Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Zachrániť život

logos-02-2013-spravodlivi.jpg

Kde mnohí zlyhali, kde mnohí vedome upreli zrak iným smerom a ignorovali realitu...tam boli Spravodliví ľuďmi. Kde mnohí ticho stáli a prizerali sa násilnému rozdeleniu rodín, ponižovaniu, mučeniu a vraždeniu bez jediného slovka odporu...tam boli Spravodliví ľuďmi. Kde mnohí zavreli svoje mysle pred ľudskosťou a svoje srdcia pred utrpením, ktoré mohlo ľahko postihnúť ich samých...tam boli Spravodliví ľuďmi. Kde vlastný blahobyt, strach o život a ústupky tyranskej autorite zvíťazili nad základnými morálnymi hodnotami...tam boli Spravodliví ľuďmi.

Alexander Ben-Zvi – veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku

 

Aj tento rok sme mali výsadu zúčastniť sa odovzdávania ocenenia „Spravodliví medzi národmi“, ktorú každoročne udeľuje štát Izrael a izraelské múzeum Yad Vashem, aby tak vyjadrili úctu a nesmierny obdiv nad veľkými činmi obyčajných ľudí, ktorí neváhali riskovať vlastný život za záchranu iných – židovských spoluobčanov v núdzi, ktorí boli počas druhej svetovej vojny prenasledovaní. Ak sir Nicolas Winton zachránil takmer 600 židovských detí, Oskar Schindler 1200 Židov, či Irena Sendlerová 2500 detí z varšavského geta, každoročne ocenení „Spravodliví medzi národmi“ zachránili jednu či dve rodiny, čo poukazuje na nesmierne veľkú hodnotu každého človeka.

K dnešnému dňu toto významné ocenenie dostalo 548 Slovákov, mená ktorých sú navždy vytesané do kameňa v spomínanom múzeu, aby ich veľké činy nezmazal ani čas. 30. januára 2013 sa Primaciálny palác v Bratislave stal dejiskom ďalšieho udeľovania cien „Spravodliví medzi národmi“. Z rúk veľvyslanca štátu Izrael na Slovensku, J. E. Alexandra Ben-Zviho, si cenu prebrali potomkovia statočných Slovákov, na ktorých môže byť národ právom hrdý. Pozvanie na slávnostnú ceremóniu prijali aj prezident Slovenskej republiky, Ivan Gašparovič, premiér Róbert Fico, primátor mesta Bratislavy, Milan Ftáčnik, a mnohé iné významné osobnosti kultúrneho, politického a spoločenského života. Prvými z ocenených boli Jozef a Mária Chladní, za ktorých prebral cenu ich syn Jozef Chladný. Títo výnimoční ľudia zachránili počas vojny rodinu Bodnerových: Emanuela Mendela Bodnera, Dinu Doru Bodnerovú a ich synov Yosefa a Naftaliho. Z tejto rodiny dnes žije už len pán Yosef Bodner, ktorý sa ceremónie osobne zúčastnil a s úsmevom odpovedal na početné otázky novinárov. V čase vojny mal už 19 rokov, takže si príbeh záchrany svojej rodiny veľmi dobre pamätá. So svojimi záchrancami, rodinou Chladných, sú opäť v kontakte a spája ich silné puto priateľstva a vďačnosti. Ďalšími ocenenými boli Ján a Anna Mackovjakovci, ktorým za život vďačí Valéria Polgárová a jej syn Walter. Cenu prišiel prevziať pán Ján Mackovjak, vnuk záchrancov. Títo jednoduchí ľudia preukázali nesmiernu odvahu a ukryli Valériu a Waltera, čím ich zachránili pred istou smrťou. Doktor Juraj Polgár, manžel Valérie, už toľko šťastia nemal. V septembri 1944 bol brutálne zastrelený príslušníkmi nemeckého gestapa a vhodený do jamy, ktorú si sám vykopal. Jeho syn a manželka prežili vďaka Jánovi a Anne – Spravodlivým medzi národmi. Poslednými zo záchrancov boli Alexander a Katarína Režní. Ocenenie štátu Izrael za statočnosť svojich starých rodičov na ceremónii prevzal vnuk Zdeňek Šťastný, ktorý sa na záver v krátkosti prihovoril všetkým prítomným. Podotkol, že v príbehu záchrany spolupracovalo viacero rodín, potomkov ktorých sa z rôznych dôvodov nepodarilo vypátrať. Sám zároveň vzdal úctu svojim starým rodičom za to, že dokázali prekonať strach a vykonať naozaj hrdinský čin. Zachránili židovskú rodinu z Bratislavy – Ernesta Neuratha, jeho manželku Lenku a ich jediného syna Róberta. Po celé roky rodina Neurath udržiavala kontakt so svojimi záchrancami a ich potomkami prostredníctvom osobných návštev a poštovej komunikácie. Róbert odišiel so svojou matkou do USA, kde žije dodnes.

Jednotlivé príbehy záchrany boli pozoruhodné, ale rovnako pozoruhodné je aj to, ako si štát Izrael a viac-menej izraelský národ aj po 68 rokoch vie oceniť a vyjadriť vďaku tým, ktorí neváhali a riskovali svoje životy za svojich blížnych.Súvisiace články

Život mi začal dávať zmysel|Logos 4 / 2017 | Redakcia |Skutočný príbeh
Bůh úplně změnil můj život|Logos 10 / 2015 | Redakcia |Skutočný príbeh
Čo znamená zbor pre môj život|Logos 5 / 2016 | Redakcia |Skutočný príbeh
Hľadanie Božieho zámeru a pravdy pre život|Logos 9 / 2019 | Redakcia |Skutočný príbeh
Ježiš je naozaj živý a môže zachrániť každého|Logos 4 / 2016 | Redakcia |Skutočný príbeh