Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)
Umění modlitby
Kenneth E. Hagin

Umění modlitby

jak se modlit, aby vaše modlitby byly vyslyšeny

V posledních letech se z církve vytratilo umění modlitby, které ovládali první letniční. Aby však mohl Bůh vykonat vše, po čem touží, musí být toto umění v církvi znovu obnoveno.

Cena: 10,90 €
Dostupnosť: Skladom
Odosielame do 7 dní
O PRODUKTE

Kniha Kennetha E. Hagina Umění modlitby, obsahující dosud nezveřejněné autorovy materiály, nám ukazuje, jak toho dosáhnout. Reverend Hagin říká: „Věřím, že Bůh si tuto knihu použije, aby pozvedl a vytrénoval mnoho lidí, kteří se budou umět modlit a kteří se v těchto posledních dnech postaví do přední linie Božího díla.“ Kniha je nezbytnou pomůckou pro každou modlitební skupinu i církev.

Jednotlivé kapitoly této důležité knihy, jež vyučuje o ztraceném umění modlitby, pokrývají mimo jiné tato témata: modlitby za národ, přímluvná modlitba za ztracené, modlitby za vysvobození, sténání v Duchu, půst a modlitby za ty, kteří jsou v hříchu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vydavateľ:Studio Petřina
Väzba:mäkká
Rok vydania:2012
Počet strán:169
Jazyk:Slovenský
ISBN:978-80-904910-2-1
Rozmery (šírka x výška):137 x 214
Autor:Kenneth E. Hagin
UKÁŽKA Z KNIHY

…Pokud se za někoho přimlouváme, potřebujeme se s ním ztotožnit.
Ježíš se po Lazarově smrti ztotožnil s Marií a Martou. Obě ženy truchlily a plakaly a On truchlil a plakal spolu s nimi. Potom přistoupil k hrobu a vzkřísil Lazara z mrtvých.
O ztotožnění se s druhými mluví Římanům 12:15: „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“ Opravdový věřící umí odejít z domu radosti a vstoupit do domu pláče a přidat se k plačícím.
Pavel se ztotožnil s Židy, aby Židy získal. Ztotožnil se s těmi, kteří byli bez Zákona (ačkoliv nebyl bez Zákona, ale byl podroben zákonu Kristovu), aby získal ty, kteří jsou bez Zákona. Pro slabé se stal jakoby slabým, aby získal slabé. Pavel řekl, že se všem stal vším, aby všemi způsoby zachránil alespoň některé (1. Korintským 9:19-22).
Jestliže se ztotožníme s člověkem, za kterého se s určitou potřebou přimlouváme, přinese mu to osvobození.
Naším vzorem a příkladem je velký Přímluvce Ježíš Kristus. Ztotožnil se s lidmi natolik, že ačkoliv sám existoval od věčnosti jako Bůh, zmařil sám sebe a vzal na sebe podobu služebníka: „...sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži“ (Filipským 2:7-8).
Ježíš Kristus se ztotožnil s padlým člověkem, aby nám přinesl osvobození.
I my se můžeme skrze lásku a soucit ztotožnit s těmi, za které se modlíme...