Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

65. výročie založenia Izraela


shadow_video.jpg, 2 kB Ivo Samson - Večer pre Izrael. B. Bystrica, 22.5.2013.

20. 5. 2013 18:00