Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

65. výročie založenia Izraela


shadow_video.jpg, 2 kB Ivo Samson - Večer pre Izrael. B. Bystrica, 22.5.2013.

20. 5. 2013 18:00