zo sveta
Za čo vďačíme vďačnosti|Logos 9 / 2014 | Jarmila Bystričanová|Vyučovanie