Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Pokračujeme

Musíme sa rozhodnúť, čomu budeme veriť. Buď veríme v evolúciu, alebo v stvorenie. Keďže na evolúciu treba ozaj silnú vieru, verím, že ma stvoril Boh.

Druhá voľba je, či budem veriť, že je bohov viac, alebo je iba jeden. Podľa mňa nie je možné, aby ich bolo viac, lebo keby ich boli húfy, museli by sa líšiť čo do charakteru a vlastností, z čoho vyplýva, že by mali nedostatok. Keďže Boh nemôže mať nedostatky, verím v Boha jedného.

Aj monoteistických náboženstiev by sme zopár našli. Tak potom Boh ktorého náboženstva je pravý? Ten, ktorý ponúka odpustenie hriechov. K pravému Bohu je možné prísť iba cez prostredníka, preto verím, že pravý Boh je Otec nášho Pána Ježiša Krista.

Potom do ktorého kresťanského prúdu sa zaradiť, keď ich je tak veľa a všetci hovoria, že veria v toho pravého Boha? Som presvedčený, že sú to tie prúdy, kde sa živý Boh prejavuje nadprirodzene – preto milujem Svätého Ducha a som charizmatik. Ľudí, ktorí Svätého Ducha nemilujú, poznáš podľa toho, že kritizujú jeho prejavy, dary a ovocie.

Vybrať si treba. To, čomu veríš, pohýna tvoj život. Len prosím ťa, never všetkému odrazu. Ak zároveň veríš v myšlienky, ktoré sú protichodné, tak vlastne neveríš ničomu.

Konferencia v Banskej Bystrici bola super, aj konferencia v Poprade bola super, ale najlepšie zo všetkého je, že naše mená sú zapísané v Knihe života. A je nás čím ďalej tým viac – toto je naozaj super.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme