Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)
2014/02-03 Logos

2014/02-03 Logos

Nová zmluva je lepšia

Nová zmluva je lepšia, Odkaz sedmi sborům - Smyrna, Dve tváre materializmu, Putovný pohár putuje mimo Slovenska, Nalomený kríž, Cirkev Bola de Neve (Snehová guľa), Biblický seminár s Csabom Surjányim, Harvest Team v Pelhřimově a Hranicích

Cena: 2,00 €
Dostupnosť: Vypredaný
O PRODUKTE

Zoznam článkov:

6   Nová zmluva je lepšia
     Na rozdiel od Novej, Stará zmluva sa nedotýkala srdca človeka

10 Odkaz sedmi sborům - Smyrna
     Celý obsah Knihy Zjevení má nedozírně silný prorocký význam

18 Dve tváre materializmu
     Žijeme v materialistickej Európe

26 Putovný pohár putuje mimo Slovenska
     
Memoriál Jaroslava Kapustu ml.

30 Nalomený kríž
     
História prenasledovania kresťanov 28. časť

32 Cirkev Bola de Neve (Snehová guľa)
     Sao Paolo, Brazília

38 Biblický seminár s Csabom Surjányim
     1.3.2014 – Banská Bystrica

42 Harvest Team v Pelhřimově a Hranicích 
     V pondělí 17.2.2014 nás navštívil sedmičlenný evangelizační tým

46 Dvojdňová mládežnícka konferencia 
     Prišli s iným cieľom – hladní po Božom Slove, po Božej prítomnosti

48 Bill a Anne Moore v Česku a na Slovensku
     Po více jak roce navštívili naši církev vzácní služebníci z USA

52 Jak mě Bůh uzdravil a změnil
     Ráda bych se s vámi podělila o svědectví, jak mě Bůh uzdravil a změnil můj život

56 Stručný prehľad biblických pojmov II. časť
     Séria článkov, ktoré majú za cieľ priblížiť čitateľom niektoré biblické výrazy

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vydavateľ:COM SK s.r.o.
Logos - ISSN:1336-7331
Mesiac vydania:03
Rok vydania:2014
Počet strán:60