Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Pokračujeme

Tak zase je za nami jeden rok. Ak ho mám zhodnotiť, konštatujem, že to bol rok dobrý, požehnaný. Bez väčších prekážok sme mohli slúžiť Pánovi, obišli nás väčšie prírodné katastrofy alebo vojnový konflikt. Samozrejme, ani tento rok nebol bez napätí, ale tak to už v pozemskom živote býva. Každopádne, v roku 2011 prevážili veci dobré.

Na medzinárodnej scéne boli turbulencie, za ktorými sme mohli zreteľne vidieť duchovné sily, ktoré pohýňajú udalosti smerom k naplneniu biblických proroctiev. Politické zmeny v arabských štátoch, pre ktoré sa vžil názov „arabská jar“, žiaľ, vyústili v to, čoho sme sa obávali, a síce, že moc berú do rúk predstavitelia militantného islamu – čo pravdaže robí veľké starosti Izraelu. Skončilo dlhoročné obdobie, kedy tieto národy viedli diktátori, ktorí boli skorumpovaní a zlí, ale boli vypočítateľní. Boli určite menšou hrozbou než moslimské bratstvo. Ešte stále napäto čakáme, ako Izrael zareaguje na iránsky jadrový program. Druhou dôležitou oblasťou, kde môžeme sledovať, ako sa naplňujú Písma, je Európska únia, ktorá sa otriasa v samotných základoch. Súčasná únia totiž ešte nezodpovedá biblickým proroctvám, podľa ktorých sa musí vyformovať zväz desiatich najsilnejších hráčov. Budeme pozorovať, čo sa bude diať a samozrejme, aj sa modliť.

Pre našu cirkev bol rok 2011 asi najlepší zo všetkých. Dobre napredujú mladé misijné skupiny aj zbory, ktoré už majú dlhšiu históriu. Jednoznačne najväčším fenoménom roku 2011, ktorý spôsobil oživenie, boli (a sú) uzdravujúce zhromaždenia, ktoré sme propagovali pod názvom Liečenie. Prekvapilo nás, aké je jednoduché zhromaždiť zástupy ľudí a koľkí sú uzdravovaní. Rozhodne budeme pokračovať v týchto zhromaždeniach aj v roku 2012.

V uplynulom roku spoločnosť venovala o trochu väčší záujem letnično-charizmatickému hnutiu, v televízii sa dokonca objavili diskusie na tému hovorenia v jazykoch, uzdravovania a prejavov Božej moci, ako je padanie. Isteže, telesný človek nemôže chápať veci ducha, nemôže tieto javy dobre zhodnotiť, ale nech nás to neznepokojí. Každá takáto debata, aj keď sú v nej vyslovené úplne hlúpe názory, získava pozornosť pre Božiu prácu a výsledkom je nutne to, že viac ľudí bude hovoriť v jazykoch a napĺňať sa Svätým Duchom. Nedá sa tomu zabrániť a úplne tu platí, že aj negatívna reklama je reklamou. Nech sa v budúcom roku viac hovorí o Ježišovi, nech sa viac káže evanjelium, nech sa viac prejavuje Božia moc v spoločnosti.

Všetkým prajem krásne prežitie vianočných sviatkov a dobrý vstup do nového roka.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme