Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

65. výročie založenia Izraela


shadow_video.jpg, 2 kB Ivo Samson - Večer pre Izrael. B. Bystrica, 22.5.2013.

20. 5. 2013 18:00