Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Rozhovor s Marcinom Podzorskim

Letargia končí, priprav sa, prichádza prebudenie!

Nie je to tak dávno, čo mali niektoré zbory Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska možnosť prvýkrát hosťovať kazateľa z Poľska, Jaceka Slabého, jedného z vedúcich zboru s názvom Kresťanská reformovaná cirkev „Ježiš je Pán“ vo Varšave. Viac o práci charizmatických cirkví v Poľsku, nové posolstvo evanjelia a odkaz o prebudení nám počas posledných februárových dní priniesol aj senior pastor tejto cirkvi Marcin Podzorski.

Sme radi, že po nedávnej návšteve Jaceka Slabého ste aj vy, ako senior pastor prijali pozvanie kázať v našich zboroch. Mohli by ste nám povedať niečo o sebe?

V prvom rade som veľmi vďačný, že ma pastor Kříž s manželkou pozvali a dovolili mi kázať Slovo Božie v niekoľkých zboroch po Slovensku a podeliť sa s tým, čo Boh robí v Poľsku. Je dobré vedieť, že nie sme sami, ale v každom štáte sú ľudia, ktorí dvíhajú ruky k nebu, ktorí milujú Boha a ktorí nadovšetko chcú prebudenie. Pán spája ľudí cez svojho Ducha a ukazuje, že nie sme malá skupina. Som rád, že môžem ísť aj do inej krajiny, spoznať ľudí, ich kultúru, získať iný pohľad na vec.

Takže, volám sa Marcin Podzorski, pochádzam z Poľska a mám 35 rokov. Som ženatý a spolu s manželkou Uršulou máme dve deti. Bývame vo Varšave, tam aj slúžim ako starší pastor v Kresťanskej cirkvi reformovanej. Okrem toho tiež pracujem ako právnik a daňový poradca a vediem svoju vlastnú právnickú firmu.

A Pán buduje svoju cirkev ako nástroj k explózii, ktorú chystá.

Vieme už, že vaša cirkev nepatrí k žiadnej denominácii, je to slobodná cirkev. Poviete nám o nej viac?

Áno, naša cirkev vznikla v roku 2003, je to nezávislá protestantská cirkev a nefungujeme pod žiadnou denomináciou. Pôsobíme vo Varšave, no prijali sme od Pána posolstvo šíriť evanjelium po celom Poľsku, takže aktívne začíname pracovať aj v iných regiónoch. Ustanovujeme svoje skupinky a cirkvi, aktuálne pôsobíme v štyroch mestách Poľska. Cirkev má svoju štruktúru, máme viac pastorov a každý z nich je zodpovedný za danú službu.

Svoju činnosť sa snažíte neustále rozvíjať a pôsobíte v rôznych oblastiach. Vašu prácu nám dosť podrobne opísal brat Jacek. Avšak z vášho rozprávania a taktiež z posolstva, ktoré ste priniesli niekoľkým našim zborom, je veľmi cítiť vaše obrovské nadšenie pre prebudenie...

Áno, pozeráme na veľký oheň prebudenia na iných kontinentoch a našou víziou je, aby prišiel oheň Božieho pôsobenia aj k nám a aby Poľsko, ako aj celá Európa boli objaté prebudením.

Čo je podľa vás kľúčové pre prebudenie?

Najdôležitejšie je, aby sme boli pripravení. Pán chce, aby Jeho cirkev bola pripravená, aby Jeho cirkev dôkladne vedela a rozumela, čo Boh chce urobiť, aby Jeho cirkev nebola slepá alebo poviazaná. Cirkev musí byť v moci a sile Božej! Je to nástroj, cez ktorý Duch Svätý rozširuje Božie kráľovstvo. Boh vidí človeka jednotlivca bez cirkvi ako neefektívneho, chce hromadiť ľudí, aby ich pripravil, pomazal a poslal. Chce sa dotknúť Slovenska, Poľska, Európy..., ale chce mať v nás partnera, ty i ja, každý z nás môže byť užitočný. Cirkev, ako aj jednotlivec, musí rozumieť, čo chce Boh urobiť. A Pán buduje a modeluje svoju cirkev, aby si ju pripravil ako nástroj k explózii, ktorú chystá. Nestačí, ak má cirkev dobré posolstvo alebo sa v nej ľudia cítia dobre, ale musí byť spojená s nebom, musí počuť, čo hovorí Boh, vidieť tak, ako vidí Boh. Duch moci sa už vo veľkej miere spája so zemou, moc Božia pomazáva a Pán používa svoju cirkev. Veríme, že prichádza prebudenie. Rád by som tiež podotkol, že nám Boh ukazuje, že kľúčom je priblížiť sa k mladým ľuďom, čo sa stáva našou stratégiou. Táto činnosť je rozsiahlejšia, je to väčší projekt.

Pred niekoľkými mesiacmi mi dal Pán víziu. Videl som pole plné obilia a vietor ovieval to obilie. Tým poľom bolo Poľsko, pripravené na žatvu. Bol to Boží pohľad na Poľsko ako na krajinu nie plnú démonov alebo problémov, ale krajinu plnú obilia. Verím, že taký istý pohľad má Pán aj na Slovensko – ako na krajinu žatvy, krajinu, ktorou chce zatriasť. Prajem vám, aby vás Boh naplnil svojou mocou, lebo kde je moc, tam je aj vplyv. Majte mocný vplyv na atmosféru každého mesta, kde vás Boh ustanovil!

Máte za sebou tretí večer kázania na Slovensku. Ako sa vám u nás kázalo, vidíte nejaké rozdiely medzi cirkvami na Slovensku a v Poľsku?

Kázalo sa mi veľmi dobre. Veľmi si cením vaše chvály a celkovo si cením prácu vo všetkých zboroch. Som dojatý z práce, ktorú robíte ako celé spoločenstvo Milosť. Hovorím to absolútne úprimne a skutočne som dojatý z evanjelizačného zápalu, ktorý vidím. Je úžasné, ako rozširujete evanjelium Ježiša Krista a vašou prácou je dotknutých toľko miest! V Poľsku je to nevídané, takže v tejto oblasti môžete byť príkladom pre Poliakov a určite nás predbiehate.

Je však niečo, v čom ste vo výhode práve vy a je to skutočnosť, že ste registrovaná cirkev, čo vám otvára dvere k veľkým možnostiam, napríklad, verejne zasahovať ľudí vo svete prostredníctvom internetového rádia, voľne dostupného časopisu…

To je pravda. U nás je sloboda vďaka registrácii. Ale cirkvi v Poľsku akoby neboli v ohni pre Ježiša, je málo takých cirkví, ktoré sa chcú zaregistrovať. Vieme o vašom probléme s registráciou, ale veríme, že keď zostanete verní a vytrvalí, otvoria sa vám v konečnom dôsledku dvere...

V to veríme aj my! Ďakujeme za rozhovor a prajeme, aby sa Boh oslávil na vašej práci a aby napĺňal vaše zbory množstvom mocne dotknutých sŕdc pre Ježiša...
Súvisiace články

Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Z histórie
Rozhovor s Pasqualom Barilom|Logos 2 / 2010 | Redakcia |Aktuálne
Ian McCormack opäť na Slovensku|Logos 12 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž
Kresťanstvo v USA a na Slovensku|Logos 4 / 2008 | Radovan Kapusta |Reportáž
Ian McCORMACK na Slovensku|Logos 8 / 2008 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi