Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Pokračujeme

Pokoj vám. Udalosti posledného mesiaca ma presvedčili o tom, že ideme správnym smerom.

Zúčastnil som sa jedného zhromaždenia s Danielom Kolendom v Brne, ktoré organizoval CfaN. Daniel Kolenda je vynikajúci Boží služobník. Za jednoduchými myšlienkami cítiť veľké zjavenie, je dynamický, evanjelizačné zhromaždenie s modlitbou za chorých viedol veľmi podobne tomu, ako to robíme aj my. Cítil som, že sme jedného ducha.

Uzdravujúce zhromaždenia od začiatku jesene nabrali na intenzite. Prichádza stále viac ľudí a našou veľkou úlohou je rozpoznať pred Bohom, čo treba urobiť, aby sme boli efektívni pri získavaní týchto ľudí za učeníkov. Voči uzdravovaniu treba zlomiť všetky predsudky a odpor. Po modlitbu prichádzajú aj lekári, aj ľudia so serióznym spoločenským postavením. Uzdravujúce zhromaždenia pokračujú dokonca aj tam, kde ich prestali propagovať. Uzdravenia samotné robia evanjeliu najlepšiu reklamu. Ak by ľudia neboli ozaj uzdravení, potom by nevolali svojich známych na tieto stretnutia, ale volajú.

O uzdravovaní, jazykoch a iných prejavoch Svätého Ducha sa začína hovoriť aj v masmédiách. Je to dobré. Samozrejme, nemôžeme čakať akékoľvek rozumné vysvetlenia od ľudí, ktorí skúsenosť so Svätým Duchom nemajú. Preto sa môže zdať, že takéto debaty charizmatickému hnutiu škodia. Nie, čím viac bude rozruchu, tým viac budú ľudia prichádzať sami sa presvedčiť o tom, čo sa na charizmatických bohoslužbách deje. A treba rátať s tým, že Boh je veľký, vie sa dotknúť sŕdc ľudí a zmeniť ich predstavu o skutočnom vzťahu s Ježišom.

Pokračujme v žatve a nepozerajme sa ani napravo, ani naľavo.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme