Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Zasej svoje tri semená!

Februárová kampaň s Dr. Petrom Gammonsom

logos-03-2016-gammons-1.jpg

Počas štvrtého februárového týždňa opäť zavítal do niektorých zborov Kresťanského spoločenstva Milosť a Cirkvi viery Dr. Peter Gammons. Okrem banskobystrického zboru navštívil aj zbory v Bratislave, Martine a Olomouci.

Hoci Dr. Gammonsa tesne pred cestou na túto kampaň postretla strata milovanej maminky, ktorá roky viedla kanceláriu jeho služby v Anglicku, svoju návštevu na Slovensku a v Čechách nezrušil a prišiel taký, akého ho už roky poznáme – človek viery, plný Slova a Božieho života, túžiaci po tom, podeliť sa s nami o veci, ktoré mu Boh v poslednom čase položil na srdce.

Zhromaždenia s Dr. Gammonsom sú vždy niečím zaujímavé. Buď je to spôsob jeho výkladu Božieho slova, veľa razy poprekladaný trefnými príkladmi či anekdotami, alebo sila a pútavosť jeho príbehov z ciest a služby po celom svete. Tentokrát ku nám prišiel s posolstvom o troch semenách, ktoré má k dispozícii každý kresťan. Všetci istotne poznáme zákon sejby a žatvy, ktorý hovorí, že čokoľvek človek zaseje, to bude aj žať. Tri veľmi dôležité semená, ktoré všetci máme a potrebujeme ich v hojnej miere rozsievať, sú naša viera, Božie slovo, naše financie. Toto veľmi jednoduché, ale hlboké posolstvo v mysliach poslucháčov doslova oprášilo základné pravdy života viery, ktoré sme mohli opäť zreteľne uvidieť a rozhodnúť sa k praktickým zmenám v našich životoch. To, ako Bohu veríme v rôznych situá­ciách a ako vtedy svoju vieru prejavíme, je kľúčové. Dôležité je vždy vedieť s vierou hovoriť Božie slovo a vedieť svoje financie vložiť do správnych vecí. Kedykoľvek počúvate Petra Gammonsa hovoriť Slovo, viera v prielom, v zázrak a v zmenu okolností sa stáva niečím samozrejmým. Odozvu na jeho kázeň vždy vynikajúco ilustruje množstvo ľudí, ktorí na konci stretnutia prichádzajú, aby na nich Dr. Gammons položil ruky a modlil sa s nimi. Počet ľudí, ktorí reagujú na evanjelium a odovzdávajú životy Kristovi spolu s množstvom svedectiev o uzdraveniach a premenených životoch sú dôvodom, prečo sa na službu Dr. Gammonsa vždy toľko ľudí teší. Boh je oslávený a v moci sa káže evanjelium Ježiša Krista.

Záznamy zo zhromaždení s Dr. Petrom Gammonsom si môžete pozrieť na www.milost.tv.

Fotografie zo zhromaždenia v Banskej Bystrici si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Tri vojny|Logos 9 / 2010 | Martin Mazúch |Vyučovanie
Len vylej svoje srdce|Logos 8 / 2013 | Redakcia |Vyučovanie
Tři nevidomé děti prohlédly|Logos 12 / 2008 | Redakcia |Skutočný príbeh
Premeň svoje zranenie na žatvu|Logos 6 / 2010 | Copeland Kenneth |Vyučovanie
Boh nikdy neopúšťa svoje deti|Logos 7 / 2019 | Redakcia |Skutočný príbeh