Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Predstavujeme naše zbory - Bratislava

Kresťanské spoločenstvo Milosť Bratislava

logos-01-2016-bratislava-1.jpg

Kresťanské spoločenstvo (KS) Milosť Bratislava nie je v porovnaní s ostatnými KS novým zborom, no nie je ani zborom s dlhou históriou. Tak ako v prípade každého spoločenstva, jeho vývoj je originálny a špecifický a pri pohľade do minulosti sa dá vnímať istý stupeň zrelosti, ktorý sa mu už podarilo dosiahnuť. Napriek tomu stále hľadá, ako dosiahnuť vyššie a krajšie ciele, ako sú tie, ktoré práve žije.

O jeho začiatkoch vedia najlepšie rozprávať tí, ktorí sa na jeho zrode podieľali alebo tí, ktorí sa skoro pridali do už začatej práce.

Začiatky

Radovan:

„V roku 2003, keď sme s manželkou ukončili vysokoškolské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, dostal som ponuku pracovať v audítorskej firme sídliacej v Bratislave. Po tejto práci som z nejakého dôvodu túžil už od strednej školy. S manželkou sme sa modlili a rozmýšľali, či túto ponuku zobrať a presťahovať sa z Martina, alebo nie. S pastorom Adriánom Šestákom a jeho manželkou Zuzkou sme sa stretli a chceli sme sa poradiť o našich plánoch. Spomenuli sme, že nie sme si istí, či je tam cirkev, ktorá by spĺňala naše očakávania. Pastor Adrián povedal, že už dlhší čas so seniorom pastorom Jaroslavom Křížom uvažovali o začatí práce v Bratislave a toto sa zdá ako ideálny čas. Veľmi sme sa tomu potešili, lebo bolo zrejmé, že naše sťahovanie do Bratislavy z Martina nebude len o práci v audítorskej firme, ale aj o práci na rozširovaní Božieho diela v našom hlavnom meste. V októbri 2003 sme sa začali stretávať v Petržalke na Alfa kurzoch. Pozývali sme našich kamarátov, spolužiakov či spolubývajúcich na internáte. Postupne začali chodiť aj tí, ktorí sa predtým presťahovali do Bratislavy za prácou alebo štúdiom. Svedkom týchto začiatkov bol aj senior pastor Jaroslav Kříž – isto si na svoju kázeň pamätá, lebo len málokedy sa totiž stáva, že kázeň je prerušená hlukom a krikom ľudí (vo vedľajšej miestnosti bol bar a akurát hrala naša hokejová reprezentácia zápas). V roku 2004 sa stretnutia presunuli do Domu kultúry Ružinov, kde už začali bývať štandardné zhromaždenia, modlitby a postupne aj iné evanjelizačné stretnutia. V Ružinove sme vystriedali viacero miestností a videli sme, ako Boh pridáva ľudí každý deň. Začiatky boli fantastické. Každý, kto sa pridal, priniesol novú šťavu a rástol v Pánovi obrovskou rýchlosťou. Boli sme veľmi flexibilní, inovatívni a túžiaci po raste v každej oblasti. Pravidelne sa premietali rôzne evanjelizačné filmy a v tom čase sme videli obrovský záujem o tento typ evanjelizácie – či už na internátoch alebo v domoch kultúry. V lete sa robili veľké kampane na námestí SNP alebo na nábreží Dunaja. Bolo to veľmi vzrušujúce obdobie, kedy sa nehľadali problémy, ale riešenia, nepozerali sme sa na obmedzenia, ale hľadeli sme na obrovský potenciál, ktorý bol pred nami. Vedeli sme, že Bratislava ako hlavné mesto potrebuje zdravé biblické učenie, živé chvály a ľudí, ktorí vedia mať vplyv na okolie a ktorých vie Boh použiť.“

Práve toto „zdravé biblické učenie“, Duchom naplnení a vedení kresťania, ako aj pomazané chvály priťahovali nielen neveriacich, ale aj veriacich, ktorí túžili po niečom hlbšom...

logos-01-2016-bratislava-2.jpg

Mária:

„Do skupiny KS Milosť som začala chodiť v roku 2004. Toto obdobie bolo pre mňa veľmi ťažké a pýtala som od Pána riešenie ako ďalej. Okrem svojho zboru, kam som chodila už predtým, som rok navštevovala aj stretnutia, ktoré viedol pastor Adrián. S dcérou sme vnímali, že chvály neboli v tom čase na takej úrovni ako v zboroch, ktoré sme poznali, ale bol tam prítomný Svätý Duch. Pastorove kázne boli pre mňa úplne prevratné, sypal pravdy Božieho slova jednu za druhou a nestíhala som písať všetko, čo hovoril. Kúpila som si skoro všetku literatúru, ktorú v Milosti predávali a čítala a čítala... Ďalšie, čo ma veľmi prekvapovalo, bolo, že ostatní bratia a sestry, ktorí do skupiny patrili, vedeli, aké je riešenie mojich vzťahových či iných mojich problémov, pričom ja sama som dovtedy mnohému nerozumela a nevedela som si rady. Hoci som navštívila a poznala všetky zbory v Bratislave, po roku navštevovania tejto skupiny a horlivých prosieb o vedenie od Pána som sa rozhodla stať členkou KS Milosť a tento rok je to už 12 rokov, čo sem patrím. Vďaka pomazaniu, ktoré v zbore je a vedeniu Svätým Duchom, sa mnohé vo mne, ale aj v mojom živote zmenilo, za čo som veľmi vďačná a som šťastná, že ma sem Pán priviedol. Vidím tiež, že viem pomôcť známym v rôznych situáciách, tak ako bratia a sestry vedeli pomôcť mne, keď som vtedy ešte len do skupiny KS Milosť začala chodiť. Keď sme prišli do zboru, bolo nás zopár ľudí a za tých niekoľko rokov sa zbor veľmi rozšíril.“

Pozitívnou zmenou pre KS bolo v roku 2011 získanie priestorov na trvalý prenájom na Záhradníckej ulici, čo umožnilo organizovať modlitby, či rôzne stretnutia častejšie a bez časovej náročnosti kvôli potrebe prenášať aparatúru. Nový vietor do plachiet nás ako cirkev posunul nielen o ulicu ďalej, ale priniesol viac kreativity, viac možností, viac slobody v realizácii a, samozrejme, rast. Po krátkom čase prišlo rozhodnutie využívať celú plochu sály, nielen jej menšiu časť, čo prinieslo želaný výsledok a zbor opäť podrástol. Rast sa prejavil aj na chváliacej skupine po stránke kvantitatívnej, ako aj kvalitatívnej a toto je možné vnímať stále.

logos-01-2016-bratislava-3.jpg

Súčasnosť

Začiatkom roka 2015 nastala zmena. Cirkev musela hľadať nový prenájom, no nepodarilo sa udržať rovnaký štandard. Jediné vhodné priestory v tom čase boli na periférii mesta, kde nezískala trvalý prenájom a dostupnosť je z ostatných častí mesta časovo a logisticky náročná. Odrazilo sa to v účasti na bohoslužbách, keďže niektorí veriaci prichádzajú nepravidelne. Spoločné modlitby prebiehali len časť roka v náhradných priestoroch, napokon boli pozastavené. To motivovalo jednotlivcov k organizovaniu modlitieb v malých skupinkách. Pastor tiež veriacich vyzval k osobným domácim modlitbám vo večerných hodinách medzi siedmou a deviatou hodinou. Začali sme organizovať harvesty a Alfa kurzy, ktoré majú pozitívne výsledky a sú veľkým povzbudením. Krátkodobým praktickým cieľom je nájsť lepšie priestory bližšie k centru, ale prioritou je získať vlastný pozemok a budovu. Máme dobré očakávanie na nadchádzajúce obdobie, tešíme sa na to, čo pre nás Pán má, pričom vieme, že nemožno prestať pracovať na Pánovej vinici. Už niekoľko mesiacov prebiehajú reťazové pôsty, ktoré prinášajú svoje ovocie už teraz, avšak okrem prvých dozretých klasov očakávame veľkú žatvu.

Juraj – vedúci chvál

„Čo sa týka chvál bratislavského zboru, uvediem vývoj za posledných päť rokov, počas ktorých som sa intenzívne podieľal na tejto službe spolu s ostatnými chváličmi. Služba chvál prešla viacerými zmenami a skúškami, ktoré viem, že spôsobili to, že teraz je silnejšia, stabilnejšia a prináša väčšiu radosť nielen zboru, ale aj samotným chváličom. Medzi tieto skúšky patrili odchody a príchody chváličov, sťahovanie zboru do iných priestorov (toto sa udialo dvakrát), neustále rozkladanie a skladanie aparatúry (čo prebieha aj v súčasnosti), príchod detí do životov chváličov, rutinný spôsob služby atď. Nemyslím si, že by sme prechádzali niečím neštandardným, ale viem, že tieto udalosti vyprofilovali chváliacu skupinu, ktorá teraz „kráča“ lepšie ako predtým.

logos-01-2016-bratislava-4.jpgDôležitým okamihom v našej službe bol začiatok spolupráce s bubeníkom budapeštianskeho Zboru viery, Pasqualom Barilom „Pacim“, ktorý priniesol nielen dlhoročné hudobné a praktické skúsenosti, ale zároveň aj duchovné poznanie o chválach, ktoré vo veľkej miere pochádza z poz­nania a vyučovania manželky pastora zboru v Budapešti a rektorky Szent Pál Akadémie, Judit Némethovej. Toto v značnej miere zmenilo naše videnie o chválach. Zároveň každá takáto návšteva Paciho prináša novú chuť do služby a život, ktorý pramení z jeho temperamentu a životnej energie. Naším hlavným cieľom je, aby služba chvál pracovala v jednote s autoritou pastora, v kooperácii s ostatnými zbormi a čo je najdôležitejšie, aby sme na každej bohoslužbe pritiahli Božiu pozornosť, vniesli ľudí do Jeho prítomnosti tak, aby Boh zmenil ľudské srdcia.“

Paciho služba v Bratislave je akoby nadstavba toho, čo začali budovať bratia chváliči a iní služobníci z existujúcich zborov, ktorí pravidelne dochádzali do Bratislavy, aby budovali toto dielo. Patrí im za to veľká vďaka, vážime si ich čas, energiu, chuť, silu a financie vynaložené na prácu na len zdanlivo cudzom poli, keďže v Kristovi je všetko jedno.

Naše veľké poďakovanie patrí aj pastorovi Adriá­novi a jeho manželke Zuzke za ich rozhodnutie začať tu prácu, za ich obetavosť, čas, energiu, modlitby a službu nám ako celku, aj ako jednotlivcom. Ďakujeme senior pastorovi Jaroslavovi Křížovi a jeho manželke Anke za ich službu, podporu a vedenie, ako aj všetkým služobníkom a kazateľom, ktorí merajú cestu do Bratislavy, aby sme mohli byť pravidelne sýtení Božím slovom a rásť v poznaní Boha.

Loďka KS Milosť, ktorá začala svoju smelú plavbu v dovtedy neznámych vodách len s pár ľuďmi na palube, je už loďou v bratislavskom prístave. To ale nestačí. Jej cieľom je dorásť do veľkých rozmerov nádhernej jagavo bielej jachty s príznačným menom „La Novia“ (Nevesta). Narásť však môže len s novými pasažiermi, po ktorých tak túži, a ktorých verí, že získa skôr, ako navždy zdvihne kotvy.Súvisiace články

Predstavujeme naše zbory - Praha|Logos 10 / 2015 | Redakcia |Predstavujeme
Predstavujeme naše zbory|Logos 3 / 2015 | Redakcia |Zo života cirkvi
Predstavujeme naše zbory|Logos 2 / 2015 | Redakcia |Predstavujeme
Predstavujeme naše zbory - Košice|Logos 9 / 2015 | Mário Ovčar|Predstavujeme
Predstavujeme naše zbory - Ostrava|Logos 6 / 2015 | Veronika Bordovská|Predstavujeme