Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Pokračujeme

Predovšetkým dovoľte, aby som Vám poprial úspešné zvládnutie konca roku 2014. Užite si dobré veci, ktoré prináša toto obdobie, ale zostaňte pozorní, aby ste nepadli z duchovného života do telesného. 

Oproti predchádzajúcim rokom sa mi zdal tento posledný iný – ťažší. Na svetovej scéne sa objavilo viacero konfliktov a upozorňujem, že žiadny sa nevyriešil. Akoby sa iba kopili jeden na druhý. Zdá sa, že koniec roka je ešte horší, hlavne v súvislosti s Izraelom, ktorý je pre biblických kresťanov jedným z hlavných ukazovateľov svetových udalostí. Uznanie Palestínskeho štátu s hlavným mestom Jeruzalemom zo strany jednotlivých európskych štátov vytvára na Izrael stále väčší tlak. 

Aj v cirkvi sme na začiatku roka zažili napätie, ale tu môžeme s vďačnosťou Bohu konštatovať, že sa situácia obrátila na dobré a rok končíme v mimoriadne dobrej kondícii. To nám dodáva nádej a smelosť pre rok nasledujúci, i tie ďalšie. Veríme, že cirkev Ježiša Krista, ktorá sa nesnaží revidovať Bibliu a trvá na starých pravdách, tu bude až do Pánovho príchodu s tým, že bude čím ďalej silnejšia a hojne navštevovaná Svätým Duchom. Maranatha! Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme