Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)
Chronológia Nového zákona: Evanjeliá + Skutky apoštolov

Chronológia Nového zákona: Evanjeliá + Skutky apoštolov

DVD I.+II.+III.: Krátke biblické vyučovania

Cena: 5,00 €
Dostupnosť: Skladom
O PRODUKTE

DVD I.:

01. Časová os Nového zákona
02. Historické pozadie Nového zákona
03. Narodenie a detstvo Ježiša Krista
04. Neverejná služba
05. Začiatok prvej galilejskej služby
06. Pokračovanie prvej galilejskej služby
07. Vyvrcholenie prvej galilejskej služby

DVD II.:

08. Druhá galilejská služba
09. Tretia galilejská služba
10. Služba za Jordánom
11. Návrat do Jeruzalema na Pesach
12. Sviatok Pesach v Jeruzaleme
13. Utrpenie a smrť Ježiša Krista
14. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista

DVD III.:

15. Rozšírenie evanjelia od Jeruzalema po Antiochiu
16. Pavlova 1. misijná cesta
17. Pavlova 2. misijná cesta
18. Pavlova 3. misijná cesta
19. Návrat z 3. misijnej cesty a Pavlovo uväznenie
20. Pavlova cesta do Ríma
21. Posledné listy Nového zákona

 

 

   Poznámka: video je formáte MP4, dĺžka jednej časti je cca 10 minút.