Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Vietnam – Volání o pomoc

Jmenuji se Hua Van Tuong. Sloužím jako kazatel evangelia a pastor společenství Immanuel ve městě Danang ve Vietnamu.

logos-11-12-2016-japonsko-2.jpgNaše společenství se 41 členy se shromažďuje k oslavě Pána ve výše uvedeném městě již od roku 2009. V současné době máme také bohoslužby pro neslyšící, kterých se účastní více než 40 lidí.

Ve snaze vyhovět nařízení #01 vietnamského ministerského předsedy ze 2. dubna 2005 a směrnice Ústředního výboru pro náboženské záležitosti naše společenství opakovaně žádalo o registraci ve snaze získat status oficiálního místa, na kterém se scházejí křesťané. Žádost jsme podávali již několikrát:

  • poprvé 9. června 2010,
  • podruhé 15. února 2012,
  • potřetí 21. května 2012,
  • počtvrté 31. srpna 2012
  • a popáté 13. listopadu 2014.

Po páté žádosti o oficiální uznání našeho společenství úřady (naši žádost) zamítly a potřebnou licenci nám neudělily.

Již mnoho let žije naše společenství i moje rodina v neustálých obavách, že nás místní policisté zbijí. Jednou mi zdemolovali dům; také nám na něj házeli nejrůznější špínu, jako výkaly a zvířecí krev. Mě osobně policisté zmlátili a některé další Boží děti se staly terčem psychického nátlaku i fyzických útoků. Opakovaně posílám žádosti s prosbou o pomoc státním orgánům na všech úrovních, od místního zastupitelstva až po ústřední vládu, ale všechny moje žádosti zůstávají nevyslyšeny a orgány mlčí.

10. října 2014 mě předseda městského obvodu v Thang Khe Tay požádal o seznam křesťanů z našeho společenství, abychom mohli být registrováni jako oficiální shromažďovací místo. Také mě požádal o místopřísežné prohlášení, že zajistím dodržování veřejného pořádku. Učinil jsem, jak mě předseda požádal. Ten však pouze předal seznam křesťanů policii. Policisté začali našim bratřím a sestrám vyhrožovat a vyvíjet na ně nátlak, aby se v našem společenství přestali scházet.

28. listopadu 2014 mě zástupce výboru pro náboženské záležitosti v Danangu pozval společně s pastory Vietnamské křesťanské misijní rady na schůzku. Náš vedoucí se zeptal, zda výbor vyřídí žádost o registraci společenství Immanuel v souladu s vyhláškou #01 ministerského předsedy, ale pan Ngo Khoi – vedoucí odboru pro náboženské záležitosti – se vyjádřil nesouhlasně, zaujal vůči nám výhružný postoj a prohlásil, že přijme opatření vedoucí k ukončení činnosti společenství.

30. listopadu 2014, po zmíněném setkání s představiteli náboženského výboru v Danangu, dorazilo k modlitebně mnoho vojáků, milicionářů a příslušníků domobrany z města, okresu i oblasti a vynutili si ukončení shromáždění. Při razii zabavili 19 motocyklů patřících členům společenství pro neslyšící. Vyzvali nás, abychom na tomto místě již žádné bohoslužby nepořádali. Uvědomuji si, že se jedná o projev náboženského pronásledování mé rodiny i ostatních křesťanských bratří a sester. Výbor pro náboženské záležitosti v Danangu i další místní orgány nás zahnaly do kouta, ze kterého není úniku.

A tak jsem se rozhodl napsat tento dopis. Znovu vás naléhavě prosíme o pomoc, abyste pomohli zajistit svobodu náboženského vyznání, zachovat dobré mezilidské vztahy a lidskou důstojnost.

Hua Van Tuong

Zdroj: www.hlas-mucedniku.czSúvisiace články

Humanitárna pomoc z Anglicka bola odoslaná do Trebišova|Logos 2 / 2017 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Napomínanie|Logos 5 / 2017 | Jarmila Bystričanová|Vyučovanie
Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje|Logos 12 / 2010 | Daniel Šobr |Vyučovanie
NF Milost|Logos 8 / 2021 | Jaroslava Marcienková |Reportáž
NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi