Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Pokračujeme

Vážení čitatelia Logosu, srdečne vás zdravím!

Vyzerá to tak, že v tomto období sa začalo niečo diať. Keď som hodnotil rok 2012, konštatoval som, že to bol rok, kedy sa nič zvláštne neudialo, čo neznamená, že zmizli problémy. K tým oblastiam, ktoré sú kľúčmi k rozlúšteniu posledných dôb, ako sú štatút Jeruzalema a napätie medzi Izraelom a arabskými krajinami, ku ktorým sa pripája Irán a ďalší, pribudli zaujímavé udalosti z celkom iných strán, ktoré však tiež dotvárajú obraz, v akej zaujímavej dobe žijeme.

Prvou oblasťou je fakt, že Severná Kórea uskutočnila ďalší jadrový test. Nie je pochybnosť, že nevypočitateľní kórejskí vodcovia disponujú technológiami, ktoré môžu použiť voči vyspelému svetu, voči ich večnému rivalovi Južnej Kórei, Japonsku a možno aj voči USA. Taktiež je ľahko predstaviteľné, že tieto technológie poskytnú Iránu a bez ohľadu na to, blíži sa čas, kedy Irán bude mať jadrové zbrane tiež.

Jedným zo znamení, o ktorých hovorí Biblia, je, že hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa budú pohybovať. Záhadný meteorit nad Uralom a asteroid, ktorý tesne minul zem, zrejme patria do tohto scenára.

Zaujímavá je taktiež abdikácia pápeža Benedikta XVI. Bez ohľadu na to, či blesk, ktorý udrel do katedrály sv. Petra tesne po tom, čo pápež ohlásil svoje odstúpenie, má súvislosť s týmto krokom alebo nie, bude mať toto rozhodnutie dôsledky. Svet sa dohaduje o možných príčinách, tá oficiálna je vysoký vek a strata výkonnosti s ním spojená. Pre sekulárny svet a pre formálnych príslušníkov katolíckej cirkvi ide o pochopiteľný krok, dokonca sympatický, lebo pápež sa tak približuje normálnym ľuďom, ktorí bežne odchádzajú do dôchodku. Práve toto priblíženie úradu pápeža k funkciám, ktoré zastávajú bežní ľudia, môže byť pre tých ozajstných pravoverných katolíkov problémom, ale s tým sa bude musieť každý katolík nejako vysporiadať sám.

Ďalší problém je spojený s proroctvom sv. Malachiáša, ktoré hovorí o tom, že má nastúpiť pápež, ktorý bude posledný a za jeho pontifikátu má byť mesto na siedmich pahorkoch zničené. Teraz bude aktuálne zaoberať sa 18. kap. knihy Zjavenia.

My veríme tomu, že hlava cirkvi nie je na zemi, ale v nebi, veríme, že Pán Ježiš Kristus je našou skalou, veríme, že je naším Veľkňazom, preto sa nemusíme obávať akýchkoľvek zmien. Tiež veríme, že Ježiš poslal za seba Zástupcu, ktorým je Duch Svätý. Aj v súvislosti s touto osobou máme istotu, že k žiadnym zmenám nedôjde.

 

 


Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme