Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Pomazaný musí byť ustanovený

Po tom, čo ku Kristovi priviedol ohromujúcich 60 miliónov ľudí, Reinhard Bonnke prenecháva štafetu svojej služby Christ for All Nations (Kristus pre všetky národy) 29-ročnému kazateľovi Danielovi Kolendovi. Z tohto prospešného prenesenia služby sa môžeme veľa naučiť.

Len čo bol starozákonný prorok Eliáš dramatickým spôsobom vzatý do neba na ohnivom voze, jeho dar a moc konania zázrakov sa okamžite preniesli na jeho pomocníka Elizea. Biblia nám v 2. knihe Kráľov 2,9-11 hovorí, že Elizeus prijal z prorokovho pomazania dvojnásobný diel.

Medzinárodný evanjelista Reinhard Bonnke hovorí, že tento biblický príklad prenesenia Božích darov a povolania platí nielen pre dnešok, ale funguje aj v rámci Christ for All Nations (CfAN) – evanjelizačnej organizácie, ktorú založil pred viac ako 35 rokmi. Bonnke, ktorý má dnes 70 rokov, odstupuje z vedenia CfAN-u a 29-ročného Daniela Kolendu pomazal ako svojho následníka, výkonného riaditeľa a predsedu tejto misijnej organizácie, ktorá zaznamenala 60 miliónov rozhodnutí pre Krista počas uplynulých evanjelizačných kampaní v Afrike a v iných rozvojových krajinách.

„Práve som dosiahol vek 70 rokov a hľadal som niekoho, kto by mohol pokračovať v žatve,“ hovorí Bonnke. „Pretože žatva mi leží na srdci.“ Z tohto popudu Bonnke prenecháva riadenie služby Kolendovi. Za posledné štyri roky služby s Bonnkem priviedol Kolenda cez kázanie evanjelia 10 miliónov ľudí ku Kristovi. Bol svedkom toho, ako slepí, hluchí a chromí boli uzdravení, dokonca aj mŕtvi boli vzkriesení. Cestoval s Bonnkem a spolu napĺňali cieľ svojej služby, a to šíriť evanjelium medzi národmi a úspešne „vyprázdňovať peklo a zapĺňať nebo.“

„Daniel Kolenda je úžasný kazateľ s posolstvom spasenia. Vie, ako rozhodiť sieť, a vie, ako ju vytiahnuť späť,“ tvrdí Bonnke o mladom kazateľovi. „Výsledkom toho je, že mnoho ľudí prichádza k Pánovi. Keď idem aj ja [na tie zhromaždenia], tiež kážem, ale on nesie zodpovednosť – a robím to preto, aby došlo k prenosu pomazania, aby prebehlo odovzdanie. Chcem, aby to vybudoval po svojom, vo svojom vlastnom mene, aby keď už viac nebudem na tomto svete, žatva pokračovala ďalej.“

Od Kapského mesta po Káhiru

Kolenda, ako nový predseda CfAN-u, má nepochybne čo robiť. Služba obrovským spôsobom rozšírila svoje pôsobenie od doby, kedy Bonnke ešte zápasil s tým, ako pritiahnuť ľudí na jeho zhromaždenia v Afrike. Dnešné kampane pravidelne priťahujú státisíce ľudí – na jedno zhromaždenie v nigérijskom Lagose v roku 2001 prišlo až neuveriteľných 1,6 milióna ľudí.

Služba má teraz množstvo pobočiek po celom svete. Sídlo organizácie sa nachádza na Floride, ale pobočky nájdeme napr. v Kanade, Nemecku, Anglicku, Nigérii, Juhoafrickej republike, Singapure, Austrálii či Hong Kongu. CfAN distribuuje viac ako 190 miliónov evanjelizačných kníh, napr. Bonnkeho Od Mínusu k plusu, a to vo vyše 140 jazykoch a dialektoch po celom svete.

Ich evanjelizačná služba má tiež celosvetový televízny program, nazvaný Even Greater, a produkuje filmovú sériu Full Flame s cieľom vzbudiť nadšenie pre evanjelizáciu v srdciach veriacich. CfAN dokonca vedie školu School of Fire, v ktorej študenti, ktorí splnia isté kritériá v rámci evanjelizačného študijného plánu, môžu získať titul zo Southeastern University.

Daniel Kolenda je úžasný kazateľ s posolstvom spasenia. Vie, ako rozhodiť sieť a ako ju vytiahnuť späť.

Tak ako Eliáš našiel Elizea orať na poli, než ho povolal do služby, Bonnke našiel Kolendu preorávať hromadu pošty v sídle CfAN-u v Orlande na Floride. Kolenda vzal prácu poštového úradníka, aby si tak doplnil príjem pastora novozaloženého zboru a zabezpečil svoju rodinu.

Daniel Kolenda ako kazateľ piatej generácie študoval na Southeastern University v Lakelande na Floride a tiež na Brownsville Revival School of Ministry v Pensacole, taktiež na Floride, a kázal od svojich 14 rokov. Priznáva však, že najviac sa o službe naučil až zo spolupráce s Bonnkem.

Manžel a otec troch detí vraví, že odovzdanie vedenia je prospešné, ale zďaleka to nie je všetko, čo chce Boh robiť. „Toto nie je koniec, je to začiatok,“ hovorí Kolenda. „Nech táto žatva pokračuje aj ďalších 50 rokov a nech je zasiahnutý aj zvyšok afrického kontinentu, nech sa rozšíri až na sever k moslimským krajinám – od Kapského mesta po Káhiru. Afrika bude zachránená. Budeme toho svedkami, v mene Ježiš.“

Služba žatvy

Bonnke i naďalej zostáva aktívnym členom rady organizácie. Žartuje o tom, že nevie, čo znamená odísť do dôchodku a vôbec neplánuje prestať s cestovaním a kázaním evanjelia. Nezávisle od toho, kto vedie službu, Bonnke hovorí, že prioritou CfAN-u navždy zostane získavanie duší.

„Táto služba musí zostať službou žatvy. Túžime získavať duše,“ vraví Bonnke. „Toto bol môj program, teraz je to aj Danielov program. Keby sa niekedy tento program zmenil, stratil by som oň záujem. Vo svojom srdci som presvedčený, že Daniel má na srdci to isté bremeno za získanie stratených duší. Preto ho všetkými silami podporujem.“

Aj keď Bonnke zveruje Kolendovi vedenie CfAN-u, nebol si vždy istý, že je to Boží plán. Nie ako Eliáš, ktorý vedel dopredu, že Elizeus ho nahradí na mieste prorockého vodcu Izraela (1. kniha Kráľov 19,16) – Bonnke o Kolendovi, s ktorým nemá žiadne rodinné väzby, hneď nevedel, že bude jeho nástupcom. Boh mu tento plán odhalil až po nejakom čase.

„Ešte stále si pamätám, ako som povedal, že mu zverím 20% služby. Pomyslel som si: ‚Možno on je ten pravý,‘“ vraví Bonnke. „Potom si pamätám, ako som povedal, že mu dám 75% služby, až pokiaľ som nebol úplne presvedčený, že je ten pravý. Nesie to isté pomazanie, ale takisto nesie odkaz s klasickým posolstvom tak, ako by som ja zadefinoval evanjelizáciu. Vidím, že dielo bude pokračovať.“

Bonnkeho dôvera v Kolendu je teraz úplná: „Skúšal som ho, vyskúšal a zistil som, že je tým pravým mužom.“

Reinhard Bonnke

Žatva pokračuje

Pred piatimi rokmi mladý muž menom Daniel Kolenda prešiel dverami našej kancelárie Kristus pre všetky národy (CfAN), v Orlande na Floride. On a jeho žena založili miestny zbor, ktorý im neposkytoval prostriedky na živobytie. Potreboval prácu. Kto by si to bol vôbec pomyslel, že bude raz zdieľať moju víziu, chodiť v mojich šľapajach, kázať namiesto mňa a viesť 10 miliónov ľudí ku Kristovi? Dnes je ešte stále mladým evanjelistom, má iba 29 rokov!

Ľudia sa ma pýtajú, ako sa niečo také mohlo stať. Porovnávajú to s odovzdaním Eliášovho plášťa Elizeovi. Premýšľajú, či tento príklad pomôže vedúcim služobníkom vychovávať a školiť budúce generácie.

Kto čítal moju autobiografiu Living a Life of Fire (slov. Žiť život ohňa), vie, že netrávim veľa času rozmýšľaním nad takými vecami. Som človek, ktorý koná, nie akademik. Pozorne načúvam Pánovmu hlasu a potom poslúchnem, aj keď to najskôr mojej mysli nedáva žiadny zmysel. Až neskôr, keď sa obzriem späť, vidím tie zákruty na mojej ceste, a vtedy si uvedomím plnú Božiu múdrosť v tom, ako som poslúchol. Takto sa to stalo aj s Danielom a so mnou.

Je nemožné byť v blízkosti života v ohni a nezachytiť jeho žiaru.

Prvou kvalitou, ktorú som na jeho živote rozpoznal, bolo pomazanie Ducha Svätého. Bol pokrstený vo Svätom Duchu tak ako ja a k ničomu nepristupoval vo svojej vlastnej sile. Videl som, že tiež je človek, ktorý radšej koná, presne ako ja, a načúva Pánovmu hlasu a poslúcha ho. Keď bol však v akcii, využíval špeciálne dary pre evanjelizáciu, ktoré nepochádzali z jeho vlastnej snaživosti. Bez tejto nebeskej charizmy by zvyšok príbehu nikdy ani nezišiel na um.

Vzdelanie, talent, energia, úprimnosť, dokonca ani rodinné dedičstvo – nič z toho sa pomazaniu nevyrovná. Ono všetko toto prekoná. Pomazanie je Božie ustanovenie jednotlivca do služby. Nie každý tomu rozumie alebo verí.

Jedného dňa, keď som pozoroval Daniela pri práci, mi Svätý Duch povedal: „Pomazaný musí byť ustanovený.“ Okamžite som si premietol vlastné boje, keď som sa snažil vstúpiť do svojho povolania napriek odporu môjho otca, pastora Hermanna Bonnkeho. Viem, že mnohí vedúci si myslia, že ľudia vo vedení musia prekonať rovnaké boje ako oni, kým budú zrelí na ustanovenie do služby.

Svätý Duch mi však povedal, že u Boha to neplatí. Mladý Elizeus nikdy nevyzval Bálových prorokov ako Eliáš. Ani ich nerozsekal Eliášovým krvavým mečom. No jeho skutky boli dvakrát také veľké ako skutky jeho učiteľa. Potom mi Duch Svätý zašepkal: „Nebo je väčšie ako peklo.“ Tieto slová šokovali moje myslenie evanjelistu. Nebola cesta do zatratenia v Matúšovi 7 širšia ako cesta do neba? A potom som to uvidel: po tom, čo Ježiš vyriekol tieto slová, vsadil do stredu diaľnice do pekla svoj kríž a roztvoril svoju náruč.

Uvedomil som si, že ten Kristov kríž je najväčšia cestná závora všetkých čias. Keď evanjelista kričí: „Čiňte pokánie!“ vlastne kričí: „Otočte sa!“ A keď sa hriešnik otočí späť, nebo plesá a peklo nemá čo oslavovať. Veľkosť neba je meraná samotnou Božou láskou a s takmer 60 miliónmi rozhodnutí pre Krista len od roku 2000 cez CfAN sa stále neodvažujeme obmedziť dosah Jeho milosti.

Takže, pre mňa to bol dostatočný dôvod na to, aby som ustanovil niekoho, koho pomazal Boh. Pozval som Daniela, aby so mnou počas služby cestoval. Stál pri mne bok po boku, krok za krokom sa učil, rástol, kázal evanjelium a následne videl mnohé divy, tak ako ja. Je nemožné byť v blízkosti života v ohni a nezachytiť jeho žiaru. Daniel už žiari, tak ako ja, 70-ročný evanjelista.

Daniel Kolenda

Prenechanie štafety

Biblia v 2. Kráľov 13,20-21 podáva nezvyčajný popis pohrebu. Niektorí Izraeliti pochovávali muža, keď vtom zbadali, ako sa k nim blíži skupina moabských lúpežníkov. Spanikárili a rýchlo odhodili mŕtveho muža do hrobu, v ktorom bol pochovaný Elizeus. Biblia tu hovorí: „Keď sa ten človek dotkol Elizeových kostí, ožil a postavil sa na nohy.“ (21. verš)

Niektorí hľadia na tieto verše ako na kompliment starozákonnému prorokovi – že bol taký pomazaný, že ešte aj jeho kosti vedeli vzkriesiť mŕtveho. Ja sa na to pozerám ako na smutné obvinenie – je poľutovaniahodné, že Elizeus si zobral svoje pomazanie do hrobu. Elizeov učiteľ Eliáš mal úplne iný postoj. Keď po neho prišli ohnivé vozy a vzali ho do neba, svoj plášť hodil dolu, aby ho jeho mladý chránenec a nástupca chytil.

V modernom kresťanstve, ovplyvnenom západným myslením, kde individualizmus je najvyššou cnosťou, sú nástupcovia často buď ignorovaní ako nepotrební, alebo obávaní ako hrozba pre úradujúceho vedúceho. Ale keď Eliáš prenechal štafetu Elizeovi, neznehodnotil tým svoje dielo. Odovzdaním toho, čo mal, Elizeovi, umožnil, aby jeho vlastná prorocká služba pokračovala cez Elizea aj v ďalšej generácii, a to dokonca v dvojnásobnej sile.

Úspešné prenesenie pomazania z generácie na generáciu je záležitosť, ktorá si vyžaduje veľkú dávku pokory od každej osoby v oboch generáciách. Elizeus je opísaný ako ten, čo „lieval vodu na ruky Eliášove.“ (2 Kr. 3,11) Jeho postoj bol postojom pokory a to ho priviedlo k tomu, že mohol chytiť plášť. Každý Eliáš potrebuje nejakého Elizea, ktorý je ochotný pokračovať, slúžiť, podriadiť sa a vzdať česť. Podobne, každý Elizeus potrebuje Eliáša, ktorý má tú milosť a pokoru, že sa vie preniesť cez svoje ego pre dobro budúcej generácie.

Preklad: Veronika Vozárová
Zdroj: Charisma Magazine

Predseda CfAN-u Daniel Kolenda

Ježiš vzkriesil 3-ročného chlapčeka z mŕtvych!

Predseda CfAN-u (Kristus pre všetky národy) a spolupracovník Reinharda Bonnkeho v exkluzívnom rozhovore pre Christian Telegraph (ChT) vyrozprával, ako začala jeho služba s legendárnym evanjelistom a akých úžasných zázrakov bol svedkom. Daniel Kolenda nám tiež povie tri praktické rady pre mladých služobníkov.

Povedzte nám, prosím, ako ste začali svoju službu s Reinhardom Bonnkem?

Zatiaľ čo som viedol jeden mladý zbor v USA, vzal som prácu pre CfAN v kancelárii v Orlande, aby som si vystačil s peniazmi. Moja prvá práca bola v sklade. Balil som škatule, poštové balíky a robil inventúru. Tam ma našiel Reinhard Bonnke a neskôr ma dokonca pozval, aby som s ním cestoval ako osobný asistent. V 2. Knihe Kráľov je Elizeus opísaný ako ten, „čo lieval vodu na ruky Eliášove“. Toto je dobrý opis toho, čo som robil ja ako asistent: jednoducho som pomáhal naplniť každodenné potreby evanjelistu Bonnkeho a prakticky som bol ako sluha. Ale (aj keď som si to vtedy ešte neuvedomoval) tá pokorná úloha bola nadprirodzene zladená tak, aby ma pripravila chytiť plášť. Ako som „lieval vodu“ na ruky evanjelistu Reinharda Bonnkeho, vášeň a cieľavedomé zanietenie pre evanjelizáciu, ktorými je veľmi známy, boli také nákazlivé, že ma to tiež chytilo. A stalo sa nevyhnutné: odišiel som z CfAN-u, aby som sa pustil do evanjelizačnej služby na plný úväzok. Neskôr ma Reinhard Bonnke zavolal späť a pozval ma, aby som s ním z času na čas slúžil. Ako sa tento vzťah budoval, všetci sme si postupne uvedomili, že sa deje niečo zvláštne a zvrchované. Dnes som predseda a výkonný riaditeľ CfAN-u (Kristus pre všetky národy) a slúžim po boku Reinharda Bonnkeho ako jeho kolega-evanjelista.

Aké máte momentálne plány v Afrike?

Máme Boží cieľ zasiahnuť Afriku od „Kapského mesta po Káhiru“. Mojím snom je pohnúť sa smerom na sever a zasiahnuť národy, ktoré sú zatiaľ pre evanjelium zatvorené, pretože Boh otvára dvere. „Afrika bude spasená!“

Zameriavate sa len na Afriku alebo máte plány aj s inými krajinami?

Máme evanjelizačné kampane po celom svete. Mali sme akcie v Európe, Ázii, v Severnej a Južnej Amerike, takisto s úžasnými výsledkami. Boh Afriky je Bohom celej zeme a vidíme, že tá istá moc sa prejavuje kdekoľvek, kde sa káže evanjelium.

Aký je ten najúžasnejší zázrak, aký ste videli?

Pred pár mesiacmi som sa modlil za 3-ročného chlapčeka, ktorý bol mŕtvy, a takmer okamžite ho Ježiš vzkriesil. Nedávno v Londýne som sa modlil za ženu, ktorá mala kvôli mŕtvici od troch rokov paralyzovanú celú pravú stranu tela. Následkom mŕtvice a paralyzácie bola jej pravá noha úplne vykrútená a oveľa kratšia ako ľavá noha. Po modlitbe nielenže úplne zmizla paralyzácia, ale dokonca jej pravá noha dorástla do takej istej veľkosti ako ľavá, a to pred jej vlastnými očami. Uzdravenia a stvoriteľské zázraky sú veľmi bežné. Videli sme uzdravenú každú časť tela: slepé oči začali vidieť, chromé nohy začali chodiť, hluché uši začali počuť a mnoho iných. Tieto uzdravenia očakávame na každom zhromaždení. Ale najväčším zázrakom je nepochybne zázrak spasenia. Keď človek, ktorý je mŕtvy vo svojich hriechoch, je vzkriesený do novoty života skrze Ježiša Krista, to je ten najväčší zázrak zo všetkých. Od roku 2000 sme videli takmer 60 miliónov takýchto zázrakov spasenia.

Ako je do služby zapojená vaša rodina?

Moja manželka je doma a vychováva naše tri úžasné deti (Elijah, Gloria a London, pozn. prekl.). Láska a podpora, ktorú mi dáva, je nenahraditeľnou časťou mojej služby; naše úlohy sú odlišné, ale spolu pracujeme na jednotnom cieli: „Vyprázdniť peklo a zaplniť nebo.“

Čo si myslíte o súčasnom stave kresťanstva v USA?

Kresťanstvo je také isté, aké bolo vždy. Sú tu kresťania, ktorí sa tak iba nazývajú, a potom je tu ostatok naozaj znovuzrodených kresťanov. Sú tu tí, čo si evanjelium zriedili, a ostatok tých, ktorí nerobia žiadne kompromisy. Sú tu tí, čo sa stali svetskými, a tí, ktorí sa zachovali bez poškvrny sveta. Amerika je krajinou, ktorá má veľa rozličných prúdov kresťanstva a prakticky v nich môžete nájsť všetko, čo hľadáte, to dobré, zlé i skazené. Ale som presvedčený, že Boh ešte s Amerikou neskončil a ešte stále je v tomto národe mocné hnutie pre Boha, ktoré prečistí národ a požehná svet.

Povedzte nám tri praktické rady pre mladú generáciu služobníkov.

Sú tri oblasti, v ktorých musia byť služobníci ostražití, pretože tieto tri oblasti nepriateľ zvyčajne napáda: peniaze, úspech, sexualita.

Peniaze: Svet sa pozerá na to, ako narábame s financiami, a bude súdiť celú službu, dokonca aj kresťanstvo podľa toho, ako narábame s peniazmi, preto musíme byť opatrní, aby sme v tejto oblasti konali s maximálnou bezúhonnosťou.

Úspech: Len málo vecí je pre služobníka viac nebezpečných než úspech. Je dôležité si pamätať, že nikdy nie ste taký skvelý, ako to všetci tvrdia, a nikdy nie ste ani taký zlý, ako o vás tvrdia – vždy ste niekde medzi. Nedávno som bol s Reinhardom Bonnkem, keď dostal ocenenie počas veľmi výnimočnej slávnosti. Keď mu dali mikrofón, povedal: „Prijímam toto ocenenie v mene toho, ktorý povedal: ‚Bezo mňa nie si schopný urobiť nič.‘“ Vždy si musíme dávať pozor, aby sme sa nestali veľkými vo svojich vlastných očiach, a vždy si pamätajte, že čím väčší ste, tým tvrdšie padáte.

Sexualita: V posledných rokoch sme videli mnoho tragických príkladov v životoch niektorých služobníkov, ktorých služby skončili, rodiny sa rozpadli a ich životy ostali zruinované, a to len preto, lebo padli do sexuálneho hriechu. Tento druh hriechu sa vždy začína postupne, krok za krokom. Začína sa to myšlienkou, ktorá sa hneď nezachytí a nepoddá Kristovi. Práve preto Ježiš povedal, že človek môže cudzoložstvo a smilstvo spáchať už v srdci.

Vo všetkých týchto oblastiach musíme byť triezvo bdelí s vedomím, že diabol obchádza ako revúci lev, ktorý hľadá, koho by zožral (1. Petrova 5,8). Už je tu dlho a zničil ľudí a služby oveľa väčšie, než je naša. Teda ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí, aby nepadol (1. Kor 10,12).

Preklad: Veronika Vozárová
Zdroj: Christian Telegraph, CfaN President Daniel Kolenda: Jesus raised 3-year-old boy from the dead, 12.1.2011Súvisiace články

Byť alebo nebyť vegetariánom?|Logos 7 / 2008 | Veronika Kováčová |Veda a viera
Chci být ve společenství lidí, co tě hledají|Logos 10 / 2017 | Redakcia |Skutočný príbeh
Nie je lepší život ako byť s Ježišom|Logos 7 / 2019 | Redakcia |Skutočný príbeh
Šťastie je voľba|Logos 2 / 2010 | Joel Osteen |Vyučovanie
Ako nám môže byť dobre, aj keď je zle?|Logos 12 / 2022 | Daniel Šobr |Vyučovanie