Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Šesť zákonov pre celoživotný rast služobníka

Po tretíkrát sme mali možnosť privítať v našich zboroch pastora Dr. Billa Moora a jeho manželku Anne z texaského zboru Livingway Family Church.

6-zakonov-1.jpgSpomínajúc na ich predchádzajúce návštevy, v zboroch stúplo radostné očakávanie. Radosť z ich návštevy však bola vzájomná. Podľa ich vlastných slov sa im na Slovensku tak zapáčilo, že uvažujú o kúpe domu...

Hneď deň po prílete na Slovensko prišli Moorovci slúžiť do Bratislavy a Martina, potom sa už ich cesty rozdelili, pretože tento raz dostala príležitosť kázať a povzbudiť veriacich aj Dr. Anne. Navštívila zbory v Liptovskom Mikuláši, Košiciach a v Žiari nad Hronom. Pastor Bill zatiaľ slúžil v zboroch v Poprade, Zvolene, Žiline a na záver v Banskej Bystrici. Kázne mali viac vyučovací tón, ale niesli v sebe poriadnu dávku nadšenia a povzbudenia, pomazanie sa prejavilo na kázanom slove aj na modlitbách. Na oboch manželoch bol zjavný postoj služobníka; prišli, aby slúžili, nie aby bolo slúžené im. V tomto duchu sa niesol aj ich odkaz pre veriacich – cirkev je povolaná k tomu, aby slúžila strateným, nie aby sa stala spoločenským klubom.

Podobným smerom sa uberal aj rozhovor, ktorý sme mali možnosť urobiť s pastorom Moorom a v ktorom sa zameral na tému „Ako si udržať dlhotrvajúci rast a napredovanie v službe Bohu.“

Keďže Dr. Bill Moore je skúsený služobník, úspešný pastor niekoľko tisícového zboru, rozhodli sme sa ho opýtať, aké sú podľa neho kľúčové princípy mocnej a dlhotrvajúcej služby a ako môže človek ako služobník neustále napredovať.

Oceňujem túto možnosť zdieľať sa s vašimi čitateľmi. V poslednom čase pracujem na vyučovaní, ktoré som nazval „Šesť zákonov pre celoživotný rast“. Zákon je niečo, čo funguje neustále. Nech tí, ktorí si myslia, že žiadne zákony nepotrebujú, skúsia vyjsť na štvrté poschodie a skočiť dole. Hneď zistia, že gravitačný zákon funguje.

Pokiaľ ide o službu a jej úspešnosť, nie je to vecou náhody. Je to výsledkom toho, že pravidelne, každý deň nasledujeme a uplatňujeme tieto zákony v našom živote – toto nám prinesie konzistentný rast, konzistentný úspech.

Čitateľom by som chcel ponúknuť krátky náhľad na týchto šesť zákonov. Nech sú pre vás ako zrkadlo – tak, ako keď sa ráno pozriete do zrkadla a vidíte, či je vaša kravata, košeľa alebo vlasy v poriadku, tak sa môžete stále spätne vracať aj k týmto šiestim zákonom.

1 Nech je tvoja budúcnosť vždy väčšia ako tvoja minulosť

Nie je možné vrátiť sa späť a začať odznova, ale môžeš začať tam, kde si teraz, a dať tomu lepší koniec. My ako služobníci musíme neustále robiť to, že svoju minulosť necháme za sebou a zameriame sa na budúcnosť, ktorú má pre nás Boh. Nedovoľ nejakej udalosti, aby ťa zastavila. Nedovoľ zraneniu, aby ťa zastavilo. A nedovoľ ani nejakej neúspešnej akcii, aby ťa zastavila.

Mnohí ľudia nedokážu uchopiť budúcnosť, ktorú pre nich Boh má, lebo sa nevedia zbaviť zranení z minulosti. Vedúci služobníci sa však musia zakaždým dostať do stavu, keď sú vo vnútri slobodní. Musia byť otvorení, prístupní a prispôsobiví zmenám. Myšlienka z Biblie, ktorá sa týka tohto bodu, je v Jeremiášovi 29,11, kde sa hovorí, že Boh nám dáva budúcnosť plnú nádeje. Takže, aj dnes vedz, že je toho viac pred tebou ako za tebou.

2 Vodcovia a služobníci dávajú väčší vklad, ako je ich odmena

Niektorí ľudia, resp. niektorí služobníci majú vedomie nastavené na odmeny. No každý, kto túži po neustálom, pretrvávajúcom úspechu v službe, v tom, čo chceme dosiahnuť pre Boha, si musí uvedomiť, že čím ďalej ide, tým je tá cena, ktorú musí zaplatiť, neustále vyššia.

Takže, tvoj vklad, to, čím prispeješ, musí byť vždy vyšší ako odmena, ktorú očakávaš. Ten deň, kedy začneš rozmýšľať, že toto si zaslúžim alebo na toto mám právo, sa stane dňom, v ktorý mnohí vodcovia a služobníci prestávajú platiť cenu za to, aby dosiahli viac. Nech je tvoja budúcnosť vždy väčšia a dôležitejšia ako tvoja minulosť a tvoj vklad vyšší ako tvoja odmena.

3 Nech je tvoj výkon väčší ako tvoj potlesk

Žiadny pastor, vedúci, služobník Ježiša Krista by nemal svoj život organizovať okolo chvál, ktorých sa mu dostáva. V Amerike hovoríme, že treba byť ochotný zahrať predstavenie i pre obecenstvo s jedným človekom. Nie je to o tom, ako očaríš ľudí a aký potlesk dostaneš, akú chválu, ale o tom či si sa páčil Pánovi.

Veľmi sa mi zapáčil jeden príbeh o mechovom organe. Odohral sa asi tak v 16. či v 17. storočí, keď ľudia raz prišli na predstavenie, kde si mohli vypočuť hru na tento organ. Zvyčajne tam bol nejaký chlapec, ktorý ťahal mechy organu, aby bolo možné naň hrať. Jedného dňa bola koncertná sála plná ľudí a hra na organe zožala veľký potlesk. Ten chlapec, ktorý ťahal mechy, povedal organistovi: „No, dnes sme mali skvelý koncert!“ A organista mu na to povedal: „Čo to vravíš?! Ty si neurobil nič, to ja som mal skvelý koncert!“ A tak na ďalší večer, keď sa organista chystal zahrať svoju poslednú časť, posledný takt, a chcel zdôrazniť veľkolepý záver skladby, zrazu sa dotkol klávesov a neozval sa žiadny zvuk, nič. Chlapec sa usmial, vyšiel spoza organu a vraví organistovi: „Tak čo, dnes sme nemali až taký dobrý koncert, že?“ Organista si v momente uvedomil, že niekto musí aj organu dodávať vzduch.

My nie sme nič, ak nám Boh nedá vzduch do mechov.

4 Nech je tvoja vďačnosť väčšia ako tvoj úspech

Buď vďačný za ľudí, ktorí ti pomáhajú. Buď radostný, vďačný služobník. Ktosi raz povedal, že nikto sa nemôže stať veľkým, skvelým vodcom, pokiaľ veľa ľudí nebude chcieť, aby takým bol. Takže, vždy buď ochotný priznať, ako ostatní prispeli do tvojho života. Prostriedky sa hrnú tam, kde sú ocenené. Zdroje, prostriedky, no hlavne ľudia nasledujú toho, kto si ich najviac váži.

5 Nech je tvoja spolupráca väčšia ako tvoje osobné postavenie

Mnohým ľuďom sa v službe nakoniec nedarí, lebo sa zamerajú na tituly a pozície. Služba je však o tom, že sa spolu zídeme, zvolíme si spoločný cieľ a ideme jedným smerom. V Amerike hovoríme: „To, že sa zídeme, je začiatok. To, že sme spolu a že spolu vydržíme, je pokrok. Ale keď spolu pracujeme, to je úspech.“ Takže nech je tvoja spolupráca väčšia ako tvoje postavenie.

Veci, ktoré si robil na začiatku svojej služby a ktoré ti prinášali úspech, potrebuješ robiť aj naďalej, aby si mal aj naďalej úspech, resp. aby tvoj úspech pokračoval. V opačnom prípade budeš vodca či služobník bez podstaty, bez obsahu.

6-zakonov-2.jpg

Kedysi dávno bývali na chodníkoch také pouličné váhy, na ktoré sa mohli ľudia len tak postaviť a odvážiť sa. Jedného dňa sa na pokazenú váhu postavil taký veľký, zavalitý chlapík a chcel sa odvážiť. Bolo tam napísané: 45 libier, čo je asi 22 kg. A jeden chlapček sa obrátil k mame a povedal: „Aha, on je dutý!“ My teda nechceme byť dutí služobníci. Nebuď vedúcim, ktorý má iba postavenie, ale buď takým vedúcim, ktorý vie dať dokopy tím a spolupracovať s ním.

6 Nech je tvoj cieľ vždy väčší, dôležitejší ako peniaze

Peniaze bez cieľa, bez zámeru strácajú svoj zmysel. A peniaze ako cieľ sám osebe sú niečo, čo zastavuje rast. Moja manželka tu sedí so mnou, ona by vám mohla rozprávať o tom, ako sme so zborom začínali, čím sme prešli – a nikdy to nebolo o peniazoch. A taký postoj by sme mali mať vždy: že ak my vložíme do služby svoj život, to najlepšie zo seba, potom si peniaze, zdroje, pomocné prostriedky už nejako nájdu cestu k nám. A budú na tej kvalitatívnej úrovni, ktorú sme do práce vložili.

Takže, nech je ten Boží cieľ, ktorý máte pred sebou, vo vašom živote vždy veľký a podstatný. Bude si to vyžadovať zmeny, aj ďalšie úpravy, bude si to vyžadovať iné veci, aj čerstvý postoj k službe, tvorivosť, dennú víziu a aktuálne videnie vecí. Pamätajte si, rutina je často prekážkou inovácie. Nebojte sa prelomiť rutinu alebo tradíciu, aby ste mohli vidieť, ako Boh robí vo vašom živote niečo úžasné a nadprirodzené.

Toto sú zákony celoživotného rastu. Nech je vaša budúcnosť väčšia ako vaša minulosť. Váš vklad nech je vyšší ako vaša odmena. Vaša práca, váš výkon nech je väčší ako váš potlesk; vaša vďačnosť väčšia ako váš úspech; vaša spolupráca väčšia ako vaše postavenie a váš cieľ väčší ako vaše peniaze.

Toto je moja odpoveď na otázku, ako si zachovať dlhotrvajúce napredovanie v službe.

(redakčne upravené)

Dr. Billovi Moorovi srdečne ďakujeme za rozhovor. Sme veľmi vďační jemu i jeho manželke za ich povzbudzujúci odkaz a prajeme im, aby Boh požehnal ich službu v ich domovskom zbore v Brownsville ešte väčším pomazaním, rastom a úspechmi.Súvisiace články

Viera pre vzťahy|Logos 1 / 2011 | Gloria Copeland|Vyučovanie
Večer pre Izrael|Logos 12 / 2011 | Lenka Dunajská|Zo života cirkvi
Vášeň pre ľudí|Logos 2 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Nádej pre Albánsko|Logos 8 / 2014 | Zuzana Mináriková|Reportáž
Duchovný rast podľa apoštola Jána|Logos 2 / 2010 | Daniel Šobr |Vyučovanie