Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Z hlbín volám k Tebe, Pane

Životný príbeh Lilian B. Yeomansovej

logos-11-12-2015-yeomans.jpgLilian Barbara Yeomansová sa narodila 23. júna 1861 Amélii (rod. Lesueurovej) a Augustusovi Yeomansovi. Jej rodina pôvodne pochádzala z Montrealu v Kanade. Jej otec bol lekárom, a keď sa v priebehu americkej občianskej vojny stal doktorom severoamerickej armády, presťahovali sa v roku 1862 do Spojených štátov. Zomrel v roku 1878. Lilian sa rozhodla nasledovať šľapaje svojho otca, a preto navštevovala Michiganskú univerzitu v Ann Arbor, aby sa mohla stať lekárkou. Jej matka, žena silného charakteru a osobnosti, sa ku nej pridala a tiež začala študovať, aby sa aj ona mohla stať lekárkou. V roku 1882, vo svojich 21 rokoch, Lilian dokončila univerzitné štúdium a zložila skúšky, aby mohla vykonávať lekársku prax v kanadskom meste Manitoba. Jej matka promovala v roku 1883 a ku svojej dcére sa pripojila vo februári roku 1885 vo Winnipegu. Spolu sa špecializovali na ženské a detské ochorenia. Lilian bola obklopená problémami chudobných a nezamestnaných. Pomáhala prostitútkam, navštevovala väznice, pracovala s alkoholikmi, so sociálne odkázanými ľuďmi v rýchlo rastúcom meste. Sama prepadla závislosti od drog, ku ktorým mala ako lekárka pomerne ľahký prístup.

Dr. Yeomansová povedala, že keby sa jej niekto opýtal, ako sa stala závislou od drog, dala by mu túto odpoveď: „Bolo to moje zlyhanie, moje veľmi bolestivé zlyhanie.“ Svoje obrátenie a spasenie zakúsila už ako veľmi mladá, ale pod ťažkým stresom medicínskej praxe a mnohých operácií začala užívať morfium alebo iné lieky, ktoré jej pomáhali v noci zaspať. Bola si dobre vedomá nebezpečenstiev tohto návyku, keďže sa vo svojej vlastnej praxi venovala drogovo závislým. Verila, že to má pod kontrolou, až do toho strašného dňa, kedy zistila, že droga sa stala jej pánom a ona sama je otrokom. Užívala také vysoké dávky liekov, ktoré päťdesiatnásobne prevyšovali dávky predpisované dospelým mužom.

Dr. Yeomansová sa mnohokrát pokúšala s tým prestať. Hovorila, že keď sa pokúšala vydržať 24 hodín bez drog, dostávala sa do stavu, kedy mávala intenzívne búšenie srdca, oblieval ju horúci aj studený pot, zažívala návaly nevoľnosti, intenzívnu bolesť, halucinácie, neodolateľnú túžbu po droge, ba dokonca nedokázala ani stáť na nohách. Uskutočnila minimálne 57 pokusov o zlomenie svojej závislosti. Zahodila drogy s prísahou, že už ich nikdy viac neužije, čo vyústilo iba v to, že sa ku nim opäť vrátila. Hľadala medicínsku pomoc a podstúpila niekoľko liečebných kúr, ale žiadna z nich jej nepomohla. Jej zdravie sa doslova rozpadalo. Jedna zo sestier ju opísala ako „kostru s démonom vo vnútri“. Dňom i nocou sa modlila za svoje vyslobodenie, neverila však tomu, že Boh skutočne uzdravuje ľudí.

Dr. Yeomansová sa dostala do bodu, kedy bola pripútaná na lôžko. Lekári jej aj naďalej podávali drogy v obave, aby nezomrela. V roku 1898 sa dostala do uzdravujúcich domovov Johna Alexandra Dowieho v Chicagu. Strávila tam dlhý čas na lôžku a obrátila sa k Biblii ako k zdroju útechy. Boh ku nej začal hovoriť, a to nielen prostredníctvom jedného verša, ale aj prostredníctvom celého Písma. Čítala o Jóbovom uzdravení, v knihe Genezis nahliadla do srdca Boha, ktorý nás povolal byť jeho obrazom, v knihe Exodus sa dočítala, že medzi Izraelcami na púšti „nebolo nikoho, kto by klesal“, kniha Deuteronomium volala po rituálnom očisťovaní malomocných, kniha Numeri ukazovala, že s chorobou je možné konať skrze modlitbu, obeť a zmierenie s Bohom. Takto sa dočítala ešte o množstve ďalších vecí. Zrazu jej bolo jasné, že uzdravenie je súčasťou každej časti Biblie – nie iba niektorých, ale každej jednej. Prišla tiež k poznaniu, že je uzdravená. Jej túžba po drogách sa stratila a vrátilo sa jej zdravie. Pravda o Božej uzdravujúcej moci sa stala realitou, o ktorej od tej doby rozprávala. Časopis Leaves of Healing Magazine (Listy uzdravenia) uvádza Lilian a jej sestru Charlotte Ameliu (Amy) v zozname tých, ktorých 22. januára 1898 pokrstil J. A. Dowie v zbore Zion Tabernacle.

Dr. Yeomansová opustila svoju lekársku prax a rozhodla sa stať na čas misionárkou medzi Indiánmi kmeňa Krí v severnej Kanade. Organizovala Evanjelizačné zhromaždenia v Spojených štátoch a Kanade, kde kázala a vyučovala o Božej uzdravujúcej moci. Bola priateľkou a podporovateľkou A. B. Simp­sona vtedy, keď si osvojil vieru v Božiu uzdravujúcu moc. V časopise Alliance z roku 1904 existuje záznam, že podporovala misijnú prácu vo Winnipegu a usporadúvala uzdravujúce zhromaždenia. Jej svedectvo bolo publikované v časopise Alliance v roku 1908. Viedla tisícky ľudí k tomu, aby verili Bohu, že ich uzdraví a zachráni. Potom, ako v roku 1913 zomrela jej matka, si Dr. Yeomansová spolu so sestrou kúpili za zdedené peniaze veľký dom. Tento dom slúžil ako „dom viery“, podobný tomu, ktorý viedla Carrie Judd Montgomeryová, s ktorou Dr. Yeomansová udržiavala dlhodobé priateľstvo. Čítali chorým biblické verše, ktoré hovorili o uzdravení a viedli ich k tomu, aby ich nad sebou vyznávali. Ich cieľom bolo dostať do ľudí poznanie, že Boh aj dnes uzdravuje. Takto zažili niektoré pozoruhodné uzdravenia.

V neskorších rokoch svojho života vyučovala na biblickej škole Aimee Semple McPhersonovej. Vyučovala dejiny cirkvi a Božie uzdravenie. V posledných dvadsiatich rokoch svojho života vydala niekoľko kníh. Bývala v malom domčeku na Manhattan Beach v Kalifornii spolu so sestrou Amy a adoptívnou dcérou Tanis Millerovou. Ľudia ku nim prichádzali pre modlitbu za uzdravenie. Dostala sa tiež do kontaktu s Charlesom S. Priceom, pravdepodobne vtedy, keď navštívil Angelus Temple a vyučoval tam študentov. Hovorila na uzdravujúcich zhromaždeniach s Dr. Priceom v 1930 v Lake Geneva Camp v Alexandrii v štáte Minnesota. Písali o nej tiež v jeho časopise Golden Grain Magazine. Zomrela ako 81-ročná 9. decembra 1942. Na jej pohrebe sa prihovorili Dr. Price a Carrie Judd Montgomeryová.

Zdroj: http://healingandrevival.com
Preklad: Daniel ŠobrSúvisiace články

Materská dovolenka - púšť, alebo požehnanie?|Logos 9 / 2016 | Katka Štugnerová|Vyučovanie
Svedectvo Andreja hájovského|Logos 3 / 2009 | Redakcia |Aktuálne
Bože, pomôž mi!|Logos 1 / 2016 | Redakcia |Skutočný príbeh
Všetko mi začalo dávať zmysel|Logos 10 / 2019 | Redakcia |Skutočný príbeh
Dokonalý, svätý|Logos 1 / 2012 | Jack Hayford|Vyučovanie