Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Pokračujeme

Drahí bratia a sestry,

dodatočne všetkým aj ja prajem požehnaný rok 2012. Nech je plný milosti a dobrých vecí od nášho Boha, nech sú od nás vzdialené nepríjemné udalosti a bolesti.

Prvé týždne roka sme ako vždy oddelili na to, aby sme zhodnotili rok uplynulý a hľadali Pána v modlitbách a pôstoch. Ak sme to urobili, potom môžeme rátať s tým, že Boh nám odplatí zjavne, to znamená, že do nášho života prídu také veci, ktoré by sme bez intenzívneho hľadania Božej tváre nikdy nevideli, iba by sme o nich snívali.

Toto obdobie malo tri ciele. Po prvé, zbaviť sa všetkých zlých zlozvykov, stereotypov, zlého trávenia času. Modernou terminológiou môžeme povedať, že je to niečo ako reštartovanie počítača, odstránenie vírusov a inštalácia nových programov. Druhou oblasťou, ktorú modlitby a pôsty spôsobujú, je oslabenie satanských mocností v ponebeských oblastiach, ktoré zdržiavajú požehnanie a zabraňujú obráteniu ľudí, preto čakáme, že nasledujúce týždne budú ľudia dobre reagovať na evanjelium a ľahšie sa rozhodnú pre Ježiša, dajú sa pokrstiť a prijmú Svätého Ducha. Treťou oblasťou, ktorej sme venovali pozornosť, bolo ujasnenie si cieľov do budúcnosti. Povzbudzovali sme veriacich, aby sa nebáli budúcnosti a stanovili si ciele, ktoré chcú dosiahnuť. Keď nie sú ciele, nemôžeme ich ani dosiahnuť, život sa nehýbe, naopak, ide o prežívanie zo dňa na deň, riešenie nepríjemných udalostí. Nie tak, moji bratia, jazykom Svätého Ducha vždycky boli videnia a sny, ktoré nám pomáhajú vytvoriť budúcnosť. Skúste si tieto ciele jednoducho formulovať a hneď začnite pracovať na ich naplnení. Božie vízie, podobne ako prorocké slová, podmaňujú viditeľný svet, spôsobujú, že okolnosti sa menia smerom k naplneniu cieľov. Keď sa odvážime veriť, bude rok 2012 a aj ďalšie dobré. Hodnota času, ktorý je pred nami, je iba v tom, že nám dáva šancu. Nech ju nikto nepremárni.

Pokračujeme.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme