Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Pokračujeme

Je za nami Veľká noc. Bola krásna. Pravdou je, že radostná zvesť o smrti a vzkriesení Ježiša Krista nie je viazaná k žiadnemu sviatku, lebo evanjelium je účinné vždy – po všetky dni v roku – či už ide o pondelok, sobotu alebo nedeľu. Je však dobré, že cez uplynulý víkend sme mohli uprieť svoju pozornosť na Pána Ježiša Krista a zvestovať vzkriesenie z mŕtvych. 

Veľkonočná konferencia v Olomouci bola požehnaná. Stretli sme sa, aby sme oslávili Pána a hľadali jednotu medzi zbormi a jednotlivcami. To, že sa krstilo množstvo ľudí a niektorí sa obrátili na samotnej konferencii, potvrdzuje, že ideme správnym smerom a Boh je s nami. 

Pokračujme, nedajme sa zneistiť ani tým, v čom sa zmieta svet, ani mi-gračnou krízou či povolebnou situáciou na Slovensku. Hľadajme Pána, posvätenie a smelo kážme evanjelium. Nech zbory rastú potechou Svätého Ducha.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme