A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Pokračujeme

pokracujeme-1.jpg

To, ako sa šírilo evanjelium Ježiša Krista začiatkom roka, podľa môjho názoru v histórii novodobého Slovenska nemá obdobu. V hektických porevolučných dobách sa síce darilo zaplniť kultúrne domy pri ohlasovaní dobrej správy, išlo však skôr o ojedinelé prípady. Teraz iba na kampani s Anne a Billom Mooreovcami prebehlo počas piatich dní deväť zhromaždení, pričom na každom sa zúčastnili stovky ľudí – všade ľudia reagovali na výzvu k spaseniu a všade boli uzdravenia. Okrem spomínanej kampane prebehli aj ďalšie. Podobná atmosféra je aj v spriatelených zboroch v Českej republike, ktoré som mal možnosť vo februári navštíviť. Mal som možnosť slúžiť aj na zhromaždení v Spišskej Novej Vsi, kde prebieha „rómske prebudenie“, ktorému občas venujú pozornosť aj médiá. Oprávnene. Bol som prekvapený nielen množstvom ľudí, ktorí prichádzajú na bohoslužby (v Spišskej Novej Vsi bolo minimálne 800 ľudí, pričom popoludní bola bohoslužba aj v neďalekom Poprade), ale hlavne vysokou úrovňou zbožnosti zúčastnených rómskych bratov. V ich prípade nejde len o nejaké emotívne zapálenie, ale o hlbokú túžbu po Bohu. Zhromaždenie je na vysokej úrovni od organizácie cez chvály až po kázané slovo. Tak ako vždy, na záver sme sa modlili za chorých a Boh potvrdzoval svoje slovo. Za zmienku stojí, že jeden chlapec (asi 11-ročný), ktorý bol úplne hluchý na pravé ucho, začal zreteľne počuť. Môžeme konštatovať, že charizmatické hnutie na Slovensku „vyrástlo z detských topánok“. Samozrejme, nie každý sa raduje, že Božie dielo napreduje, ale tak to bolo vždy.

Tiež je záhadou, aký bude ďalší vývoj v arabských krajinách, kde v súčasnosti prebiehajú dramatické politické zmeny, v dôsledku ktorých sa ešte nedávno neohrození diktátori dávajú na útek. Niektorí z nich vracajú lásku, ktorej sa im dostáva od ich poddaných, tým, že do nich dávajú strieľať. Možnože ide o začiatok demokratického vývoja týchto štátov, no ak islamskí fundamentalisti získajú veľký vplyv, svet sa má čoho obávať. V tom prípade to, čo je popísané v Ezechielovi v 38. a 39. kapitole, môže prísť veľmi rýchlo.

Neviem ukončiť inak ako povzbudením, aby sme s horlivosťou pokračovali v Božej práci, aby sa zbory mohli rozrastať a multiplikovať. Preto – pokračujeme.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme