Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Seminár chvál v Banskej Bystrici

logos-05-2016-seminar-chval.jpg

V sobotu (14.5.2016) sme odštartovali 1. ročník seminárov o chválach. Zúčastnili sa ho chváliči zo Slovenska i Čiech. Mali sme spolu veľmi dobrý čas, kedy sme sa navzájom zdieľali, vymieňali si skúsenosti a odovzdávali vedomosti nazbierané počas dlhých rokov v službe chvál. Seminár si kládol za cieľ poukázať na chyby, ktoré kapely robia počas hrania, ale aj názorne ukázať použitie moderných technológií v praxi.

Seminár teda prebehol v dvoch častiach. V doobedňajšej časti sme hovorili o hudbe ako takej, spomenuli sme niektoré zaujímavé vlastnosti sluchu a rozoberali sme  fungovanie kapely – určité princípy, zákonitosti a väzby v kapele.

Nasýtení vedomosťami a pizzou sme po obedňajšej prestávke pristúpili k hudobným nástrojom a teoretické poznatky z úvodu seminára sme začali uvádzať do praxe. Rozdelili sme sa do viacerých miestností po jednotlivých nástrojoch a z budovy Kresťanského spoločenstva sa začali šíriť zvuky ako z hudobnej školy. Pôvodne mala táto druhá časť trvať do 14:00 hod. no ešte o 18:00 hod. sa z dvoch miestností šíril jasne prenikavý zvuk hudobných nástrojov. Na základe veľmi pozitívnych ohlasov od zúčastnených, si kladieme za povinnosť zorganizovať v budúcnosti ďalšie podobné semináre. Veríme, že úroveň a pomazanie chvál na Slovensku a v Čechách porastie. Nech je Boh oslávený a vyvýšený medzi nami!

OrganizátoriSúvisiace články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2015 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2012 | Daniel Šobr |Reportáž
Denis Lacho v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2016 | Yasmin Muchová|Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdalėna Mináriková|Zo života cirkvi