Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Pokračujme

Leto prebieha požehnane. Máme za sebou skvelé tábory a Summer Gospel Tour 2016 s Vierkou Berkyovou; tiež účasť na bohoslužbách je prekvapivo vysoká, ani nevidno, že sú dovolenky. Vďaka Bohu! 

Horšie je to vo svete, presnejšie v Európe, kde sme svedkami jedného teroristického útoku za druhým. Rovnako zlé, ako sú útoky, sú tiež reakcie európskych politických špičiek. Tvrdenie, že teroristický útok nebol nábožensky motivovaný, keď útočník kričal „Alahu Akbar“,  nie je nič iné ako zavádzanie. Islamský terorizmus má ochranu. Podobne sa nesmie hlasno hovoriť, že útočníci, ktorí strieľajú, sekajú, režú alebo spôsobujú explózie, prišli s utečeneckou vlnou. Welcome to Europe! 

Vďaka Bohu, evanjelium je stále Božou mocou na spasenie každému, kto verí. Zvesť o vzkriesení Pána Ježiša je univerzálna, pôsobila po všetky veky a je účinná po celom svete. Tešíme sa, že evanjelium napreduje, ľudia sa obracajú a počet učeníkov sa množí. Dôkazom toho je aj konferencia s Danielom Kolendom, na ktorej ste si pravdepodobne Logos kúpili. Táto akcia bude mať veľký dopad. Ďakujem všetkým, ktorí pracujete. Požehnaný zvyšok leta.   Súvisiace články

Pokračujme|Logos 5 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujme|Logos 6 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujme|Logos 4 / 2020 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 3 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2011 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme