Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Rok evangelisty

bonnke-opt.jpeg

Koncem loňského roku rozeslal světoznámý evangelista Reinhard Bonnke svým podporovatelům děkovný e-mail, ve kterém hodnotí uplynulý rok z pohledu své organizace Kristus pro všechny národy (CfaN).

Rok 2008 byl z hlediska zaznamenaných rozhodnutí pro Krista tím nejúspěšnějším od roku 2003. Skrze službu CfaN přijalo Krista 5 015 095 lidí. Toto číslo představuje počet téměř 10 spasených na každou minutu každé hodiny celého uplynulého roku. Pojďme se společně podívat na to, jak vypadal uplynulý rok Reinharda Bonnkeho. Následuje přehled všech jeho kampaní v roce 2008.

Yola, Nigérie

6. - 10. února 2008

Již během přistání na letišti vítaly Bonnkeho nadšené zástupy, které mu ve tmě mávaly malými baterkami. Když Bonnke procházel davem do letištní budovy, každý se ho chtěl dotknout. Lidé mu dokonce roztrhli bundu a musela zasáhnout policie.

Následujícího dne absolvoval Bonnke zdvořilostní telefonické rozhovory s guvernérem státu Adamawa a také s místním tradičním panovníkem, Jeho královskou výsostí Dr. Aliyo Mustafou, který, i když je sám muslimem, Bonnkeho srdečně přivítal. Zástupce guvernéra přislíbil svou účast na shromážděních.

Všechna shromáždění kampaně byla velmi mocná. Došlo k tisícům uzdravení. Jedna žena, která byla 3 roky úplně ochrnutá, tancovala po svém uzdravení radostí na pódiu. Člověk, který byl 40 let slepý, přijal od Pána nazpět svůj zrak.

Během 5 dní evangelizační kampaně v Yola reagovalo 1 469 800 lidí na volání k přijetí Spasitele, z nichž 1 403 640 odevzdalo vyplněnou kartu rozhodnutí. Bonnke poznamenal, že už viděl větší zástupy než ty v Yole, tuto kampaň však hodnotil jako jednu z nejlepších. Poznamenal: „Měl jsem pocit, jako kdyby se nad prostranstvím vznášelo mocné tornádo Ducha Svatého, které svým chobotem vysávalo choroby a nečistotu z lidí. Boží sláva byla tak blízko.“

Awka, Nigérie

5. - 9. března 2008

Vládci tohoto regionu (nigerijský stát Anambra) přijali Bonnkeho doslova s otevřenou náručí. Guvernér i panovník se zúčastnili zahajovacího shromáždění kampaně. Celá oblast byla naplněna nadšením a očekáváním. Opět se i zde dělo množství zázraků. Dvanáctileté děvče, které nikdy nebylo schopno chodit a které na shromáždění přivezla jeho matka, bylo zázračně uzdraveno a všem své uzdravení předvedlo, když se bez pomoci prošlo po pódiu. Bonnke poznamenal, že evangelium je pravda a ne pouhá stoletá teologická teorie. I když byly závěrečné dny kampaně poznamenány nepřízní počasí v podobě průtrží mračen a bouřek, byly početné zástupy ochotné stát na prostranství, přes které se proudem valila voda a poslouchat zvěst evangelia.

Kochi, Indie

9. - 13. dubna 2008

V tomto indickém městě proběhlo další z letošních Bonnkeho evangelizačních tažení. Jeho náplň byla tradiční: Konference ohně pro vedoucí a velká evangelizační shromáždění. Podobně jako na posledním tažení v Africe se i zde projevila nepřízeň počasí. Shromažďovací plocha se proměnila v bažinu, ale ani to neodradilo množství lidí, hledajících spasení – záchranu své duše, od účasti. Výsledkem kampaně bylo 100 000 zaregistrovaných rozhodnutí pro Krista a množství uzdravení, mezi kterými je i 25-letá žena, která byla od narození hluchoněmá a zažila zde slavné uzdravení.

Hong Kong, Konference Ohně

6. - 7. června 2008

Ještě nikdy se neshromáždilo tolik pastorů z čínského vnitrozemí, jako tomu bylo na této akci. Konferenční centrum v Hong Kongu doslova praskalo ve švech. Bonnke byl v úžasu nad nadšením těchto lidí a jejich hladem po Slově a po Božím ohni. Řekl: „Je to stejné jako by Bůh otevřel novou kapitolu. Čína bude požehnána Boží láskou tak, jako nikdy předtím.“ Bonnke položil ruce na všech 5 000 delegátů konference a modlil se za ně. Sloužil také na shromáždění v EXPO Convention Center na novém hongkongském letišti, kam přišlo 15 000 lidí.

Kafanchan, Nigérie

20. - 24. srpna 2008

I na tomto místě se dostalo Bonnkeho týmu skvělého přivítání. Ulice byly plné lidí, kteří křičeli: „Vítejte ve jménu Ježíše.“ Přivítání se osobně zúčastnil guvernér státu a také Jeho královská výsost – král státu Jižní Kaduna. Ubezpečili všechny, že bude dobře postaráno o to, aby kampaň byla bezpečná a pokojná. O pořádek se staralo množství dobře vyzbrojených policistů. Na Konferenci ohně se zaregistrovalo 20 000 delegátů a během mocných evangelizačních shromáždění přijalo Ježíše Krista jako Pána a Spasitele 738 615 lidí.

Nsukka, Nigérie

8. - 12. října 2008

Král země Nsukka přijal Bonnkeho s velkými poctami a oblékl ho do královského roucha. Světská média žádala Bonnkeho o interview. První shromáždění se konalo na půdě university, navštívilo ho okolo 125 000 lidí, na které okamžitě sestoupila Boží moc. Veliký zástup přijal spasení a dělo se množství zázraků. Druhý večer přišlo už 280 000 lidí. Na shromáždění se stalo něco vskutku nevídaného. Paní Regina Attah přišla se svými třemi dětmi, které byly všechny slepé. Bonnke se modlil za to, aby se slepé oči otevřely a všichni tři sourozenci začali dokonale vidět. Reinhard Bonnke se vyjádřil, že něco takového během své služby ještě nezažil. Zástup lidí, zúčastněných na kampani se každý večer zvětšoval. Na závěrečném shromáždění jich bylo 425 000. Celkem se kampaně zúčastnilo 1 500 000 lidí.

Ikot Ekpene, Nigérie

5. - 9. listopadu 2008

Bonnkeho tým přivítala celá vláda nigerijského státu Akwa Ibom. Guvernér Bonnkemu řekl: „Reverende Bonnke, na tento týden Vám odevzdávám náš stát. Dělejte to, co Vám Bůh řekl. Děkujeme Bohu, že jste přijel a vítáme Vás.“ Ulice byly plné lidí, kteří se radovali a chválili Pána.

I v Ikot Ekpene bylo tažení úspěšné. Zástup 125 000 lidí na prvním shromáždění se rozrostl na 400 000 těch, kteří přišli na poslední, páté, shromáždění. Bůh byl mocně přítomen a zástupy zažily skutečný křest Duchem Svatým a ohněm.

Okitipupa, Nigérie

3. - 7. prosince 2008

Také v tomto nigerijském městě lidé s velkým hladem a s otevřeným srdcem naslouchali kázání evangelia. Zástupy proudící na shromáždění způsobili dopravní kolaps a zdálo se, že celé město chce slyšet poselství o Ježíši Kristu. Lidé naslouchali velmi pozorně a s nadšením na Slovo reagovali. Poselství o Zacheovi zasáhlo množství lidí, kteří se rozhodli vrátit věci, které jim nepatřily, jejich pravým majitelům. Na konferenci ohně přijalo zmocnění do služby na 25 000 delegátů. Tisíce spasených a vysvobozených byly svědectvím o veliké Boží lásce a moci.

Zdroj: www.cfan.orgSúvisiace články

Rok 2009|Logos 1 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Rok 2022|Logos 1 / 2022 | Jaroslav Kříž |Téma
Aký bude rok 2007|Logos 1 / 2007 | Jaroslav Kříž |Aktuálne
Šťastný nový rok prajem!|Logos 1 / 2019 | Jaroslav Kříž |Téma
Konferencia s Henrym Hinnom|Logos 2 / 2020 | Martina Šafaříková|Zo života cirkvi