Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Pokračujeme

Pavol píše Timotejovi nasledovné: „Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli.“ (2Tim 3,1-5)

Z tohto hľadiska by nás nemalo prekvapiť, že v takej kauze, ako je „Gorila“, sú namočení takmer všetci politici. V ľuďoch to síce vyburcuje odhodlanie niečo s tým urobiť, napríklad, predsa len ísť voliť. Zostáva však otázka koho vlastne, aj to, kto v skutočnosti z celej kauzy profituje.

Taktiež by nás nemalo prekvapiť, koľko manželstiev sa rozpadá a koľko je nezmierlivých konfliktov a zlomyseľnosti medzi bežnými občanmi.

V žiadnom prípade sa však nesmieme zmieriť s tým, aby duch doby prenikol do cirkvi. Nevieme nič robiť s tým, že sa vo svete rozpadajú manželstvá a ľudia nevedia udržať dlhodobé vzťahy. Znepokojujúce však je, že sa s nezmierlivými postojmi začíname stretávať aj v cirkvi. Nie je predsa možné, aby sa dvaja kresťania, ktorí vstúpili do manželstva, začali nenávidieť už po niekoľkých týždňoch. Žiaľ, také prípady sa množia. Samozrejme, sme vďační Bohu, že väčšina veriacich vie spolunažívať dobre, s láskou a úctou. Je však načase, aby sme sa znovu zamysleli nad základnými dôrazmi učenia Ježiša Krista a to sú, okrem viery, láska, tolerancia, schopnosť odpúšťať, zmieriť sa a ustúpiť zo svojej „pravdy“. Vytvorme v cirkvi oázu pokoja, jednoty, harmónie a symfónie a nedajme sa strhnúť prostredím vo svete, ktoré sa začína podobať na život v džungli.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme