Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Pokračujeme

Drahí bratia a sestry, keďže držíte v ruke posledné tohtoročné číslo Logosu, je tu príležitosť, aby som vám poďakoval za vašu prácu. Ďakujem všetkým pastorom, presbyterom aj veriacim, ktorí ste jednoznačne podporovali Božiu prácu a investovali svoj čas a energiu na to, aby sme zostali v prebudení. Ďakujem všetkým, ktorí ste oduševnene pracovali s vedomím, že ak chceme vidieť spasené duše, tak v žiadnom prípade nemôžeme zvoľniť tempo, ani sa vydať iným smerom, než ktorým sme išli doposiaľ.

Je nám jasné, že jednou oblasťou, ktorú musíme udržať a posilniť v našej práci, je vytvárať správny obraz ohľadom Izraela. Nedávne udalosti, ako bol vojnový konflikt v Gaze a prijatie Palestíny ako štátu s pozorovateľským štatútom v OSN, vyvolali ďalšiu vlnu antisemitizmu. Verím tomu, že o to dôležitejšie pred ľuďmi aj pred Bohom je dávať informácie na správnu mieru a predovšetkým informovať verejnosť o nezastupiteľnej historickej úlohe Izraela z pohľadu Písma svätého.

Druhou dôležitou udalosťou posledných dní bola konferencia Empowered21, ktorá sa uskutočnila v Budapešti. Stretli sa tu významní predstavitelia letnično-charizmatického hnutia. Letničných zastupoval riadne zvolený predseda Európskeho zväzu letničných Ingolf Ellssel. Slovensko zastupoval biskup Apoštolskej cirkvi Slovenska Ján Lacho a okrem iných sme sa zúčastnili aj my. Účastníci urobili rozhodnutie, že okrem toho, že budeme zvestovať evanjelium Ježiša Krista, budeme sa usilovať aj o to, aby sa každý mohol dozvedieť o Svätom Duchu. Bola zvýraznená potreba letničnej skúsenosti hovorenia v jazykoch a ostatných duchovných darov. Povzbudivé je, že hlavným zástupcom charizmatikov v Európe sa stal nám blízky brat Sándor Németh. Znamená to potvrdenie smeru, ktorým ideme. Preto aj v roku 2013 sa budeme usilovať rozširovať evanjelium a bez akýchkoľvek pochybností budeme ďalej pokračovať smerom radikálne charizmatickým s otvorenosťou k všetkým prejavom Svätého Ducha, s expresívnym uctievaním a dynamickými bohoslužbami. V žiadnom prípade nemôžeme prijať spôsob pobožnosti smerom k formálnemu evanjelikalizmu, lebo štatistiky jednoznačne hovoria, že všetky cirkvi, v ktorých sa dostal Svätý Duch na perifériu a bohoslužby sa stali viac tradičnými a formálnymi, v niektorých prípadoch až nudnými, prestali rásť. Keďže je nám vzácny Svätý Duch a vzácne sú aj duše, ktoré majú byť spasené, konferencia Empowered21 je pre nás potvrdením daného smeru. Dnes dvojnásobne platí: Pokračujeme. Rok 2013 bude dobrý.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme