Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Septembrová konferencia

Bola iná, bola osviežujúca, bola inšpirujúca, bola v Banskej Bystrici a bola jednodňová, taká bola septembrová Kresťanská konferencia!

logos-10-2016-konferencia-1.jpg

Zišli sme sa 24. septembra na Štiavničkách na dvoch zhromaždeniach, každé z nich bolo iné a obidve priniesli silné posolstvo. Ranným zhromaždením rezonovala téma posvätenia. Keďže žijeme v poslednej fáze dejín Cirkvi a veríme tomu, že Pán sa skoro vráti, vnímame, že v súčasnej Cirkvi je silno prítomná realita „Lao­dicejskej cirkvi“, posledného zo zborov, o ktorých hovorí 2. a 3. kapitola knihy Zjavenie sv. Jána.

Pán stojí pri dverách a Laodicejská cirkev je vlažná, myslí si o sebe, že je bohatá a nič nepotrebuje. Pán však hovorí, že pravda je iná a táto cirkev je duchovne „biedna, úbohá, chudobná, slepá a nahá“ (Zj 3,17). Dôrazne nás povzbudzuje, aby sme si od Neho kúpili „zlato, prepálené ohňom“, ktoré predstavuje vieru. Tiež by sme si mali kúpiť „biele rúcho“, ktoré predstavuje posvätenie a spravodlivé skutky veriacich, a „masť na pomazanie očí“, ktorou je zjavenie a pomazanie Ducha Svätého. Cirkev sa musí navrátiť k jednoznačnej oddanosti Božiemu slovu. V biblickom kresťanstve nie je žiadne miesto pre sekulárny humanizmus. Všetci potrebujeme, aby sa naše srdcia opäť rozhoreli pre radikálne nasledovanie Ježiša a Jeho slov. Ježiš hovorí Laodicejskej cirkvi, aby sa rozhorlila a urobila pokánie (Zj 3,19).

Po obedňajšej prestávke, počas ktorej už tradične prebiehali krsty, bolo večerné zhromaždenie, ktorému dominovali myšlienky o evanjelizácii v moci Ducha Svätého ako o hlavnej úlohe súčasnej Cirkvi. Bez vystrojenia mocou Ducha Svätého nedosiahneme cieľ získavania duší pre Krista. Letničná skúsenosť ide ruka v ruke s prebudením a kázaním evanjelia v autorite a moci Božej. K tomu sme boli povzbudení a toto ideme praktizovať vo svojich zboroch.

Záznam z konferenčných bohoslužieb nájdete ako vždy na milost.tv alebo na kanáli YouTube Kresťanského spoločenstva Milosť.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Veľkonočná konferencia|Logos 5 / 2009 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Júnová konferencia|Logos 8 / 2017 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Decembrová konferencia|Logos 12 / 2011 | Alena Filipková |Zo života cirkvi