Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)
11 Biblických kníh (MP3)
Nahovorené knihy z Biblie

11 Biblických kníh (MP3)

CD 1: Kazateľ, Veľpieseň, Prísl., CD 2: Ján, Marek, Matúš, Efezským, Filipským, Galatským, Rímskym, Židom

Cena: 3,90 €
Dostupnosť: Skladom
O PRODUKTE

Poznámka: niektoré načítané knihy Biblie sú staršieho dáta a preto je aj znížená kvalita záznamu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vydavateľ:Kresťanské spoločenstvo Milosť
Počet nosičov:2
Dátum nahrávky: