Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

OZNAM

OZNAM

Stredajšia bohoslužba (23.12.2020) sa v Banskej Bystrici neuskutoční.

Prajeme vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.


Späť na správy