Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Veľkonočná konferencia

konferencia-1-fmt.jpeg

Veľkonočný víkend zaliaty jarným slnkom predstavoval pre členov a priaznivcov KS Milosť ďalšiu príležitosť stretnúť sa na pravidelnej konferencii v športovej hale na Štiavničkách.

Napriek konkurencii v podobe rodinných osláv Veľkej noci sa opäť stretol úctyhodný počet veriacich. Božie dielo na Slovensku aj v Čechách rastie, a tak sme v takmer plnej športovej hale privítali množstvo nových tvárí, bratov a sestier, ktorí boli na takejto konferencii prvýkrát.

Konferencia začala zhromaždením mládeže v piatok večer. Témou tohto stretnutia bolo povzbudenie k hlbšiemu duchovnému životu a k službe. Súčasťou odkazu bolo tiež varovanie pred prázdnou zábavou, ktorá vie zničiť budúcnosť mladého človeka.

Témy, ktoré zazneli na hlavných konferenčných zhromaždeniach, sa vyznačovali tiež vysokou mierou naliehavosti a závažným obsahom. V sobotu ráno kázal pastor Jaroslav Kříž o dôležitosti výchovy druhej generácie. Rozoberal problematiku detí a tínedžerov vyrastajúcich v cirkvi a úlohu rodičov pri ich vedení k Pánovi. Za úspech môžeme považovať až to, keď sa biblické hodnoty zachovajú v troch po sebe nasledujúcich generáciách. Dôležitý je princíp z 2. listu Timoteovi 2,2, v ktorom ide o odovzdávanie viery tým, ktorí sú schopní učiť zasa iných.

Večerné zhromaždenie bolo zhromaždením veľkého občerstvenia a naplnenia Duchom Svätým. Božia prítomnosť bola taká intenzívna, že pritiahla mnohých ľudí k Bohu a na výzvu k obráteniu a odovzdaniu života Kristovi reagovalo množstvo ľudí rôznych generácií. Bola to vskutku radostná udalosť. Súčasťou tohto zhromaždenia bolo i slávnostné ustanovenie nových presbyterov.

V nedeľu ráno, ešte pred zhromaždením, boli krsty. Tridsaťšesť nových bratov a sestier sa rozhodlo potvrdiť svoje odovzdanie sa Pánovi vodným krstom. Pochovali svoj starý život a vykročili do nového života Božích detí. Týmto novým bratom a sestrám spoločne požehnali pastor Jaroslav Kříž a zahraničný hosť konferencie pastor Balázs Szabó.

Náš maďarský hosť, ktorý je pastorom Zboru viery v Šoproni, hovoril vo svojej kázni o duchovnom význame sviatku Veľkej noci. Vyzdvihol duchovný význam obeti veľkonočného baránka, ktorá chránila domy Izraelitov pred Zhubcom. Aj v období Novej zmluvy, kedy platí dokonalá obeť Baránka Božieho, je potrebné, aby boli veraje dverí našich domov potreté Jeho krvou. Táto krv nás vie očistiť a ochrániť pred skazou, ktorá prichádza ako dôsledok našich hriechov. Pastor Balázs Szabó vyzval prítomných k radikálnemu odchodu z Egypta. Tí, ktorých sa toto posolstvo dotklo, reagovali na výzvu k obráteniu a verejne vyjadrili, že potrebujú, aby ich životy boli očistené Baránkovou krvou. Pastor Balázs na záver zhromaždenia položil ruky na pastorov a presbyterov a požehnal im, potom slúžil vkladaním rúk každému, kto túžil po čerstvom Božom dotyku.

Veľkonočná konferencia bola občerstvením a povzbudením pre všetkých zúčastnených. Skvelú atmosféru vytvorili chvály v podaní banskobystrickej skupiny Olivy. Najmä niektoré tradicionály sprítomnili atmosféru dávnych letničných prebudení a pozdvihli srdcia Božieho ľudu. Žijeme v zlomových časoch. Božie kráľovstvo netrpí žiadnym druhom krízy a prebudenecké kresťanstvo v našom regióne neprestajne rastie.

Viac fotografií nájdete v našej fotogalérii.Súvisiace články

Veľkonočná konferencia v Bratislave|Logos 4 / 2012 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Septembrová konferencia|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Júnová konferencia|Logos 8 / 2017 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi